Vyhlásenie o používaní osobných údajov v Poradcovi pri inovácii na Windows 8 a v inštalačnom programe Windowsu 8

Posledná aktualizácia: február 2013

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľujú mnohé postupy zhromažďovania údajov a používania aplikácie Asistent pri inovácii na systém Windows 8 (ďalej len „Asistent pri inovácii“) a Inštalátora systému Windows 8 (ďalej len „Inštalátor“). Zameriava sa na funkcie, ktoré komunikujú s internetom. Nevzťahuje sa na iné lokality, produkty a služby spoločnosti Microsoft v režime online ani offline.

  • Asistent pri inovácii na systém Windows 8 po spustení z webu pomáha stanoviť, či je počítač pripravený na inováciu na systém Windows 8, a poskytuje informácie o kompatibilite programov a zariadení. Ak zistíte, že počítač je pripravený, máte možnosť kúpiť, prevziať a nainštalovať systém Windows 8.

  • Inštalátor systému Windows 8 po spustení z webu umožňuje prevziať a nainštalovať systém Windows 8 po zadaní kódu Product Key, ktorý už máte.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie

Keď spustíte aplikáciu Asistent pri inovácii na systém Windows 8 alebo Inštalátor systému Windows 8, skontrolujeme, či nie sú k dispozícii aktualizácie, aby sme sa uistili, že máte a preberáte najaktuálnejšiu verziu. Ak sa nájdu aktualizácie, automaticky ich prevezmeme a nainštalujeme do počítača. Typy aktualizácií, ktoré sa môžu prevziať:

Aktualizácie inštalácie
Dôležité softvérové aktualizácie inštalačných súborov, ktoré pomáhajú zabezpečiť úspešnosť inštalácie.

Aktualizácie vstavaných ovládačov
Dôležité aktualizácie ovládačov pre verziu systému Windows, ktorú inštalujete.

Pri zisťovaní kompatibility pomocou aplikácie Asistent pri inovácii zhromažďujeme isté informácie o možnostiach inovácie, napríklad možnosti hardvéru počítača, zariadenia pripojené k počítaču a programy nainštalované v počítači. Informácie vydavateľa programu môžu niekedy obsahovať aj údaje, ako je napríklad názov vydavateľa alebo jeho e-mailová adresa.

Informácie o aktuálne nainštalovanej verzii systému Windows odošleme spoločnosti Arvato Digital Services, LLC (ďalej len „Arvato“), ktorá odporučí vydanie systému Windows 8 na zakúpenie pomocou aplikácie Asistent pri inovácii alebo na prevzatie pomocou Inštalátora. Arvato je spoločnosť tretej strany, ktorá poskytuje katalóg elektronických produktov, ako aj skúsenosti s nákupom prostredníctvom aplikácie Asistent pri inovácii alebo Inštalátora systému Windows 8. Spoločnosti Arvato sa odošlú určité informácie, aby mohla odporučiť, ktoré vydanie systému Windows 8 si máte kúpiť. Medzi tieto informácie patrí:

  • architektúra,

  • jazyk,

  • verzia,

  • stav licencie,

  • kód Product Key,

  • kód krajiny na základe geografickej polohy.

Ak sa rozhodnete pre nákup, spoločnosť Arvato, registrovaný predajca tohto programu, zhromaždí a spracuje všetky fakturačné údaje.

Používanie informácií

Zhromaždené údaje spoločnosť Microsoft a ňou riadené pobočky a dcérske spoločnosti použijú na správne fungovanie funkcií, ktoré používate, alebo na poskytnutie služieb a realizáciu transakcií, o ktoré ste požiadali, alebo ste ich schválili. Na základe zhromaždených údajov sa stanovia ovládače vhodné pre daný počítač a kompatibilita počítača, programov a zariadení so systémom Windows 8. Spoločnosť Arvato podľa týchto informácií odporučí, ktoré vydanie systému Windows 8 by ste si mali pomocou aplikácie Asistent pri inovácii kúpiť alebo pomocou Inštalátora prevziať. Tieto informácie sa zhromažďujú aj na štatistické analýzy. Taktiež sa môžu použiť na analýzu a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Ak si systém Windows 8 zakúpite pomocou aplikácie Asistent pri inovácii, spoločnosť Arvato, registrovaný predajca tohto programu, zhromaždí a spracuje všetky fakturačné údaje. Spoločnosť Microsoft môže za účelom technickej podpory zákazníkov poskytnúť vaše kontaktné fakturačné údaje (napríklad fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo e-mail), no číslo vašej kreditnej karty poskytovať nebude.

Informácie zhromaždené prostredníctvom niektorej zo služieb spoločnosti Microsoft sa môžu kombinovať s informáciami získanými prostredníctvom iných služieb spoločnosti Microsoft, aby sme vám mohli ponúknuť jednotnejšie a lepšie prispôsobené používanie služieb spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme doplniť aj o informácie získané od iných spoločností. Môžeme napríklad používať služby iných spoločností, ktoré nám umožnia všeobecne určiť vašu geografickú oblasť na základe vašej adresy IP, aby sme niektoré služby prispôsobili vašej geografickej oblasti.

Okrem situácií popísaných v tomto prehlásení sa vami poskytnuté osobné informácie neposkytnú bez vášho súhlasu tretím stranám. Príležitostne si najímame iné spoločnosti, aby v našom mene poskytli obmedzené služby, ako napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách, prípadne vykonávanie štatistických analýz našich služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytnutie požadovanej služby. Spoločnosti nesmú tieto informácie použiť na žiadny iný účel.

Spoločnosť Microsoft môže pristupovať k osobným informáciám alebo ich zverejniť, a to vrátane obsahu vašej komunikácie s nami, v týchto prípadoch: a) na dosiahnutie súladu so zákonom alebo ako reakciu na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo našich zákazníkov vrátane vymožiteľnosti našich zmlúv a politík riadiacich vaše používanie týchto služieb, c) v prípade konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sú nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti. Osobné informácie tiež môžeme zverejniť v rámci podnikovej transakcie, akou je fúzia alebo predaj majetku.

Informácie zhromažďované alebo odosielané do spoločnosti Microsoft prostredníctvom aplikácie Asistent pri inovácii alebo Inštalátora môžu byť uložené a použité v USA alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska dodržiava tzv. zásady bezpečného prístavu stanovené Ministerstvom obchodu USA.

Zhromažďovanie a použitie informácií o vašom počítači

Pri používaní softvéru s funkciami, ktoré používajú internet, sa do navštevovaných webových lokalít a používaných služieb online odošlú informácie o vašom počítači (ďalej len „štandardné informácie o počítači“). Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie služieb využívajúcich internet, na pomoc pri vývoji svojich produktov a služieb a na štatistickú analýzu. Štandardné informácie o počítači zvyčajne zahŕňajú informácie, ako sú napríklad adresa IP, verzia operačného systému, verzia prehľadávača a miestne a jazykové nastavenia. V niektorých prípadoch môžu štandardné informácie o počítači zahŕňať aj identifikáciu hardvéru s uvedením výrobcu zariadenia, názvu zariadenia a verzie. Ak sa v rámci určitej funkcie alebo služby odosielajú informácie spoločnosti Microsoft, vždy sa odosielajú aj štandardné informácie o počítači.

Výber a ovládanie

Po spustení aplikácie Asistent pri inovácii na systém Windows 8 alebo Inštalátora systému Windows 8 z webu sa vyššie popísané informácie odošlú spoločnostiam Microsoft a Arvato. Ak sa navyše rozhodnete zakúpiť si systém Windows 8, spoločnosť Arvato zhromaždí vaše fakturačné údaje.

Zabezpečenie informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje ochraňovať zabezpečenie vašich informácií. Používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia, ktoré nám pomáhajú chrániť prijaté informácie pred neoprávneným prístupom, použitím či prezradením. Poskytnuté informácie sa napríklad uchovávajú v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v strážených zariadeniach.

Zmeny v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov

Príležitostne budeme toto prehlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať, aby sme reagovali na zmeny v produktoch a službách a na odozvy zákazníkov. V takom prípade sa zmení aj dátum poslednej aktualizácie v hornej časti tohto prehlásenia. V prípade závažných zmien v tomto prehlásení alebo v spôsobe používania osobných informácií spoločnosťou Microsoft vás upozorníme prostredníctvom uverejnenia oznámenia o takýchto zmenách pred implementovaním zmeny alebo prostredníctvom priameho odoslania oznámenia. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto prehlásenie, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni vaše informácie.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft víta akékoľvek pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia alebo ak sa domnievate, že sa ním neriadime, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA