Efektívna práca

Windows 8, Windows RT

Priečinok doručenej pošty aplikácie Pošta

Zachovanie prehľadu vďaka e-mailu a kalendáru

Ak ste ako väčšina ľudí, máte vo svojom živote dosť naponáhlo. Pomocou aplikácií Pošta a Kalendár však môžete všetky svoje kontá prepojiť, a tak uvidíte všetky svoje e-maily a udalosti na jednom mieste. Môžete dokonca odosielať e-maily alebo na ne odpovedať – správy budú odoslané z vášho pôvodného konta.

Môžete pridať kontá zo služieb Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! a dokonca i svoje pracovné e-mailové konto. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do počítača pomocou konta Microsoft a otvorte aplikáciu Pošta.

 2. V aplikácii Pošta získajte pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie prístup do ponuky Nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto.

 4. Ťuknite alebo kliknite na typ konta, ktoré chcete pridať.

 5. Zadajte e-mailovú adresu a heslo ku kontu a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 6. Zopakujte kroky č. 2 až 5 pre každé konto, ktoré chcete pridať.

Poznámky

 • Od 30. januára 2013 môže dôjsť k určitým zmenám v službe Gmail, pretože spoločnosť Google uviedla, že plánuje zastaviť podporu pre určité nové pripojenia EAS (Exchange ActiveSync). Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia služieb Google so systémom Windows.

 • Aplikácia Pošta nepodporuje e-mailové kontá POP3.

Pošta

Aplikácia Pošta vám dokáže pomôcť udržať si prehľad v e-mailoch po celý deň. Urobte poriadok a usporiadajte svoj priečinok doručenej počty zatriedením e-mailov do samostatných priečinkov. Vyhľadajte dôležité správy prostredníctvom ich označenia príznakom. Obľúbené e-mailové konto alebo priečinok môžete dokonca pripnúť na domovskú obrazovku.

Úloha
… Postup

Vytvorenie nového priečinka

 1. Otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti priečinka.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový priečinok.

 3. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť priečinok.

Premiestnenie e-mailu do priečinkov

 1. Ťuknite alebo kliknite na e-mail, ktorý chcete premiestniť.

 2. Otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť.

 3. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete premiestniť e-mail.

Označenie dôležitého e-mailu príznakom

 1. Ťuknite alebo kliknite na správu, ktorú chcete označiť príznakom.

 2. Otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Príznak.

 3. Po dokončení spracovania správy otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť príznak.

Pripnutie obľúbeného priečinku pošty na domovskú obrazovku

 1. V aplikácii Pošta ťuknite alebo kliknite na názov konta alebo na priečinok, ktorý chcete pripnúť.

 2. Otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 3. Podľa potreby upravte názov, ktorý sa zobrazí na domovskej obrazovke, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár môžete mať svoj čas a nabitý program pod kontrolou. Prezerajte si svoje osobné aj pracovné kalendáre – všetky naraz a na jednom mieste.

Po pridaní e-mailových kont do aplikácie Pošta sa kalendáre pre tieto kontá automaticky pridajú do aplikácie Kalendár.

Naplánovanie stretnutí

Ak vytvárate stretnutie zo svojho konta Outlook, máte možnosť vidieť, kedy sú ľudia voľní alebo zaneprázdnení, a v závislosti od ich dostupnosti môžete naplánovať stretnutie. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Kalendár pre systém Windows: najčastejšie otázky.

Neustály prehľad o aktuálnych udalostiach

Uzamknutie obrazovky s upozorneniami na kalendár a poštu

Na obrazovke uzamknutia sa vám môžu zobrazovať upozornenia na narodeniny a ďalšie udalosti z aplikácie Kalendár a zo sociálnych sietí.

 • Otvorte kľúčové tlačidlo Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 • Ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

 • V časti Aplikácie obrazovky uzamknutia ťuknite alebo kliknite na znamienko plus a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalendár.

 • Ťuknite alebo kliknite na položku Oznámenia a nastavte aplikáciu Kalendár na možnosť Zapnuté.

Upratanie neporiadku v kalendári

Môžete zobraziť iba kalendáre, ktoré potrebujete.

 1. V aplikácii Kalendár otvorte kľúčové tlačidlo Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 2. Zobrazte alebo skryte jednotlivé kalendáre.

Vo svojom kalendári môžete tiež nastaviť zobrazenie podľa dňa, týždňa alebo mesiaca. V aplikácii Kalendár otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac.

Ďalšie informácie

Skontrolujte, či nenájdete riešenie v časti E-mail a komunikácia.

Pre všetkých, ktorí hľadajú fungujúci e-mail.

Vychutnajte si naplno všetky výhody systému Windows 8 alebo Windows RT.

Nastavte aplikáciu Ľudia tak, aby sledovala to, čo je pre vás dôležité.