Pomocník aplikácie Fotografia pre Windows

Aplikáciu Fotografie môžete použiť na zobrazenie alebo úpravu fotografií a videí v knižnici Obrázky a službe OneDrive a na importovanie fotografií a videí. Aplikácia Fotografie obsahuje širokú škálu možností úprav na vylepšenie fotografií, od automatických opráv až po pokročilé úpravy. Po dokončení úprav fotografií a videí ich môžete zdieľať s priateľmi a rodinou bez toho, aby ste opustili aplikáciu.

Táto aplikácia obsahuje veľa možností úpravy fotografií, ale ak vás zaujímajú pokročilejšie úpravy alebo práca s metaúdajmi, vyhľadajte vo Windows Obchode v PC iné aplikácie na úpravu fotografií. Ďalšou možnosťou je prevziať Fotogalériu. Nezabúdajte, že Fotogaléria nie je pre Windows RT 8.1 k dispozícii.

Informácie o snímaní fotografií a videí nájdete v téme Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier a Aplikácia Videomomentky pre Windows: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Otvorenie aplikácie Fotografie

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako otvoriť aplikáciu Fotografie.

Ak ste na domovskej obrazovke

Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Fotografie.

Ak používate inú aplikáciu alebo ste na pracovnej ploche

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Fotografie a potom vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Fotografie.

Ak používate Prieskumníka

 1. Prejdite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť v aplikácii Fotografie.

 2. Kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a podržte ju alebo ťuknite alebo kliknite na možnosť Otvoriť v programe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Fotografie.

Ak chcete zmeniť aplikáciu používanú na automatické otváranie fotografií, pozrite tému Výber aplikácií, ktoré Windows používa predvolene.

Zobrazenie fotografií a videí v aplikácii Fotografie

Aplikácia Fotografie zobrazuje fotografie a videá v knižnici Obrázky v PC a v službe OneDrive. Knižnica Obrázky je primárny priečinok na ukladanie obrázkov, môžete však použiť aj externé jednotky, zdieľané sieťové priečinky a iné priečinky vo svojom PC.

Zobrazenie súborov v službe OneDrive

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na knižnicu Obrázky v ľavom hornom rohu a potom ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

Poznámka

 • Na zobrazenie súborov OneDrive bude možno potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

Zobrazenie súborov z knižnice Obrázky

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive v ľavom hornom rohu a potom ťuknite alebo kliknite na knižnicu Obrázky.

Ak sa v aplikácii nezobrazujú niektoré fotografie a videá, pomoc pohľadajte v časti o riešení problémov.

Import fotografií a videí

 1. Pripojte fotoaparát, telefón alebo externú jednotku k počítaču.

 2. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 3. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Importovať.

  Ak máte problémy alebo chcete importovať z DVD, pozrite tému Importovanie fotografií a videí z fotoaparátu, telefónu alebo DVD disku.

 5. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie, z ktorého chcete importovať.

 6. Aplikácia automaticky vyhľadá všetky fotografie a videá, ktoré ešte nie sú importované, a vyberie ich. Takisto môžete potiahnuť prstom nadol alebo kliknúť na každú fotografiu a video, ktoré chcete importovať, alebo ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Fotografie a videá sa uložia v priečinku Obrázky do priečinka s dátumom importovania súborov.

Úprava fotografií a videí

Orezanie fotografie

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete orezať.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pomer strán a vyberte z predvolených možností, alebo presuňte okraje na požadované miesto.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

 6. Uložte orezanú fotografiu. Môžete aktualizovať pôvodnú fotografiu alebo uložiť kópiu so zmenami.

Otočenie fotografie

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete otočiť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Otočiť. Fotografia sa otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Každým ťuknutím alebo kliknutím sa otočí o ďalších 90 stupňov.

Fotografia sa uloží automaticky.

Poznámka

 • Videá sa v aplikácii Fotografie nedajú otáčať.

Úprava fotografie

 1. V aplikácii Fotografie otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu naľavo, napríklad Automatická oprava alebo Svetlo. Možnosti úpravy kategórie sa nachádzajú na pravej strane fotografie.

 5. Na pravej strane ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava fotografií a videí.

 6. Pokračujte vo výbere nových možností, kým úpravy nedokončíte.

 7. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 8. Uložte upravenú fotografiu. Môžete aktualizovať pôvodnú fotografiu alebo uložiť kópiu so zmenami.

Orezanie videa

 1. V aplikácii Fotografie otvorte video, ktoré chcete skrátiť.

 2. Potiahnutím prstom doprava alebo kliknutím na šípku na ľavej strane obrazovky si prezrite najnovšie fotografie a videá. Ťahajte prstom alebo klikajte na šípky dovtedy, kým nenájdete požadované video.

 3. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať a potom presuňte rukoväte na ľavej a pravej strane časovej osi na nový počiatočný alebo koncový bod.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť kópiu.

Odstránenie fotografie alebo videa

 1. V aplikácii Fotografie prejdite do priečinka so súbormi, ktoré chcete odstrániť.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak sa pozeráte na zoznam fotografií a videí, potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na súbory, ktoré chcete odstrániť. Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na možnosť Vybrať všetky.

  • Ak otvoríte fotografiu alebo video, potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši, čím sa zobrazia príkazy aplikácie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Fotografie môžete odstrániť aj pomocou aplikácie Fotoaparát, OneDrive alebo Prieskumníka.

Usporiadanie súborov a priečinkov

Aplikáciu Fotografie môžete použiť na základné usporiadanie, napríklad vytvorenie nových priečinkov a presunutie, premenovanie a odstránenie súborov. V prípade úloh ako usporiadanie súborov vo viacerých priečinkoch a zmena rozšírených nastavení je najlepšie použiť Prieskumníka. Ďalšie informácie o používaní Prieskumníka nájdete v téme Práca so súbormi a priečinkami.

Pri používaní aplikácie Fotografie na usporiadanie súborov sa musíte nachádzať v zobrazení zoznamu. Ak ste otvorili fotografiu alebo video a chcete ich napríklad premenovať alebo presunúť, použite šípku naspäť a potom potiahnite prstom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši, čím sa tieto príkazy zobrazia.

Vytvorenie nového priečinka

 1. V aplikácii Fotografie prejdite na požadované miesto, kde chcete vytvoriť priečinok.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový priečinok.

 4. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť.

Vystrihnutie, kopírovanie, prilepenie, premenovanie alebo odstránenie súborov

 1. V aplikácii Fotografie prejdite do priečinka so súbormi, ktoré chcete usporiadať.

 2. Vyberte súbory.

 3. Ťuknite alebo kliknite na príkaz, ktorý chcete použiť

 4. Vykonajte toto:

  • V prípade vystrihnutia alebo kopírovania prejdite na nové miesto, na ktoré chcete umiestniť súbory alebo priečinky, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prilepiť.

  • V prípade premenovania zadajte názov nového súboru a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premenovať. (Môžete premenovať iba jeden súbor naraz.)

  • V prípade odstránenia ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

Prispôsobenie dlaždice Fotografie na domovskej obrazovke

Použitie vlastnej fotografie v dlaždici

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Prejdite na fotografiu, ktorú chcete použiť na dlaždicu, a potom ju ťuknutím alebo kliknutím otvorte.

 3. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť ako a potom ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Fotografie.

Pri ďalšom otvorení domovskej obrazovky sa táto fotografia zobrazí ako pozadie na dlaždici Fotografie. Ťuknutím alebo kliknutím otvorte aplikáciu Fotografie.

Zobrazovať fotografie na dlaždici v náhodnom poradí

Po zapnutí tejto funkcie bude aplikácia Fotografie obmieňať 5 z 50 naposledy pridaných fotografií.

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Nastavte možnosť Zobrazovať fotografie na dlaždici Fotografie v náhodnom poradí na hodnotu Zapnuté.

Zastavenie zobrazovania fotografií na dlaždici

 1. Prejdite do ponuky Štart.

 2. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na dlaždicu Fotografie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť dynamickú dlaždicu.

Zobrazenie fotografií na obrazovke uzamknutia alebo ako obrázkového hesla

Obrazovka uzamknutia je obrazovka, ktorá sa zobrazí po zamknutí PC (alebo keď sa zamkne automaticky po tom, ako ste ho určitý čas nepoužívali). Môžete pridať obľúbené fotografie detí, domácich zvieratiek, fotografie z dovoleniek alebo dokonca vytvoriť prezentáciu, v ktorej sa bude obmieňať množstvo fotografií na obrazovke uzamknutia. Fotografiu tiež môžete použiť ako obrázkové heslo, vďaka ktorému je prihlasovanie zábava.

Nastavenie fotografie ako obrazovky uzamknutia

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Prejdite na fotografiu, ktorú chcete použiť, a ťuknutím alebo kliknutím ju otvorte.

 3. (Voliteľné) Vykonaním nasledovného orežte fotografiu tak, aby sa zmestila na obrazovku uzamknutia:

  1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Pomer strán a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka uzamknutia. Zobrazí sa obdĺžnik ukazujúci časť fotografie, ktorá sa zobrazí na obrazovke uzamknutia.

  3. Posunutím fotografie nastavte časť fotografie, ktorú chcete zobraziť na obrazovke uzamknutia, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Použiť.

  4. Uložte fotografiu.

 4. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť ako a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka uzamknutia.

Prehrávanie prezentácie

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 2. Prejdite do priečinka s fotografiami, ktoré chcete použiť v prezentácii.

 3. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Prezentácia. Aplikácia bude obmieňať fotografie v danom priečinku.

Prezentácie tiež môžete prehrávať na dlaždici Fotografie alebo na obrazovke uzamknutia.

Zdieľanie fotografií, videí a panorám

V závislosti od miesta uloženia existuje možnosti zdieľania z aplikácie Fotografie niekoľko možností. Všetky fotografie a videá v aplikácii Fotografie sa môžu zdieľať so všetkými aplikáciami dostupnými v kľúčovom tlačidle Zdieľanie, napríklad aplikáciou Pošta. V prípade súborov uložených v službe OneDrive máte možnosť odoslať pozvánky, ktorými sa konkrétnym ľuďom udeľuje povolenie na zobrazenie súborov alebo získanie prepojenia na zdieľanie so širokou verejnosťou.

Zdieľanie fotografií a videí v službe OneDrive

 1. V aplikácii Fotografie ich vyberte potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľanie.

 3. Ak chcete zdieľať s konkrétnymi jednotlivcami alebo skupinami, vyberte možnosť Pozvať ľudí. Ak chcete zdieľať s množstvom ľudí, ktorých osobne nepoznáte, vyberte možnosť Získať prepojenie. Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme OneDrive: FAQ.

Zdieľanie fotografií a videí z knižnice Obrázky

Takýmto spôsobom môžete tiež zdieľať fotografie zo služby OneDrive.

 1. V aplikácii Fotografie prejdite na priečinok s fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na každú fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať. Môžete tiež otvoriť jednu fotku alebo video.

 3. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Zdieľanie.)
 4. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu, s ktorou chcete zdieľať, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip

Ak sa zobrazí hlásenie Ľutujeme, vyskytol sa problém

Ak sa zobrazí chybové hlásenie Ľutujeme, vyskytol sa problém, je pravdepodobné, že počas inovácie sa vyskytol problém, ktorý sa dá opraviť obnovením predvolených knižníc. Ak aplikácia ani vyskúšaní tohto kroku nefunguje, vyhľadajte na stránke komunity Music, Photos, and Video na fóre Windowsu iné možné riešenia.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zobraziť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na navigačný panel a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť knižnice.

 5. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Knižnice a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 6. Ťuknite alebo kliknite na možnosť Obnoviť predvolené.

 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa nezobrazujú fotografie a videá, ktoré chcete vidieť

Ak sa v aplikácii Fotografie nezobrazujú očakávané fotografie a videá, môže to mať niekoľko dôvodov. Ak sa napríklad súbory nenachádzajú v knižnici Obrázky, aplikácia Fotografie ich nenájde. Tu je niekoľko možností, ktoré môžete vyskúšať, aby sa v aplikácii zobrazovali.

Presunutie súborov do knižnice Obrázky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

 3. Prejdite do priečinka, ktorý obsahuje obrázky. (Ak sú súbory na externej jednotke, pripojte danú jednotku k PC.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť nové okno.

 5. Fotografie alebo priečinok, ktoré chcete zobraziť v aplikácii Fotografie, presuňte alebo skopírujte z pôvodného priečinka do priečinka Obrázky.

Pridanie súborov, priečinkov a jednotiek do knižnice Obrázky

Ak máte fotografie v inom priečinku alebo jednotke a nechcete ich presunúť do priečinka Obrázky, môžete ich pridať do knižnice Obrázky. Postup nájdete v téme Ako pridať priečinok do knižnice? na Knižnice: najčastejšie otázky.

Zobrazenie miniatúr z knižnice Obrázky

Ak ste inovovali z predchádzajúcej verzie Windowsu, vaše súbory miniatúr sa nemusia v aplikácii Fotografie zobrazovať. Zobrazíte ich týmto postupom.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zobraziť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť možnosti priečinka a hľadania.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a zrušte začiarknutie políčka Vždy zobrazovať ikony namiesto miniatúr.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prečo sa mi nezobrazujú fotografie z Facebooku, Flickru alebo iných jednotiek v aplikáciách Fotografie?

Aplikácia Fotografie pre Windows 8.1 a Windows RT 8.1 nepodporuje pripájanie k Facebooku ani Flickru.

Skúste nájsť odpovede v komunite spoločnosti Microsoft

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Music, Photos, and Video (Hudba, fotografie a videá) vo fóre systému Windows si pozrite riešenia, ktoré iní ľudia úspešne použili pre svoje konkrétne problémy. Môže to byť užitočné najmä v prípade problémov s hardvérom alebo chybových hlásení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?