Ako inovovať na Windows 8

Windows 8

Obrazovka s fakturačnou adresou v Asistentovi pri inovácii

Nákup systému Windows 8

Ak vás Asistent pri inovácii na systém Windows 8 informuje o tom, že váš počítač spĺňa systémové požiadavky a možno v ňom spustiť systém Windows 8 alebo Windows 8 Pro, môžete si kúpiť inováciu podľa pokynov na obrazovke. Aktuálne ceny sú uvedené v Asistentovi pri inovácii, prípadne ich môžete zistiť na stránke Nákup systému Windows.

Ak chcete spustiť Asistenta pri inovácii (a zatiaľ ste tak neurobili), ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Začíname na stránke Nákup systému Windows – na spustenie Asistenta pri inovácii si nemusíte kúpiť inováciu. Ak nechcete inovovať online, inováciu na systém Windows 8 si môžete zakúpiť na disku DVD od príslušného predajcu (ak je dostupný vo vašej krajine alebo oblasti). Informácie o inštalácii pomocou disku DVD nájdete v téme Ako vykonať čistú inštaláciu systému Windows 8.

Kontrola objednávky

Po prechode na stránku Kontrola objednávky v rámci Asistenta pri inovácii budete mať možnosť zakúpiť si záložný disk DVD svojej inovácie, ak je dostupný vo vašej krajine alebo oblasti. Ak budete musieť systém neskôr preinštalovať, môžete použiť prepojenie v rámci e-mailovej potvrdenky, ktorú dostanete po spracovaní svojej platby. Ak sa však obávate straty tohto e-mailu, môžete si objednať záložný disk DVD. Ak chcete pridať disk DVD do svojej objednávky, začiarknite toto políčko.

Zadajte informácie o nákupe a kódy ponuky

V niekoľkých nasledujúcich krokoch zadáte všetky obvyklé informácie o nákupe ako meno a číslo kreditnej karty.

Ak máte kód ponuky, môžete ho zadať na obrazovke s potvrdením objednávky. Cena sa zmení po ťuknutí alebo kliknutí na položku Použiť.

Získajte potvrdenku a kód Product Key

Po spracovaní vašej objednávky dostanete e-mailovú potvrdenku, ktorá obsahuje kód Product Key. Ak budete teraz pokračovať v inovácii, kód Product Key sa zadá automaticky. Dbajte však na to, aby ste si e-mailovú potvrdenku aj kód Product Key uložili na bezpečnom mieste.

Začnite sťahovať

Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a inovácia sa začne sťahovať do počítača. Stiahnutie zvyčajne trvá rovnako dlho ako stiahnutie filmu z internetu, no konkrétny čas závisí od množstva rôznych faktorov vrátane rýchlosti internetového pripojenia. Sťahovanie môžete kedykoľvek pozastaviť. Ak ho potrebujete zastaviť a znova spustiť neskôr, použite prepojenie zobrazené na pracovnej ploche (namiesto prepojenia, ktoré dostanete v e-mailovej potvrdenke). Týmto spôsobom budete pokračovať v sťahovaní od toho miesta, kde ste prestali, namiesto spustenia celého procesu od začiatku.

Ak sťahovanie nefunguje alebo ak sa nezobrazí žiadne tlačidlo Pozastaviť, skúste reštartovať počítač. Po reštarte spustite službu sťahovania ťuknutím alebo kliknutím na prepojenie Stiahnuť Windows na pracovnej ploche.

Ďalšie informácie

Skontrolujte, či nenájdete riešenie v časti Inštalácia, inovácia a aktivácia v rámci podpory.

Inovujte na Windows 8 a vdýchnite svojmu počítaču nový život.

Podrobné informácie o položkách potrebných na inováciu.

Získajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa inštalácie.