Na používanie ktorých funkcií má moja aplikácia povolenie?

Každá stránka popisu aplikácie vo Windows Obchode obsahuje zoznam funkcií, ktoré bude mať aplikácia povolené používať po inštalácii do počítača. Napríklad cestovateľská aplikácia môže používať informácie o pozícii na identifikáciu zaujímavých orientačných bodov v blízkosti, aplikácia na prezeranie fotografií môže používať fotografie na vytvorenie prezentácie a aplikácia na odosielanie okamžitých správ môže používať webovú kameru pripojenú k PC na videokonverzáciu.

Zobrazenie funkcií, ktoré aplikácia môže používať

  1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

  2. Vyhľadajte aplikáciu a ťuknite alebo kliknite na ňu.

  3. Posuňte sa na časť Podrobnosti stránky s popisom aplikácie, kde uvidíte úplný zoznam funkcií, ktoré má aplikácia povolené používať

Poznámka

  • Po nainštalovaní aplikácie do počítača môžete zobraziť zoznam jej povolení. V aplikácii potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (alebo ak používate myš, ukážte do dolného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nahor, kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Povolenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?