Spôsob vyhľadávania

Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie využíva inteligentné vyhľadávanie Bing a umožňuje vám tak prehľadávať PC, web a službu OneDrive, ako aj niektoré aplikácie a Windows Obchod. Stačí vám jediné vyhľadávanie a získate výsledky odvšadiaľ, pričom k výsledkom vyhľadávania sa môžete vrátiť bez toho, aby ste ho museli opakovať.

Použitie vlastnej ikony hľadania

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte hľadaný výraz. Počas zadávania sa zobrazuje zoznam výsledkov vyhľadávania a návrhov.

 3. Ak hľadanú aplikáciu, súbor alebo nastavenie uvidíte v zozname výsledkov vyhľadávania, otvoríte ju tak, že na ňu ťuknete alebo kliknete. Ak chcete zobraziť všetky výsledky pre vyhľadávaný výraz vrátane webových výsledkov z Bingu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VyhľadávanieTlačidlo Vyhľadávanie (alebo ťuknite alebo kliknite na niektorý z návrhov vyhľadávania), čím prejdete na stránku výsledkov vyhľadávania. Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na niektorý z návrhov na vyhľadávanie.

  Na stránke s výsledkami vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na výsledok vyhľadávania, čím sa otvorí.

Tipy

 • Na domovskej obrazovke môžete ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Vyhľadávanie Tlačidlo Vyhľadávanie, čím sa otvorí hľadanie. Ak máte klávesnicu, jednoducho začnite písať.
 • Vyhľadávanie môžete otvoriť aj stlačením klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + S. Ak chcete vyhľadať súbor v počítači alebo v službe OneDrive, stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + F. Ak chcete vyhľadať nastavenie v počítači, stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + W.

Návrat späť na stránku s výsledkami vyhľadávania

Ak otvoríte výsledok vyhľadávania a zistíte, že to nie je to, čo hľadáte, môžete sa vrátiť na stránku s výsledkami vyhľadávania bez toho, aby ste ho museli opakovať.

 • Potiahnite prstom z ľavého okraja obrazovky. (Ak používate myš, posuňte ukazovateľ do ľavého horného rohu obrazovky a kliknite.)

Tip

 • Ak sa nachádzate na pracovnej ploche, môžete ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo panela úloh pre stránku s výsledkami vyhľadávania a vrátite sa späť na ňu.

Zmena rozsahu vyhľadávania

Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie predvolene vyhľadáva aplikácie, súbory a nastavenia v počítači a v službe OneDrive, ako aj na webe. Môžete však chcieť vyhľadať len jeden typ výsledku, napríklad nastavenia, súbory, obrázky na webe alebo videá na webe. A ak ste v aplikácii, keď otvoríte Vyhľadávanie, môžete sa rozhodnúť vyhľadávať len v tejto aplikácii (v niektorých aplikáciách to nemusí byť k dispozícii).

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na šípku Šípka vo vyhľadávaní a potom kliknite na rozsah, ktorý chcete použiť.

Zmena nastavenia vyhľadávania

Môžete odstrániť históriu vyhľadávania uloženú v kľúčovom tlačidle Vyhľadávanie, rozhodnúť sa, koľko informácií o vyhľadávaní chcete zdieľať s Bingom, a odfiltrovať obsah pre dospelých z výsledkov vyhľadávania na webe.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie, potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať. Zobrazia sa všetky nastavenia kľúčového tlačidla Vyhľadávanie.

Poznámka

 • Odstránením histórie vyhľadávania vo Windowse sa neodstráni história vyhľadávania uložená jednotlivými aplikáciami. Ak chcete získať informácie o odstránení histórie vyhľadávania z určitej aplikácie, vyhľadajte ich v Pomocníkovi pre danú aplikáciu alebo navštívte webovú lokalitu vývojára aplikácie.

Ukončenie získavania výsledkov vyhľadávania a návrhov z webu

Môžete sa rozhodnúť, že pri používaní kľúčového tlačidla Vyhľadávanie nechcete dostávať výsledky vyhľadávania a návrhy z Bingu. Ak toto nastavenie vypnete, kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie bude vyhľadávať len aplikácie, súbory a nastavenia v počítači a v službe OneDrive. (Môžete sa tak rozhodnúť napríklad v prípade internetového pripojenia účtovaného podľa objemu údajov.)

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie, potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na jazdec Získavať návrhy vyhľadávania a webové výsledky z Bingu túto možnosť vypnite.

Potrebujete ďalšiu pomoc?