Hudba

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Aplikácia Hudba

Poznámka

 • Niektoré z týchto funkcií, ako je napríklad možnosť presúvania skladieb alebo pripínania hudby na domovskú obrazovku, sú k dispozícii iba v systémoch Windows 8.1 Update a Windows RT 8.1 Update. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácie Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Pomocou aplikácie Hudba, ktorá sa bezplatne dodáva so systémami Windows 8.1 a Windows RT 8.1, môžete prehrávať a spravovať všetku hudbu zo svojej kolekcie vrátane albumov skopírovaných a skonvertovaných z diskov CD, skladieb kúpených z iných hudobných služieb a zoznamov skladieb, ktoré ste vytvorili.

Hudba je usporiadaná do užitočných kategórií (napríklad meno interpreta alebo názov skladby), ktoré môžete prehľadávať. Vyhľadaním príslušného interpreta, albumu alebo príslušnej skladby tiež môžete rýchlo prehrať požadovaný obsah.

Poznámka

 • Ak sa nachádzate na pracovnej ploche a otvoríte hudobný súbor, vo väčšine stolných počítačov sa začne prehrávať v prehrávači Windows Media Player. Ak uprednostňujete otváranie hudby pomocou aplikácie Hudba alebo iného programu, stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na hudobný súbor na pracovnej ploche, ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť v programe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať predvolený program.

Spustenie aplikácie Hudba

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte výraz hudba a potom ťuknite alebo kliknite na položku Hudba.

Poznámka

Prehratie, pozastavenie alebo preskočenie skladby z kolekcie

 1. Naľavo ťuknite alebo kliknite na položku Kolekcia.

  Vyhľadajte hudbu pomocou karty Albumy, Interpreti alebo Skladby. Môžete ju tiež filtrovať a zoradiť podľa dátumu, žánru a názvu.

 2. Vyberte požadovanú skladbu alebo album a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka

  • Takto sa odstráni všetko, čo bolo zahrnuté do zoznamu Prehráva sa. Ak tomu chcete predísť, môžete pridávať skladby do zoznamu Prehráva sa a používať ho na zistenie, čo bude nasledovať.

  Pomocou ovládacích prvkov naspodku obrazovky prehrajte, pozastavte, preskočte skladbu a nastavte ďalšie možnosti prehrávania.

Tip

 • Ak chcete hudbu počúvať pri používaní inej aplikácie, zmeňte veľkosť aplikácie Hudba a používajte ovládacie prvky prehrávania v menšom okne. Prípadne spustite druhú aplikáciu na celú obrazovku a používajte ovládacie prvky prehrávania na klávesnici (ak ju máte).

  Ak sa nachádzate na pracovnej ploche a počúvate skladby v aplikácii Hudba, môžete ich prehrávať, pozastavovať a preskakovať aj bez opätovného otvorenia aplikácie Hudba. Kedykoľvek môžete buď presunúť ukazovateľ myši nad ikonu aplikácie Hudba na paneli úloh, alebo použiť mediálne klávesy na klávesnici či tlačidlá na ovládanie hlasitosti na svojom zariadení.

Pripnutie albumu, interpreta alebo skladby na domovskú obrazovku

 1. Kliknite pravým tlačidlom na položku alebo potiahnite prstom cez položku, ktorú chcete pripnúť. Môže to byť album, interpret, skladba, rádiostanica alebo zoznam skladieb.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalšie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku.

Tip

 • Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu na domovskej obrazovke spustíte okamžité prehrávanie.

  Ak chcete zrušiť pripnutie položky na domovskú obrazovku, kliknite pravým tlačidlom na položku v aplikácii alebo potiahnite cez ňu prstom a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie. Môžete tiež stlačiť a podržať alebo kliknúť pravým tlačidlom na dlaždicu na domovskej obrazovke a potom ťuknúť alebo kliknúť na položku Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke.

Vytvorenie a aktualizácia zoznamu skladieb

Chcete vytvoriť hudbu pre určitú náladu alebo špeciálnu udalosť? Postupujte takto:

 1. Naľavo ťuknite alebo kliknite na položku Nový zoznam skladieb, zadajte názov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

 2. Naľavo ťuknite alebo kliknite na položku Kolekcia, ťuknite alebo kliknite na požadovanú skladbu, potom na tlačidlo Plus a nakoniec na názov zoznamu skladieb.

  Do zoznamu skladieb pridajte toľko skladieb, koľko chcete.

 3. Naľavo ťuknite alebo kliknite na zoznam skladieb a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehrať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie skladieb, vyberte príslušnú skladbu tak, že ju stlačíte a podržíte a potom presuniete na požadované miesto. Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na skladbu a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 5. Ak chcete odstrániť určitú skladbu, vyberte ju a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Tip

 • Zoznam skladieb tiež môžete upraviť presúvaním skladieb a albumov myšou. Skladby a albumy napríklad môžete pridávať do zoznamu skladieb presúvaním myšou z ľubovoľného miesta v aplikácii. Presúvaním myšou tiež môžete meniť poradie skladieb v zozname skladieb.