Riešenie problémov s aplikáciou

Windows Obchod v mnohých prípadoch automaticky zobrazí upozornenie na výskyt problémov s aplikáciou a pokúša sa ich vyriešiť. Ak problémy s aplikáciou pretrvávajú alebo Obchod nemôžete otvoriť, skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov s aplikáciami. Tento nástroj automaticky identifikuje a opraví niektoré problémy s aplikáciami a Obchodom. Je k dispozícii len v angličtine, ale funguje v počítačoch s akýmkoľvek jazykom.

Ak spustenie poradcu pri riešení problémov nepomôže, tu je niekoľko možností, ako môžete skúsiť opraviť aplikáciu sami.

Poznámky

 • Spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu pre aplikácie vytvorené inými spoločnosťami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte vydavateľa.

 • V niektorých prípadoch môže byť aplikácia odstránená z Windows Obchodu z dôvodu porušovania podmienok používania. V takom prípade dostanete e-mail o tom, že aplikácia už nebude dostupná v Obchode a aplikácia už nebude v PC fungovať.

Kontrola aktualizovania PC

Skontrolujte, či sú v PC nainštalované najnovšie aktualizácie, a či spusteniu aplikácie nebráni antivírusový program. Ďalšie informácie o inštalácii aktualizácií do PC nájdete v téme Windows Update: najčastejšie otázky.

Skontrolujte, či aplikácia nie je blokovaná bránou Windows Firewall

Podľa predvoleného nastavenia blokuje niektoré aplikácie brána Windows Firewall, aby sa zlepšilo zabezpečenie PC. Na správne fungovanie môže aplikácia vyžadovať prijímanie informácií cez bránu firewall. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie aplikácii prijímať údaje cez bránu firewall v téme Windows Firewall od začiatku do konca.

Kontaktovanie správcu systému

Ak je PC súčasťou siete v organizácii, napríklad škole, štátnom úrade alebo podniku, správca systému mohol pomocou nástroja Skupinová politika vypnúť používanie niektorých aplikácií. Ak si myslíte, že v používaní potrebnej aplikácie vám bráni skupinová politika, obráťte sa na správcu systému.

Kontrola aktualizovania aplikácií

Pravidelná aktualizácia aplikácie je jeden zo spôsobov na zabezpečenie jej správnej funkčnosti. Dosiahnete to skontrolovaním, či sú vo Windows Obchode zapnuté automatické aktualizácie aplikácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie automatických aktualizácií aplikácií.

Synchronizácia licencií aplikácií

Ak licencia aplikácie nie je zosynchronizovaná s licenciou nainštalovanou v počítači, aplikácia môže prestať fungovať.

Ak chcete synchronizovať licencie aplikácie, použite nasledujúci postup:

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácie aplikácie.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Synchronizovať licencie.

Preinštalovanie aplikácie

Ak sú aplikácie aktualizované a licencie sú zosynchronizované, môžete sa pokúsiť vyriešiť problém preinštalovaním aplikácie.

Ak chcete preinštalovať aplikáciu, postupujte takto:

 1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, ťuknite alebo kliknite na položku Odinštalovať a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na ikonu Obchod otvorte Windows Obchod.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje aplikácie.

 4. Na aplikácii, ktorú chcete nainštalovať, potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

Poznámka

 • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položku Vaše aplikácie.

Kontaktovanie vydavateľa aplikácie

Ak sa stále sa vyskytujú problémy s aplikáciou, použite informácie o podpore uvedené na stránke popisu aplikácie a požiadajte o pomoc vydavateľa aplikácie.

Ak chcete zobraziť informácie o podpore od vydavateľa aplikácie, použite tento postup:

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Vyhľadajte aplikáciu a potom na ňu ťuknite alebo kliknite.

 3. Na stránke s popisom aplikácie sa posuňte na časť Podrobnosti a potom v časti Ďalšie informácie ťuknite alebo kliknite na prepojenie na technickú podporu aplikácie. Prepojenie otvorí e-mailovú správu, pomocou ktorej môžete kontaktovať technickú podporu, alebo otvorí webovú lokalitu technickej podpory.

Zverejnenie otázky na fóre Windowsu

Ak nemožno získať potrebné informácie od vydavateľa, skúste zverejniť svoje otázky na fórum Windowsu a získať odpovede od iných používateľov Windowsu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?