Aplikácia OneDrive: najčastejšie otázky

V tejto téme nájdete odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie OneDrive pre Windows 8Windows RT.

Zobraziť všetko

Môžem zobrazovať súbory a priečinky, ktoré so mnou zdieľajú iní ľudia?

Ak niekto navštívi lokalitu OneDrive.com a zdieľa s vami súbor alebo priečinok odoslaním prepojenia v e-maile, môžete príslušný súbor alebo priečinok zobraziť v aplikácii OneDrive. Ťuknite alebo kliknite na šípku v hornej časti obrazovky a potom vyberte možnosť Zdieľané. Keď sa položky zdieľajú, môžu sa tu zobraziť až po niekoľkých minútach.

Zobrazenie rôznych súborov a priečinkov v aplikácii OneDrive

Ako zobraziť nedávno otvorené súbory balíka Office?

Ťuknite alebo kliknite na šípku v hornej časti obrazovky a potom vyberte možnosť Naposledy použité.

Ako odovzdám a prevezmem súbory?

Ak chcete odovzdať súbory zo svojho počítača do služby OneDrive, otvorte umiestnenie, kam ich chcete odovzdať, otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odovzdať. Prehľadávaním vyhľadajte súbory, ktoré chcete odovzdať, ťuknutím alebo kliknutím ich označte a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať do služby OneDrive.

Ak chcete prevziať súbory zo služby OneDrive do svojho počítača, potiahnite po nich prst nadol alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prevziať.

Ako môžem z inej aplikácie otvoriť súbory zo služby OneDrive alebo ich tam uložiť?

V inej aplikácii vyberte príkaz na otvorenie alebo uloženie. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Súbory a potom v zozname vyberte položku OneDrive.

Ako možno zdieľať súbory a priečinky v službe OneDrive s inými aplikáciami?

Pomocou kľúčového tlačidla Zdieľanie môžete vykonávať operácie, ako napríklad odoslanie e-mailovej správy s prepojením na fotografiu v službe OneDrive.

  1. V aplikácii OneDrive potiahnite prstom nadol po súbore alebo priečinku, ktorý chcete zdieľať, prípadne naň kliknite pravým tlačidlom myši.

  2. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

  3. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie. Ak chcete súbor alebo priečinok odoslať ako prepojenie v e-maile, ťuknite alebo kliknite na aplikáciu Pošta.

Môžete zdieľať aj súbory z iných aplikácií (ako napríklad aplikácia Fotografie) so službou OneDrive, čím ich odovzdáte do služby OneDrive. Ďalšie informácie o používaní kľúčových tlačidiel nájdete v téme Vyhľadávanie, zdieľanie, zmena nastavení a ďalšie operácie

Poznámka

  • Ak máte záujem o ďalšie možnosti zdieľania, napríklad zverejnenie priečinka, aby ho bolo možné vyhľadať na webe, alebo získanie krátkej URL adresy na zdieľanie v tlačenom formáte, prejdite na lokalitu OneDrive.com, vyberte príslušnú položku a potom kliknite na prepojenie pod položkou Zdieľanie v hornej časti stránky. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov a priečinkov a zmena povolení

Ako sa dá vyhľadať súbor v službe OneDrive?

V aplikácii OneDrive možno súbor vyhľadať rovnakým spôsobom ako položky v iných aplikáciách. Vykonajte tento postup z ľubovoľného miesta vo Windowse:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. V zozname aplikácií ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

Potrebujem počítačovú verziu aplikácie OneDrive?

Ak chcete vytvoriť kópiu všetkých svojich súborov a priečinkov v aplikácii OneDrive uložených v počítači a synchronizovaných so službou OneDrive.com a inými počítačmi, treba nainštalovať počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows. Ďalšie informácie o počítačovej aplikácii nájdete v téme Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows: najčastejšie otázky. Počítačová aplikácia OneDrive sa nedá nainštalovať v systéme Windows RT.

Môžem používať aplikáciu OneDrive, ak sa do počítača neprihlasujem pomocou konta Microsoft?

Áno. Ak sa do počítača prihlasujete pomocou lokálneho konta, bude potrebné prihlásiť sa do služby OneDrive pri spustení aplikácie.