Zjednodušenie používania počítača

Existuje viacero spôsobov, ako nastaviť počítač tak, aby sa dal jednoduchšie ovládať presne podľa vašich potrieb. Každý pracuje inak, množstvo nastavení preto môžete meniť tak, aby ste mohli používať počítač podľa svojich predstáv.

Najčastejšie používané možnosti zjednodušenia ovládania sú k dispozícii v nastavení počítača. Ak sa k nim chcete dostať, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu.

Poznámka

 • Najčastejšie používané možnosti zjednodušenia ovládania sú k dispozícii aj z prihlasovacej obrazovky. Kliknite na tlačidlo Zjednodušenie ovládaniaTlačidlo Zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu a vyberte požadované funkcie alebo nastavenia počítača. Sú k dispozícii vždy po spustení.
  Na nastavenie zjednodušenia ovládania môžete prejsť aj z pracovnej plochy. Stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + U.
Zobraziť všetko

Zlepšenie viditeľnosti položiek na obrazovke

Ak chcete zlepšiť zobrazovanie položiek na obrazovke, môžete zmeniť niektoré bežné nastavenia v časti Zjednodušenie prístupu.

 • Zväčšovacie sklo Nástroj, ktorý zväčšuje obrazovku alebo jej časť, aby ste zreteľnejšie videli text a obrázky.

 • Vysoký kontrast Ak sa vám text na obrazovke číta ťažko, pretože potrebujete vyšší farebný kontrast, môžete zapnúť vysoký kontrast.

 • Ďalšie možnosti Tu môžete vypnúť animácie vo Windowse, upraviť hrúbku kurzora a vybrať nastavenia na prispôsobenie vzhľadu.

Taktiež môžete zmeniť veľkosť aplikácií, textu a ďalších položiek na obrazovke:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. V časti Zmena veľkosti aplikácií, textu a ďalších položiek na obrazovke (vzťahuje sa len na displeje, ktoré to podporujú) vyberte požadovanú možnosť.

Taktiež môžete zmeniť veľkosť domovskej obrazovky:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Dlaždice a potom posuňte jazdec do časti Zobraziť viac dlaždíc.

  Poznámka

  • Tento jazdec je dostupný iba na displejoch, ktoré ho podporujú.

Používanie počítača bez displeja

Pomocou Moderátora môžete s počítačom pracovať bez obrazovky počúvaním zvukových popisov textu, tlačidiel alebo videí na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

Jednoduchšie používanie myši

Ťuknite alebo kliknite na položku Myš a potom vyberte požadované možnosti:

 • Zmeniť farbu a veľkosť ukazovateľov myši. Pomocou týchto možností môžete zväčšiť kurzor myši alebo zmeniť jeho farbu tak, aby bol lepšie vidieť.

 • Zapnúť funkciu Klávesy myši. Ak máte problémy pri používaní myši, môžete zapnúť funkciu Klávesy myši, aby ste myš nemuseli používať. Namiesto myši môžete ukazovateľom pohybovať pomocou numerickej klávesnice alebo klávesov so šípkami na klávesnici.

Poznámky

 • Ak uprednostňujete používanie počítača bez myši, skúste použiť funkciu Rozpoznávanie reči systému Windows – nástroj, ktorý vám umožňuje pracovať s Windowsom pomocou hlasových príkazov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie rozpoznávania reči.

 • Ak hľadáte nové spôsoby používania myši a klávesnice, prečítajte si tému Myš a klávesnica: Čo je nové vo Windowse.

Zjednodušenie písania

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako si uľahčiť používanie klávesnice. Používanie klávesových skratiek je rýchle a pohodlné. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky. Ak máte dotykový počítač, môžete písať bez externej klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako používať dotykovú klávesnicu. Ďalším spôsobom prispôsobenia možností je nastavenie klávesnice.

Ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica a potom vyberte požadované možnosti:

 • Klávesnica na obrazovke Ak uprednostňujete používanie počítača bez klávesnice, skúste použiť klávesnicu na obrazovke – nástroj, ktorý umožňuje zadávať text výberom znakov na obrazovke.

 • Jedným prstom So zapnutou funkciou Jedným prstom nebudete musieť stláčať zložité kombinácie klávesov. Namiesto súčasného stlačenia klávesov Ctrl + Alt + Del tak budete môcť postupne stláčať jednotlivé klávesy.

 • Ozvučenie klávesov Funkcia Ozvučenie klávesov prehráva tón oznámenia pri každom stlačení klávesu Caps Lock, Num Lock alebo Scroll Lock. Tieto oznámenia môžu zabrániť frustrácii z nepozorného stlačenia klávesu.

 • Filtrovanie klávesov Keď zapnete funkciu Filtrovanie klávesov, Windows bude ignorovať rýchle stláčanie toho istého klávesu a neúmyselné držanie klávesov niekoľko sekúnd.

Rozpoznávanie reči môžete použiť na diktovanie textu alebo ovládanie počítača pomocou hlasových príkazov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie rozpoznávania reči.

Ďalšie informácie o podporných technológiách pre ľudí s postihnutím nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility .

Potrebujete ďalšiu pomoc?