Správa digitálnych prístupových práv v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky

Ak sa vyskytuje problém s prehrávaním skladby alebo videa, príčinou môže byť, že daný súbor je chránený správou digitálnych prístupových práv (DRM). Technológiu DRM niekedy používajú poskytovatelia obsahu na zabezpečenie toho, aby sa súbory digitálnej hudby a videí, ktoré od nich získate, používali a distribuovali v súlade s ich právami na používanie médií.

Zobraziť všetko

Ako prehrávač práva na používanie médií používa?

Keď sa pokúsite prehrať chránený súbor v prehrávači, prehrávač skontroluje, či máte vo svojom počítači platné práva na používanie. Ak ich máte, prehrávač súbor prehrá.

Ak prehrávač nenájde platné práva na používanie médií v počítači alebo ak práva obmedzujú činnosti, ktoré môžete so súborom vykonať, prehrávač daný súbor nemôže prehrať. V takomto prípade sa zobrazí chybové hlásenie obsahujúce dôvod, prečo súbor nebolo možné prehrať.

Ako zistiť, či je súbor chránený právami?

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Media Player a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

  3. Prejdite prstom cez mediálny súbor alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Práva na používanie médií. Ak je súbor chránený právami, v poli Práva na používanie médií sa zobrazia licenčné podmienky a uvidíte, aké máte práva na používanie. Ak sa v poli Práva na používanie médií nič nezobrazuje, príčinou môže byť, že súbor nie je chránený, že sa v počítači nenachádzajú práva na používanie médií alebo že prehrávate súbor, ktorý sa prenáša do počítača ako prúd údajov (napríklad pri prehrávaní obsahu, na odber ktorého ste sa prihlásili, priamo z webovej lokality internetového obchodu).

Potrebujete ďalšiu pomoc?