Nastavenie jednotky pre históriu súborov

Pred použitím Histórie súborov na zálohovanie súborov treba vybrať miesto na ukladanie záloh. Môžete si vybrať jednotku pripojenú externe, ako napríklad USB kľúč, alebo môžete zálohy ukladať na jednotku v sieti. Máte aj iné možnosti, ale tieto dve vašim súborom poskytnú najlepšiu ochranu pre prípad zlyhania počítača alebo iných problémov s počítačom. Ďalšie informácie o používaní Histórie súborov nájdete v téme Obnova súborov alebo priečinkov pomocou Histórie súborov.

História súborov zálohuje len kópie súborov v priečinkoch Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videá a Pracovná plocha a súbory OneDrive dostupné offline v PC. Ak chcete zálohovať aj súbory uložené na iných miestach, môžete ich pridať do jedného z týchto priečinkov.

Nastavenie jednotky na Históriu súborov

Ak plánujete použiť novú externú jednotku, pripojte ju k počítaču. Ak sa zobrazí oznámenie s otázkou, či chcete jednotku nakonfigurovať na Históriu súborov, ťuknite alebo kliknite naň a na zobrazenej obrazovke zapnite Históriu súborov.

V opačnom prípade postupujte podľa týchto krokov a vyberte si buď sieťovú jednotku, alebo externú jednotku aktuálne pripojenú k počítaču.

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Nastavenia histórie súborov a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Nastavenia histórie súborov.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať jednotku a vyberte sieťovú alebo externú jednotku, ktorú chcete použiť.

  4. Zapnite Históriu súborov.

Poznámka

  • Ak sa požadovaná sieťová jednotka nenachádza v zozname dostupných jednotiek, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť všetky sieťové umiestnenia. Ak požadovaná jednotka nie je uvedená ani na tomto mieste, otvorte Históriu súborov v Ovládacom paneli, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať sieťové umiestnenie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?