Myš a klávesnica: Čo je nové vo Windowse

Väčšina informácií o používaní myši a klávesnice vo Windowse sa nezmenila, a to najmä v prípade práce so stolným počítačom. Nižšie uvádzame niekoľko spôsobov použitia nových a známych funkcií Windowsu pomocou myši a klávesových skratiek.

Funkcia Pomocou myši Pomocou klávesnice
Funkcia

Návrat na domovskú obrazovku.

Pomocou myši

Kliknite na tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu.

Pomocou klávesnice
Stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows.
Funkcia

Otvorenie kľúčových tlačidiel (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie).

Pomocou myši

Ukážte do pravého horného alebo pravého dolného rohu, čím sa zobrazia kľúčové tlačidlá (kurzor myši posuňte až za okraj obrazovky, aby ho nebolo vidno). Po zobrazení kľúčových tlačidiel sa pohybujte nahor alebo nadol po okraji a kliknite na požadované tlačidlo.

Obrázok otvorenia kľúčových tlačidiel pomocou myši
Pomocou klávesnice
Všetky kľúčové tlačidlá:
kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + C
Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie:
kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + S
Kľúčové tlačidlo Zdieľanie: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + H
Kľúčové tlačidlo Štart: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows
Kľúčové tlačidlo Zariadenia: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + K
Kľúčové tlačidlo Nastavenie: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + I
Funkcia

Vyhľadávanie v počítači (aplikácie, nastavenie a súbory), na webe alebo v rámci aplikácie.

Pomocou myši
Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie Tlačidlo Vyhľadávanie na domovskej obrazovke.

Môžete tiež ukázať do pravého horného rohu (kurzor myši posuňte až za okraj obrazovky, aby ho nebolo vidno). Po zobrazení kľúčových tlačidiel sa pohybujte nadol po okraji, kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie a zadajte hľadaný výraz.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých aplikácií v počítači, v ľavom dolnom rohu domovskej obrazovky kliknite na šípku nadol.

Pomocou klávesnice

Ak sa nachádzate na domovskej obrazovke, začnite písať hľadaný výraz.

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + S
Vyhľadávanie v otvorenej aplikácii: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + Q
Vyhľadávanie v nastaveniach: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + W
Vyhľadávanie v súboroch: kláves s logom
WindowsKláves s logom Windows + F
Funkcia

Prechod na príkazy a kontextové ponuky v aplikácii.

Pomocou myši

V aplikácii kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na požadovaný príkaz. Prípadne kliknutím pravým tlačidlom myši na položku zobrazte možnosti špecifické pre danú položku.

Obrázok zobrazenia príkazov v aplikácii

Pomocou klávesnice
V aplikácii: kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Z
Funkcia

Prepnutie medzi otvorenými aplikáciami.

Pomocou myši

Ak chcete prepnúť na naposledy použitú aplikáciu, ukážte do ľavého horného rohu (kurzor myši posuňte až za okraj obrazovky, aby ho nebolo vidno). Keď sa zobrazí predchádzajúca aplikácia, kliknite do rohu.

Ak chcete prepnúť na inú aplikáciu, ukážte do ľavého horného rohu a posuňte kurzor nadol. Po zobrazení iných aplikácií kliknite na požadovanú aplikáciu.

Obrázok prepínania aplikácií

Pomocou klávesnice
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows+ Tab: prepína medzi aplikáciami a pracovnou plochou

Alt + Tab: prepína medzi všetkými aplikáciami vrátane aplikácií klasickej pracovnej plochy

Funkcia

Dá sa použiť pre štyri aplikácie vedľa seba.

Poznámky:

  • Domovská obrazovka sa nedá použiť vedľa inej aplikácie.

  • Ak chcete mať na obrazovke otvorené zároveň viaceré okná a aplikácie, rozlíšenie obrazovky musí byť minimálne 1 024 x 768. Ak chcete skontrolovať toto nastavenie, otvorte kľúčové tlačidlo Nastavenie, kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, na možnosť Počítač a zariadenia a potom na položku Obrazovka.

Pomocou myši

Presuňte aplikáciu z hornej časti obrazovky a umiestnite ju doľava alebo doprava. Potom prejdite na domovskú obrazovku a kliknite na ďalšiu aplikáciu.

Ak už máte otvorené dve aplikácie vedľa seba, môžete aplikáciu vložiť doľava, doprava, do stredu alebo ňou nahradiť niektorú aktuálne otvorenú aplikáciu.

Môžete tiež ukázať do ľavého horného rohu a posunutím kurzora nadol zobraziť zoznam nedávno použitých aplikácií. Aplikáciu vložte kliknutím na ňu a jej presunutím.

Obrázok prepínania aplikácií

Pomocou klávesnice
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows+ bodka , potom šípka doľava alebo doprava
Funkcia

Otvorenie pracovnej plochy.

Pomocou myši

Prejdite na domovskú obrazovku a kliknite na dlaždicu Pracovná plocha.

Pomocou klávesnice
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + D
Funkcia

Priblíženie alebo oddialenie na domovskej obrazovke.

Pomocou myši
Na domovskej obrazovke kliknite na ikonu Ikona súhrnného zobrazenia v pravom dolnom rohu alebo ju vzdiaľte stlačením tlačidla Ctrl a otočením kolieskom myši. Znova ju priblížite kliknutím na ľubovoľné miesto.
Pomocou klávesnice

Priblíženie: Ctrl + znamienko plus

Oddialenie: Ctrl + znamienko mínus

Funkcia

Zobrazenie záhlavia aplikácie Windows Obchod.

Pomocou myši

Ukážte do hornej časti aplikácie.

Pomocou klávesnice

(Žiaden klávesový príkaz.)

Funkcia

Zatvorenie aplikácie.

Pomocou myši

Ukážte na horný okraj obrazovky a potom v záhlaví okna kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak chcete zavrieť nedávno použité aplikácie, ukážte do ľavého horného rohu a posuňte kurzor nadol po zvislom okraji. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovanú aplikáciu a potom na tlačidlo Zavrieť..

Pomocou klávesnice
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + šípka nadol
Funkcia

Zobrazenie panela úloh na domovskej obrazovke.

Pomocou myši

Ukážte na dolný okraj. (Ak ste panel úloh presunuli na iný okraj, ukážte tam.)

Pomocou klávesnice
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + T vyberie prvú aplikáciu na paneli úloh.
Funkcia

Vypnutie počítača.

Pomocou myši
Ak sa na domovskej obrazovke nachádza ikona napájania Ikona napájania, ťuknite alebo kliknite na ňu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť.

Môžete tiež ukázať do pravého dolného rohu (kurzor myši posuňte až za okraj obrazovky, aby ho nebolo vidno). Po zobrazení kľúčových tlačidiel sa pohybujte nahor po zvislom okraji a kliknite na tlačidlo Nastavenie. Kliknite na položku Napájanie a potom vyberte možnosť vypnutia.

Pomocou klávesnice
  1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Del.

  2. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na ikonu Napájanie a potom stlačte Enter. Zobrazí sa zoznam možností vypnutia.

  3. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na požadovanú možnosť.

  4. Stlačte Enter.

Ak chcete zistiť, ako vykonávať podobné úlohy pomocou dotykov, prečítajte si tému Dotyk: potiahnutie prstom, ťuknutie a ďalšie možnosti. Ďalšie informácie na oboznámenie sa s Windowsom nájdete v téme Kurz navigácie v počítači.

Potrebujete ďalšiu pomoc?