Používanie e-mailových kont cez protokol POP v systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1

Aplikácia Pošta, ktorá je súčasťou systému Windows 8.1 a Windows RT 8.1, nepodporuje pridávanie e-mailových kont používajúcich protokol POP (Post Office Protocol). Táto technológia umožňuje prevziať e-maily zo servera do počítača. Ak vaše e-mailové konto používa protokol POP a chcete mať k nemu prístup z počítača, tu je niekoľko možností:

  • Ak chcete používať aplikáciu Pošta a ponechať si aktuálne konto, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb a požiadajte ho o zmenu konta tak, aby používalo protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) alebo EAS (ExchangeActiveSync). Táto zmena je užitočná najmä vtedy, ak potrebujete mať rôzne prístupy k e-mailu (prostredníctvom telefónu, domáceho počítača, pracovného počítača atď.), pretože oproti protokolu POP poskytujú tieto protokoly lepší prehľad o nových, neprečítaných a odstránených správach a automatické ukladanie správ. Niektorí poskytovatelia si za zmenu môžu účtovať poplatok, preto si pred prechodom overte podrobnosti.

    Poznámka

  • Môžete odosielať a prijímať e-maily z konta POP pomocou Outlooku poskytovaného bezplatne ako súčasť systému Windows RT 8.1.

  • Pomocou konta Outlook.com môžete odosielať a prijímať e-maily z iného konta (dokonca aj z konta, ktoré používa protokol POP). V takom prípade si konto Outlook.com pridajte do aplikácie Pošta a budete môcť čítať a odosielať e-maily z konta POP.

  • Na prístup k správam používajte webovú lokalitu poskytovateľa e-mailového konta. Ak napríklad používate e-mailové konto od spoločnosti Contoso, prejdite na adresu www.contoso.com a prihláste sa.

  • Vo Windows Obchode vyhľadajte aplikáciu, ktorá podporuje pridávanie e-mailových kont s protokolom POP.

Ak chcete používať aplikáciu Pošta a ste ochotní začať používať nové e-mailové konto, môžete prestať používať staré konto a začať používať webové e-mailové konto, ako napríklad Outlook.com či Yahoo! Ak máte správy z pôvodného konta uložené v počítači a chcete ich mať vo svojom novom konte, môžete sa zaregistrovať v konte Outlook.com a správy pridať pomocou doplnku aplikácie Mail Migration. Keď začnete používať nové webové konto, môžete ho pridať do aplikácie Pošta.

Potrebujete ďalšiu pomoc?