Čo sa stalo s aplikáciami v mojom počítači?

Ak nemôžete nájsť aplikáciu alebo počítačovú aplikáciu ako Word, Excel či iné produkty balíka Office nainštalované v PC, vyskúšajte tieto riešenia.

Vyhľadanie aplikácie a jej pripnutie na domovskú obrazovku

Ak aplikáciu zvyčajne spúšťate ťuknutím alebo kliknutím na domovskej obrazovke, ale aplikácia sa tam už nenachádza, skontrolujte, či sa pripnutie náhodne nezrušilo.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu a pripnúť ju na domovskú obrazovku, použite tento postup:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete nájsť.

  3. Ak sa aplikácia zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Nainštalujte aplikáciu z Windows Obchodu

Ak sa aplikácia, ktorú vlastníte, nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, je možno nainštalovaná v inom PC, no nie v tom, ktoré používate.

Ak chcete nainštalovať z Windows Obchodu aplikáciu, ktorú vlastníte, postupujte takto:

  1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje aplikácie.

  3. Aplikácie, ktorú chcete nainštalovať, vyberte potiahnutím prsta nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

Získajte aplikáciu z Obchodu

Ak sa aplikácia nezobrazí v zozname Moje aplikácie, znamená to, že danú aplikáciu nevlastníte a treba ju nainštalovať z Obchodu.

Poznámka

  • Ak ste aplikáciu kúpili z Obchodu, ale aplikácia sa nezobrazuje v zozname Moje aplikácie, skontrolujte históriu fakturácie a presvedčte sa, či bola platba spracovaná. Aplikácie nainštalované pred úplným spracovaním platby môžu fungovať počas krátkeho obdobia a potom prestať fungovať. Ďalšie informácie o zobrazení histórie fakturácie nájdete v téme Úprava spôsobu platby pre Windows Obchod a zobrazenie histórie fakturácie.

Aplikácia už nie je k dispozícii

V niektorých prípadoch môže byť aplikácia odstránená z Windows Obchodu z dôvodu porušovania podmienok používania. V takom prípade dostanete e-mail o tom, že aplikácia už nebude v Obchode dostupná. Aplikácia sa bude stále zobrazovať v PC, ak ste ju nainštalovali, ale v záujme ochrany vašej bezpečnosti už nebude fungovať.

Poznámka

  • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položku Vaše aplikácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?