Aký je rozdiel medzi základnými prílohami a prílohami SkyDrive?

Keď pridáte prílohu v aplikácii Pošta, môžete používať základné prílohy alebo prílohy SkyDrive. Na používanie základných príloh ste pravdepodobne zvyknutí. Súbory sa pridávajú k správe a príjemca správy prílohu prevezme a otvorí. Súbory v prílohe sa pripočítavajú k objemu e-mailov v schránke. Na veľkosť súborov sa často vzťahujú obmedzenia.

Prílohy SkyDrive sa nepripájajú priamo k správe. Ukladajú sa v službe SkyDrive do nového priečinka. Keď príjemcovia dostanú správu s prílohami SkyDrive, uvidia ukážky všetkých súborov. Ak sú odosielané súbory fotky, príjemcovia môže spustiť prezentáciu priamo zo správy. Ak sú to dokumenty, môžu súbor otvoriť a upraviť ho, pričom vykonané zmeny sa ukladajú automaticky. Príjemcovia sa nemusia prihlásiť do služby SkyDrive, kým nechcú prevziať veľké súbory alebo priečinky súborov. S prílohami SkyDrive môžete kontrolovať, či si príjemcovia môžu súbory len prezerať alebo ich aj upravovať, prípadne rozhodovať o prístupe ďalších osôb k súborom.

Tu je rýchly prehľad týchto dvoch typoch príloh.

Základné prílohy
Prílohy SkyDrive
 • Odporúčané obmedzenie veľkosti 25 MB na správu

 • Uložené v schránkach iných ľudí

 • Bez obmedzenia veľkosti správy

 • Súbory sa ukladajú do služby SkyDrive, aby nezapĺňali schránky používateľov.

 • Atraktívne rozloženie ukážky a možnosť rýchleho spustenia prezentácie

 • Zdieľanie a úprava dokumentu

 • Možnosť nastavenia práv príjemcov na spracovanie súborov (úprava, zobrazovanie atď.)

Používatelia služby Pošta používajú predvolene základné prílohy. Ak máte fotografie, veľké prílohy alebo chcete, aby mali ľudia možnosť upravovať súbory, je vhodné začať používať prílohy SkyDrive. Tu je postup:

 1. V ponuke Štart ťuknite alebo kliknite na aplikáciu Pošta.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nové.

 3. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Prílohy.

 5. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete pripojiť, a potiahnite palcom smerom dole alebo na ne kliknite.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť.

 7. Ťuknite alebo kliknite na položku Radšej odoslať pomocou služby SkyDrive.

 8. Dokončite svoju správu a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odoslať.