Internetové pripojenia účtované podľa objemu údajov: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa internetových pripojení účtovaných podľa objemu údajov. Ak vám poskytovateľ internetových služieb účtuje objem prenesených údajov, budú pre vás tieto informácie užitočné.

Zobraziť všetko

Čo je internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov?

Poskytovatelia internetových služieb môžu svoje služby účtovať podľa objemu využitých údajov (množstva údajov odoslaných a prijatých počítačom). Takéto pripojenie sa nazýva internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov. Objem údajov v rámci takýchto programov je často obmedzený, takže ak prekročíte limit, musíte zaplatiť viac. V niektorých prípadoch vám poskytovateľ nebude účtovať ďalšie poplatky, no až do konca fakturačného obdobia vám zníži rýchlosť pripojenia.

Ak používate internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov a nastavíte ho v systéme Windows, môžete tým znížiť objem odosielaných a prijímaných údajov.

Aké je odporúčané nastavenie?

To závisí od toho, či vám váš poskytovateľ internetových služieb účtuje objem prenesených údajov. Tu je niekoľko všeobecných odporúčaní:

 • Nastavenie Siete Wi‑Fi – Windows predvolene nastaví siete Wi‑Fi na pripojenia neúčtované podľa objemu údajov. Ak vám však váš poskytovateľ internetových služieb účtuje objem prenesených údajov, nastavenie sieťového pripojenia na pripojenie účtované podľa objemu údajov vám môže pomôcť znížiť množstvo prenesených údajov.

 • Nastavenie Širokopásmové mobilné siete – Windows predvolene nastaví širokopásmové mobilné siete na pripojenia účtované podľa objemu údajov. Ak sa však vaša služba širokopásmového mobilného pripojenia v skutočnosti podľa objemu údajov neúčtuje, môžete zmeniť nastavenie siete na pripojenie neúčtované podľa objemu údajov.

Ak si nie ste istí, ako postupovať, sledujete objem prenesených údajov. Ak zistíte, že vám poskytovateľ účtuje za prenesené údaje viac, tento problém môžete vyriešiť nastavením sieťového pripojenia na pripojenie účtované podľa objemu údajov.

Poznámka

 • Ethernetové sieťové pripojenia nemožno nastaviť na pripojenia účtované podľa objemu údajov.

Ako nastavenie sieťového pripojenia na pripojenie účtované podľa objemu údajov ovplyvňuje počítač?

Každá aplikácia, ktorá využíva internetové pripojenie na aktualizovanie alebo zobrazovanie údajov, môže byť obmedzená z hľadiska objemu údajov, ktoré môže preniesť alebo zobraziť. Môžete si všimnúť tieto a ďalšie dôsledky:

 • Služba Windows Update bude preberať len prioritné aktualizácie.

 • Preberanie aplikácií z Windows Obchodu sa môže pozastaviť.

 • Dlaždice na domovskej obrazovke sa môžu prestať aktualizovať.

 • Offline súbory sa nemusia automaticky synchronizovať.

Ako zmením aktuálne sieťové pripojenie na pripojenie účtované (alebo neúčtované) podľa objemu údajov?

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na pripojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom v časti Využitie údajov zapnite alebo vypnite položku Nastaviť ako pripojenie neúčtované podľa objemu údajov.

Informácie o prihlásení ako správca nájdete v téme Používateľské kontá: najčastejšie otázky

Mám zapnutú funkciu nastavenia synchronizácie. Ako zabránim vyšším poplatkom za prenesené údaje v rámci pripojení účtovaných podľa objemu údajov?

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia účtované podľa objemu údajov a potom v časti Nastavenie synchronizácie vypnite oba jazdce.

Mám zapnutú funkciu automatického nastavenia zariadení. Ako zabránim vyšším poplatkom za prenesené údaje v rámci pripojení účtovaných podľa objemu údajov?

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia a potom skontrolujte, či je položka Sťahovanie cez pripojenie účtované podľa objemu údajov nastavená na možnosť Vypnuté.

  Zablokuje sa tým preberanie ovládačov zariadení zo služby Windows Update a informácií o zariadeniach, ak je internetové pripojenie nastavené na pripojenie účtované podľa objemu údajov. (Preberanie sa obnoví pri ďalšom použití internetového pripojenia neúčtovaného podľa objemu údajov.)

Dostávam návrhy vyhľadávania a webové výsledky z Bingu. Ako zabránim vyšším poplatkom za prenesené údaje v rámci pripojení účtovaných podľa objemu údajov?

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a potom v časti Pripojenia účtované podľa objemu údajov v dolnej časti stránky vypnite oba jazdce.

  Týmto zamedzíte získavaniu návrhov vyhľadávania a webových výsledkov z Bingu, keď používate pripojenie účtované podľa objemu údajov.

Čo ak sa pri nastavovaní periférneho zariadenia zobrazí hlásenie: Nastavenie je neúplné z dôvodu pripojenia účtovaného podľa objemu údajov?

Toto hlásenie sa môže zobraziť, keď pripojíte zariadenie a to sa pokúsi pripojiť na internet na kontrolu dostupnosti nového softvéru zariadenia pomocou pripojenia účtovaného podľa objemu údajov. S cieľom predchádzať neočakávaným poplatkom za dátové prenosy počítač neumožní zariadeniu automaticky kontrolovať dostupnosť nového softvéru pri použití pripojenia účtovaného podľa objemu údajov. Ak chcete vždy preberať softvér zariadenia pri pripojení účtovanom podľa objemu údajov, postupujte takto:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na prepínač v časti Preberanie cez pripojenia účtované podľa objemu údajov.

  Po dokončení preberania aktualizácií zariadení môžete toto nastavenie vypnúť, aby ste sa vyhli neočakávaným poplatkom pri pripojení účtovanom podľa objemu údajov.

Poznámka

 • Balíky softvérov zariadení môžu byť veľké, čo môže mať za následok dodatočné poplatky pri preberaní v prípade pripojenia účtovaného podľa objemu údajov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?