Ako sa používa program Rozpoznávanie reči

Pozrite si video o používaní programu Rozpoznávanie reči a oboznámte sa s PC. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)
Pozrite si video o používaní diktovania v programe Rozpoznávanie reči. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Program Windows Rozpoznávanie reči umožňuje nepoužívať klávesnicu a myš. Počítač môžete ovládať pomocou hlasu a text diktovať.

Poznámka

 • Rozpoznávanie reči je k dispozícii len v týchto jazykoch: angličtina (USA a Spojené kráľovstvo), francúzština, nemčina, japončina, mandarínčina (zjednodušená čínština a tradičná čínština) a španielčina.

Zobraziť všetko

Nastavenie programu Rozpoznávanie reči

Pred používaním programu Rozpoznávanie reči je potrebné vykonať niekoľko krokov. Najskôr musíte nastaviť mikrofón. Potom môžete naučiť PC rozpoznávať svoj hlas.

Nastavenie mikrofónu

Pred nastavovaním programu Rozpoznávanie reči pripojte mikrofón k počítaču, aby nasledujúce kroky fungovali.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  Vyhľadávanie môžete otvoriť aj pomocou klávesnice stlačením klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „nastaviť mikrofón“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť mikrofón.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak je to možné, použite mikrofón náhlavnej súpravy, je menej pravdepodobné, že budete počuť hluk pozadia.

Učenie počítača rozpoznávať reč

Program Rozpoznávanie reči používa jedinečný hlasový profil na rozpoznávanie hlasu a hovorených príkazov. Čím viac program Rozpoznávanie reči používate, tým podrobnejší hlasový profil nadobudne, a tým viac počítač zlepšuje svoje schopnosti vám rozumieť.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  Vyhľadávanie môžete otvoriť aj pomocou klávesnice stlačením klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „rozpoznávanie reči“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Rozpoznávanie reči.

 3. Ťuknite alebo kliknite na možnosť Trénovať počítač pre lepšie porozumenie reči.

 4. Postupujte podľa pokynov v príručke k tréningu hlasu na rozpoznávanie reči.

Používanie rozpoznávania reči

Svoj hlas môžete použiť pri množstve úloh, napríklad pri vypĺňaní formulárov online alebo písaní listov. Pri rozprávaní do mikrofónu konvertuje program Rozpoznávanie reči váš hlas na text, ktorý sa zobrazuje na obrazovke.

Diktovanie textu pomocou programu Rozpoznávanie reči

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  Vyhľadávanie môžete otvoriť aj pomocou klávesnice stlačením klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „rozpoznávanie reči“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Rozpoznávanie reči.

 3. Povedzte „začať počúvať“ alebo ťuknite či kliknite na tlačidlo Mikrofón, čím sa spustí režim počúvania.

 4. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete použiť, alebo vyberte textové pole, do ktorého budete text diktovať.

 5. Povedzte text, ktorý chcete mať diktovať.

Oprava chýb

 • Chyby môžete opraviť tromi spôsobmi:

  • Ak chcete opraviť posledné vyslovené slovo, vyslovte „opraviť“.

  • Ak chcete opraviť jednotlivé slovo, vyslovte slovo „opraviť“ nasledované slovom, ktoré chcete opraviť. Ak sa slovo zobrazuje viackrát, všetky jeho výskyty sa zvýraznia a vyberiete to, ktoré chcete opraviť.

  • V dialógovom okne Panel alternatív vyslovte číslo vedľa požadovanej položky a potom vyslovte „OK“.

Pridanie slov do slovníka reči alebo ich zmena

Pomocou slovníka reči môžete pridávať vlastné slová, odmietnuť určité slovo pri diktovaní alebo opraviť či odstrániť slovo v slovníku.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  Vyhľadávanie môžete otvoriť aj pomocou klávesnice stlačením klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „rozpoznávanie reči“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Rozpoznávanie reči.

 3. Povedzte „začať počúvať“ alebo ťuknite či kliknite na tlačidlo Mikrofón, čím sa spustí režim počúvania.

 4. Povedzte „otvoriť slovník reči“ a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať slovo do slovníka, povedzte „pridať nové slovo“ a potom postupujte podľa pokynov.

  • Ak nechcete určité slovo nadiktovať, povedzte „odmietnuť diktované slovo“ a potom postupujte podľa pokynov.

Ovládanie počítača pomocou rozpoznávania reči

Na ovládanie počítača môžete použiť jednoduché krátke príkazy. V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko najčastejšie používaných príkazov v programe Rozpoznávanie reči. Slová tučným písmom znamenajú, že môžete nahradiť príkladové slovo alebo frázu podobnými slovami a získate užitočné výsledky.

Na ovládanie počítača môžete použiť aj klávesové skratky ako verbálne príkazy. Ak chcete zobraziť všetky dostupné skratky, pozrite si tému Klávesové skratky.

Poznámka

 • Ak chcete zistiť, aké príkazy použiť, povedzte „čo mám povedať“?

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Otvorenie domovskej obrazovky

Vyslovené slová

Domovská obrazovka

Úloha

Otvorenie panela s kľúčovými tlačidlami

Vyslovené slová

Stlačte kláves Windows a C

Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie

Vyslovené slová

Stlačte kláves Windows a Q

Úloha

Zobrazenie všetkých aplikácií

Vyslovené slová

Aplikácie

Úloha

Začíname pracovať s aplikáciou

Vyslovené slová

Kliknite pravým tlačidlom myši, potom stlačte kláves Windows a Z

Úloha

Použitie aplikácie

Vyslovené slová

Povedzte, čo chcete robiť. Napríklad „zmeniť na Celzia“ v aplikácii Počasie.

Úloha

Vybrať položku podľa názvu

Vyslovené slová

Kliknúť na Súbor; Spustiť; Zobraziť

Úloha

Vybrať položku alebo ikonu

Vyslovené slová

Kliknúť na Kôš; kliknúť na Počítač; kliknúť na názov súboru

Úloha

Dvakrát ťuknúť alebo dvakrát kliknúť na akúkoľvek položku

Vyslovené slová

Dvakrát kliknúť na Kôš; dvakrát kliknúť na Počítač; dvakrát kliknúť na názov súboru

Úloha

Prepnúť na otvorenú aplikáciu

Vyslovené slová

Prepnúť na Skicár; prepnúť na WordPad; prepnúť na názov programu; prepnúť aplikáciu

Úloha

Posúvať v jednom smere

Vyslovené slová

Posunúť nahor; posunúť nadol; posunúť doľava; posunúť doprava

Úloha

Vložiť do dokumentu nový odsek alebo nový riadok

Vyslovené slová

Nový odsek; nový riadok

Úloha

Vybrať slovo v dokumente

Vyslovené slová

Vybrať slovo

Úloha

Vybrať a opraviť slovo

Vyslovené slová

Opraviť slovo

Úloha

Vybrať a odstrániť určité slová

Vyslovené slová

Odstrániť slovo

Úloha

Zobraziť zoznam použiteľných príkazov

Vyslovené slová

Čo môžem povedať?

Úloha

Aktualizovať zoznam dostupných rečových príkazov

Vyslovené slová

Obnoviť rečové príkazy

Úloha

Zapnúť režim počúvania

Vyslovené slová

Začať počúvať

Úloha

Vypnúť režim počúvania

Vyslovené slová

Prestať počúvať

Úloha

Presunúť panel mikrofónu programu Rozpoznávanie reči

Vyslovené slová

Presunúť rozpoznávanie reči

Úloha

Minimalizovať panel mikrofónu

Vyslovené slová

Minimalizovať rozpoznávanie reči

Úloha

Zobrazenie obsahu Pomoci a technickej podpory pre systém Windows o konkrétnych úlohách

Vyslovené slová

Ako vykonať určitú činnosť?

Povedzte napríklad „ako nainštalovať tlačiareň?“ a vráti sa zoznam tém Pomocníka.

Tento príkaz je k dispozícii len vtedy, ak používate program Rozpoznávanie reči pre americkú angličtinu.

Diktovanie

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Vložiť nový riadok do dokumentu

Vyslovené slová

Nový riadok

Úloha

Vložiť nový odsek do dokumentu

Vyslovené slová

Nový odsek

Úloha

Vložiť zarážku tabulátora

Vyslovené slová

Tabulátor

Úloha

Vložiť samotné slovo označujúce nasledujúci príkaz (napríklad slovo „čiarka“ namiesto tohto interpunkčného znamienka)

Vyslovené slová

Samotné slovo

Úloha

Vložiť číslo vo forme číslice

Vyslovené slová

Číslica číslo

Úloha

Umiestniť kurzor pred určité slovo

Vyslovené slová

Ísť na slovo

Úloha

Umiestniť kurzor za určité slovo

Vyslovené slová

Ísť za slovo

Úloha

Nevložiť medzeru pred nasledujúce slovo

Vyslovené slová

Bez medzery

Úloha

Ísť na začiatok vety, v ktorej je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na začiatok vety

Úloha

Ísť na začiatok odseku, v ktorom je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na začiatok odseku

Úloha

Ísť na začiatok dokumentu

Vyslovené slová

Ísť na začiatok dokumentu

Úloha

Ísť na koniec vety, v ktorej je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na koniec vety

Úloha

Ísť na koniec odseku, v ktorom je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na koniec odseku

Úloha

Ísť na koniec aktuálneho dokumentu

Vyslovené slová

Ísť na koniec dokumentu

Úloha

Vybrať slovo v aktuálnom dokumente

Vyslovené slová

Vybrať slovo

Úloha

Vybrať slová v aktuálnom dokumente

Vyslovené slová

Vybrať rozsah slov; vybrať slovoslovo

Úloha

Vybrať celý text aktuálneho dokumentu

Vyslovené slová

Vybrať všetko

Úloha

Vybrať počet slov pred pozíciou kurzora

Vyslovené slová

Vybrať 20 predchádzajúcich slov; Vybrať 10 predchádzajúcich slov

Úloha

Vybrať počet slov za pozíciou kurzora

Vyslovené slová

Vybrať 20 nasledujúcich slov; Vybrať 10 nasledujúcich slov

Úloha

Vybrať posledný diktovaný text

Vyslovené slová

Vybrať tento text

Úloha

Zrušiť výber na obrazovke

Vyslovené slová

Zrušiť výber

Úloha

Napísať slovo s veľkým začiatočným písmenom

Vyslovené slová

Veľké začiatočné písmeno slovo

Úloha

Zmeniť všetky písmená v slove na veľké

Vyslovené slová

Všetky písmená veľké slovo

Úloha

Zmeniť všetky písmená v slove na malé

Vyslovené slová

Všetky písmená malé slovo

Úloha

Zmeniť istý počet nasledujúcich slov na veľké písmená

Vyslovené slová

Zmeniť nasledujúcich 10 slov na veľké písmená

Úloha

Zmeniť istý počet nasledujúcich slov na malé písmená

Vyslovené slová

Zmeniť nasledujúcich 10 slov na malé písmená

Úloha

Odstrániť predchádzajúcu vetu

Vyslovené slová

Odstrániť predchádzajúcu vetu

Úloha

Odstrániť nasledujúcu vetu

Vyslovené slová

Odstrániť nasledujúcu vetu

Úloha

Odstrániť predchádzajúci odsek

Vyslovené slová

Odstrániť predchádzajúci odsek

Úloha

Odstrániť nasledujúci odsek

Vyslovené slová

Odstrániť nasledujúci odsek

Úloha

Odstrániť vybratý alebo posledný diktovaný text

Vyslovené slová

Odstrániť tento text

Klávesy klávesnice

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Stlačiť kláves na klávesnici

Vyslovené slová

Stlačiť kláves klávesnice; stlačiť a; stlačiť veľké b; stlačiť Shift plus a; stlačiť Ctrl plus a

Úloha

Stlačiť určité klávesy klávesnice bez predchádzajúceho vyslovenia slova „stlačiť“

Vyslovené slová

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab

Poznámky

 • Na vyslovenie názvov klávesov klávesnice, ktoré majú byť stlačené, môžete použiť aj fonetickú abecedu ICAO\NATO. Napríklad na stlačenie klávesu „a“ môžete vysloviť „stlačiť alfa“ alebo môžete povedať „stlačiť bravo“, keď sa má stlačiť kláves „b“.

 • Program Rozpoznávanie reči funguje na stláčanie klávesov klávesnice iba s jazykmi používajúcimi latinku.

Interpunkčné znamienka a špecifické znaky

Vložiť znak Vyslovené slová
Vložiť znak

,

Vyslovené slová

Čiarka

Vložiť znak

;

Vyslovené slová

Bodkočiarka

Vložiť znak

.

Vyslovené slová

Bodka

Vložiť znak

:

Vyslovené slová

Dvojbodka

Vložiť znak

Vyslovené slová

Dvojité úvodzovky dole; úvodzovky dole

Vložiť znak

Vyslovené slová

Dvojité úvodzovky hore; úvodzovky hore

Vložiť znak

'

Vyslovené slová

Apostrof

Vložiť znak

Vyslovené slová

Úvodná jednoduchá úvodzovka

Vložiť znak

Vyslovené slová

Koncová jednoduchá úvodzovka

Vložiť znak

>

Vyslovené slová

Znak „väčšie ako“

Vložiť znak

<

Vyslovené slová

Znak „menšie ako“

Vložiť znak

/

Vyslovené slová

Lomka

Vložiť znak

\

Vyslovené slová

Spätná lomka

Vložiť znak

~

Vyslovené slová

Vlnovka

Vložiť znak

@

Vyslovené slová

Zavináč

Vložiť znak

!

Vyslovené slová

Výkričník

Vložiť znak

?

Vyslovené slová

Otáznik

Vložiť znak

#

Vyslovené slová

Symbol čísla; symbol libry

Vložiť znak

$

Vyslovené slová

Symbol dolára

Vložiť znak

%

Vyslovené slová

Znak percenta

Vložiť znak

^

Vyslovené slová

Vsuvka

Vložiť znak

(

Vyslovené slová

Úvodná zátvorka

Vložiť znak

)

Vyslovené slová

Koncová zátvorka

Vložiť znak

_

Vyslovené slová

Podčiarnik

Vložiť znak

-

Vyslovené slová

Spojovník; znak „mínus“

Vložiť znak

Vyslovené slová

Pomlčka

Vložiť znak

Vyslovené slová

Dlhá pomlčka

Vložiť znak

=

Vyslovené slová

Znak „rovná sa“

Vložiť znak

+

Vyslovené slová

Znak „plus“

Vložiť znak

{

Vyslovené slová

Úvodná vlnitá zátvorka

Vložiť znak

}

Vyslovené slová

Koncová vlnitá zátvorka

Vložiť znak

[

Vyslovené slová

Úvodná hranatá zátvorka

Vložiť znak

]

Vyslovené slová

Koncová hranatá zátvorka

Vložiť znak

|

Vyslovené slová

Zvislá čiara

Vložiť znak

:-)

Vyslovené slová

Usmiata tvár

Vložiť znak

:-(

Vyslovené slová

Zamračená tvár

Vložiť znak

;-)

Vyslovené slová

Žmurkajúca tvár

Vložiť znak

Vyslovené slová

Ochranná známka

Vložiť znak

¾

Vyslovené slová

Znak troch štvrtín

Vložiť znak

¼

Vyslovené slová

Znak jednej štvrtiny

Vložiť znak

½

Vyslovené slová

Znak jednej polovice

Vložiť znak

£

Vyslovené slová

Znak libry šterlingov

Vložiť znak

&

Vyslovené slová

Ampersand; znak „a“

Vložiť znak

*

Vyslovené slová

Hviezdička

Vložiť znak

//

Vyslovené slová

Dvojitá lomka

Vložiť znak

`

Vyslovené slová

Úvodný anglický apostrof

Vložiť znak

<

Vyslovené slová

Úvodná lomená zátvorka

Vložiť znak

>

Vyslovené slová

Koncová lomená zátvorka

Vložiť znak

±

Vyslovené slová

Znak „plus-mínus“

Vložiť znak

«

Vyslovené slová

Úvodné lomené úvodzovky

Vložiť znak

»

Vyslovené slová

Koncové lomené úvodzovky

Vložiť znak

×

Vyslovené slová

Znak násobenia

Vložiť znak

÷

Vyslovené slová

Znak delenia

Vložiť znak

¢

Vyslovené slová

Symbol centa

Vložiť znak

¥

Vyslovené slová

Symbol jenu

Vložiť znak

§

Vyslovené slová

Paragraf

Vložiť znak

©

Vyslovené slová

Symbol autorských práv

Vložiť znak

®

Vyslovené slová

Registrovaná známka, registrovaná ochranná známka

Vložiť znak

°

Vyslovené slová

Znak stupňa

Vložiť znak

Vyslovené slová

Symbol odseku

Vložiť znak

Vyslovené slová

Tri bodky

Vložiť znak

ƒ

Vyslovené slová

Symbol funkcie

Príkazy vo Windowse

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Kliknúť na položku vyslovením jej názvu

Vyslovené slová

Súbor; Upraviť; Zobraziť; Uložiť

Úloha

Vybrať položku

Vyslovené slová

Kliknúť na Súbor; kliknúť na Tučné; kliknúť na Uložiť; kliknúť na Zavrieť

Úloha

Dvakrát ťuknúť alebo dvakrát kliknúť na akúkoľvek položku

Vyslovené slová

Dvakrát kliknúť na Počítač; dvakrát kliknúť na Kôš; dvakrát kliknúť na názov priečinka

Úloha

Stlačiť a podržať alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na položku

Vyslovené slová

Kliknúť pravým tlačidlom na Počítač; kliknúť pravým tlačidlom na Kôš; kliknúť pravým tlačidlom na názov priečinka

Úloha

Minimalizovať všetky okná a zobraziť pracovnú plochu

Vyslovené slová

Zobraziť pracovnú plochu

Úloha

Vybrať niečo, ak neviete, ako sa to volá

Vyslovené slová

Zobraziť čísla (Na obrazovke sa zobrazia čísla pre každú zobrazenú položku aktívneho okna. Výber sa uskutoční vyslovením čísla priradeného k príslušnej položke.)

Úloha

Vybrať očíslovanú položku

Vyslovené slová

19 OK; 5 OK

Úloha

Dvakrát ťuknúť alebo dvakrát kliknúť na očíslovanú položku

Vyslovené slová

Dvakrát kliknúť na číslo 19; dvakrát kliknúť na číslo 5

Úloha

Stlačiť a podržať alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na očíslovanú položku

Vyslovené slová

Kliknúť pravým tlačidlom na číslo 19; kliknúť pravým tlačidlom na číslo 5

Práca s oknami a aplikáciami

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Otvoriť aplikáciu

Vyslovené slová

Otvoriť Skicár; otvoriť WordPad; otvoriť názov aplikácie

Úloha

Prepnúť na otvorenú aplikáciu

Vyslovené slová

Prepnúť na Skicár; prepnúť na WordPad; prepnúť na názov programu; prepnúť aplikáciu

Úloha

Zavrieť aplikáciu

Vyslovené slová

Zavrieť; zavrieť Skicár; zavrieť Dokumenty

Úloha

Minimalizovať

Vyslovené slová

Minimalizovať; Minimalizovať Skicár; Minimalizovať Dokumenty

Úloha

Maximalizovať

Vyslovené slová

Maximalizovať; maximalizovať Skicár; maximalizovať Dokumenty

Úloha

Obnoviť

Vyslovené slová

Obnoviť; obnoviť Skicár; obnoviť Dokumenty

Úloha

Vystrihnúť

Vyslovené slová

Vystrihnúť toto; Vystrihnúť

Úloha

Kopírovať

Vyslovené slová

Kopírovať toto; Kopírovať

Úloha

Prilepiť

Vyslovené slová

Prilepiť

Úloha

Odstrániť

Vyslovené slová

Odstrániť toto; Odstrániť

Úloha

Vrátiť späť

Vyslovené slová

Vrátiť toto späť; vrátiť späť

Úloha

Posúvať v jednom smere

Vyslovené slová

Posunúť nahor; posunúť nadol; posunúť doprava; posunúť doľava

Úloha

Posunúť ďalej o určitý počet strán

Vyslovené slová

Posunúť nadol o 2 strany; posunúť nahor o 10 strán

Úloha

Posunúť ďalej o určitý počet iných jednotiek

Vyslovené slová

Posunúť nahor o 5; posunúť nadol o 7

Úloha

Vstúpiť do poľa vo formulári alebo aplikácii

Vyslovené slová

Prejsť na názov poľa; prejsť na Predmet; prejsť na Adresa; prejsť na Kópia

Ťuknúť alebo kliknúť na ľubovoľné miesto na obrazovke

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Zobraziť mriežku myši

Vyslovené slová

Mriežka myši

Úloha

Presunúť ukazovateľ myši do stredu štvorca na mriežke myši

Vyslovené slová

Číslo štvorca; 1; 7; 9

Úloha

Ťuknúť alebo kliknúť na akýkoľvek štvorec na mriežke myši

Vyslovené slová

Kliknúť na číslo štvorca

Úloha

Vybrať prvok a presunúť ho pomocou mriežky myši

Vyslovené slová

Číslo štvorca, v ktorom sa zobrazuje daná položka; 3, 7, 9 (nasledované) označením

Úloha

Vybrať oblasť mriežky myši, do ktorej sa má položka presunúť

Vyslovené slová

Číslo štvorca, do ktorého sa má položka presunúť; 4, 5, 6 (nasledované) kliknutím

Potrebujete ďalšiu pomoc?