Získanie súborov z priečinka Windows.old

Ak sa pri inovácii na Windows 8.1 rozhodnete neponechať si nič, prípadne ak vynulujete, obnovíte alebo preinštalujete Windows, vaše osobné súbory sa na 28 dní dočasne uložia do priečinka Windows.old (ak ste pred inštaláciou nenaformátovali pevný disk). Ak sa rozhodnete, že niektoré z týchto súborov alebo všetky chcete späť, zvyčajne ich môžete načítať z tohto priečinka.

Zobraziť všetko

Automatické získanie súborov

Môžete spustiť poradcu pri riešení problémov, ktorý automaticky prevezme vaše osobné súbory z priečinka Windows.old a skopíruje ich späť do pôvodného umiestnenia. Poradca pri riešení problémov bude fungovať vo všetkých jazykoch, no príslušný text je k dispozícii len v angličtine.

Manuálne získanie súborov

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Počítač a potom vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Počítač.

 3. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný Windows (zvyčajne jednotka C:).

 4. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Windows.old.

 5. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Používatelia.

 6. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na svoje meno používateľa.

 7. Otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete získať späť.

 8. Požadované súbory skopírujte a prilepte zo všetkých priečinkov do priečinka v systéme Windows 8.1.

 9. Kroky 5 až 7 zopakujte pre každé používateľské konto v počítači.

Poznámky

 • Ak chcete zabrániť strate údajov, pred vynulovaním, obnovením, inovovaním alebo preinštalovaním Windowsu dôrazne odporúčame zálohovať súbory a nastavenia na externú jednotku.

 • Na načítanie väčšiny súborov z priečinka Windows.old máte od inštalácie, obnovenia alebo vynulovania systému Windows 8.1 a od inovácie naň len 28 dní. Väčšina obsahu priečinka Windows.old sa potom automaticky odstráni.

 • Súbory a nastavenia uložené v podpriečinkoch PoužívateliaDocuments and Settings priečinka Windows.old (vrátane predvoleného priečinka Moje dokumenty vo Windowse XP) môžu byť v priečinku Windows.old k dispozícii aj po 28 dňoch, ostatné súbory vrátane inštalačných súborov Windowsu sa však odstránia. Ak Windows preinštalujete, vynulujete alebo obnovíte, predchádzajúci priečinok Windows.old sa nahradí novým priečinkom Windows.old.

Ďalšie informácie nájdete v témach Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu a Ako odstrániť priečinok Windows.old.

Potrebujete ďalšiu pomoc?