Text (a ďalšie položky, ako sú napríklad ikony) môžete zväčšiť bez zmeny rozlíšenia obrazovky monitora alebo displeja prenosného počítača. Môžete tak zlepšiť čitateľnosť textu a zároveň ponechať monitor alebo prenosný počítač nastavený na najlepšie možné rozlíšenie.

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Displej, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Displej.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Menšie – 100 % (predvolené). Použitím tejto možnosti zachováte normálnu veľkosť textu a ostatných položiek.

  • Stredné – 125 %. Použitím tejto možnosti nastavíte veľkosť textu a ostatných položiek na 125 % ich normálnej veľkosti.

  • Väčšie – 150 %. Použitím tejto možnosti nastavíte veľkosť textu a ostatných položiek na 150 % ich normálnej veľkosti. Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, že monitor podporuje rozlíšenie najmenej 1 200 x 900 pixlov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Ak chcete zobraziť novú veľkosť textu, zavrite všetky aplikácie a odhláste sa z Windowsu. Zmena sa prejaví pri ďalšom prihlásení.

Vo Windowse môžete zmeniť aj veľkosť textu konkrétnych položiek, napríklad záhlaví okien alebo názvov tlačidiel, bez zmeny veľkosti ostatných položiek na obrazovke.

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Displej, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Displej.

 2. V časti Zväčšenie len veľkosti textu vyberte položku, ktorú chcete zmeniť, a veľkosť písma. Ak chcete, aby bolo písmo textu tučné, začiarknite políčko Tučné.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Zmena sa prejaví pri nasledujúcom prihlásení do Windowsu.

Veľkosť textu sa dá zväčšiť alebo zmenšiť aj zmenou rozlíšenia obrazovky, ak však používate monitor LCD alebo prenosný počítač, obrazovku sa odporúča nastaviť na natívne rozlíšenie, aby sa text nezobrazoval rozmazane. Toto rozlíšenie predstavuje rozlíšenie monitora alebo obrazovky prenosného počítača nastavené podľa veľkosti obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Na správne fungovanie ovládania dotykom bude v prípade zariadenia s dotykovou obrazovkou s rozlíšením 1080 p možno treba prispôsobiť veľkosť položiek na obrazovke. Text a položky sa v prípade niektorých zariadení s dotykovou obrazovkou s rozlíšením 1080 p predvolene zobrazujú vo veľkosti 150 %. Niektoré aplikácie pri takej veľkosti nefungujú. Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Displej, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Displej.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Menšie – 100 % (predvolené). Potom ťuknite alebo kliknite na položku Použiť.

 3. Ak chcete zobraziť novú veľkosť textu, zavrite všetky aplikácie a odhláste sa z Windowsu. Zmena sa prejaví pri ďalšom prihlásení.

Poznámka

 • Predvolené písmo ani farbu písma položiek vo Windowse (ako sú napríklad záhlavia okien, ponuky alebo názvy tlačidiel) nemožno zmeniť. Môžete však zmeniť farbu okrajov okien a panela úloh alebo použiť motív s vysokým kontrastom, aby boli položky na obrazovke čitateľnejšie. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname s motívmi.