Kedy dôverovať webovej lokalite

Dôvera webovej lokalite čiastočne závisí od toho, kto je jej vydavateľom, aké informácie lokalita požaduje a čo od nej očakávate. Ak neviete, či sa dá webovej lokalite dôverovať, odpovedzte na tieto otázky:

Zobraziť všetko

Ako mám vedieť, že lokalita, kde sa nachádzam, je bezpečná?

Filter SmartScreen v programe Internet Explorer chráni pred malvérom a útokmi s neoprávneným získavaním údajov tým, že zobrazuje upozornenia v prípade, ak bola webová lokalita alebo lokalita preberania označená za nebezpečnú.

Windows SmartScreen skontroluje reputáciu aplikácií prevzatých z internetu a upozorní vás, ak ide o neznámu aplikáciu, ktorá by mohla byť škodlivá.

Ak filter Windows SmartScreen nie je zapnutý, reputáciu prevzatých aplikácií skontroluje filter SmartScreen v programe Internet Explorer. Ak aplikácia nemá stanovenú reputáciu, zobrazí sa dialógové okno s upozornením.

Navštevujete zabezpečenú lokalitu?

Ak navštevujete webovú lokalitu so zabezpečeným pripojením, môžete identifikovať webovú lokalitu prostredníctvom certifikátu lokality. Adresa zabezpečenej alebo šifrovanej webovej lokality nezačína reťazcom HTTP, ale reťazcom HTTPS a okrem toho sa v prehľadávači často zobrazí aj určitý druh ikony (napríklad zámok), ktorá naznačuje, že webová lokalita je zabezpečená. Zabezpečené pripojenia používajú certifikáty na identifikovanie webovej lokality a zašifrovanie prepojenia, aby bolo jej zobrazenie pre hakera ťažšie.

V závislosti od typu certifikátu webovej lokality sa môže zobraziť adresa webovej lokality alebo adresa spoločnosti, ktorej bol certifikát vydaný. Certifikáty s predĺženou platnosťou spôsobia, že panel s adresou sa v niektorých prehľadávačoch bude zobrazovať zelenou farbou a bude obsahovať potvrdený názov a adresu vlastníka webovej lokality. Certifikáty bez predĺženej platnosti budú obsahovať adresu webovej lokality alebo domény lokality. Ak sa zobrazí správa o zabezpečení a zobrazí sa v nej len adresa webovej lokality, uistite sa, či ide o adresu, ktorú chcete navštíviť. Webové lokality používané na neoprávnené získavanie údajov alebo podvodné webové lokality často používajú podobné názvy webových lokalít na oklamanie návštevníkov, ktorí majú uveriť, že navštívili dôveryhodné lokality.

Certifikáty vydávajú spoločnosti označované ako certifikačné orgány. Systém Windows obsahuje zoznam najbežnejších certifikačných orgánov. Ak systém Windows nerozpozná vydavateľa certifikátu, zobrazí sa správa s upozornením. Systém Windows však možno nakonfigurovať tak, aby dôveroval akýmkoľvek certifikačným orgánom, takže by ste sa nemali spoliehať iba na zobrazovanie správ s upozornením, že webová stránka môže byť podvodná.

Je webová lokalita certifikovaná organizáciou overujúcou dôveryhodnosť internetu?

Organizácia overujúca dôveryhodnosť internetu je spoločnosť, ktorá overuje, či majú webové lokality prehlásenie o ochrane osobných údajov (zverejnené oznámenie o spôsobe použitia osobných informácií) a či dávajú používateľovi možnosť ovplyvniť spôsob použitia informácií. Webové lokality schválené organizáciami overujúcimi dôveryhodnosť internetu majú oprávnenie na zobrazenie certifikačných pečatí zabezpečenia ochrany osobných údajov, obvykle na svojej domovskej stránke alebo na formulári objednávky. Ani tieto pečate však nezaručujú dôveryhodnosť webovej lokality, iba osvedčujú, že webová lokalita vyhovuje podmienkam schváleným organizáciou overujúcou dôveryhodnosť internetu. Okrem toho môžu niektoré nečestné webové lokality zobrazovať podvodne získané logá dôveryhodnosti. Ak nemáte istotu o pravosti loga dôveryhodnosti, obráťte sa na organizáciu overujúcou dôveryhodnosť a zistite, či je webová lokalita u nej registrovaná.

Ďalšie informácie o organizáciách overujúcich dôveryhodnosť nájdete na webových lokalitách TRUSTe, BBB Online alebo WebTrust.

Patrí webová lokalita spoločnosti alebo organizácii, ktorú dobre poznáte?

Ak napríklad máte pozitívnu skúsenosť s nákupom tovaru vo fyzickom obchode, možno budete chcieť nakupovať aj na webovej lokalite daného obchodu. Ak aj spoločnosti dôverujete, prečítajte si prehlásenie webovej lokality o ochrane osobných údajov a podmienky používania. Webové lokality sú niekedy nezávislé od obchodov a môžu mať odlišné podmienky ochrany osobných údajov. Dajte si pozor najmä na podmienky, s ktorými nesúhlasíte, napríklad požiadavky na súhlas so zasielaním ponukových e-mailov alebo reklám z webových lokalít alebo súhlas so zdieľaním údajov o používateľovi s partnermi spoločnosti. Ak nesúhlasíte s podmienkami alebo činnosťami (ak napríklad nechcete byť sledovaní, alebo nechcete, aby sa zobrazovala reklama), nepoužívajte danú lokalitu.

Požaduje webová lokalita osobné informácie?

Osobné informácie, napríklad číslo kreditnej karty alebo bankové údaje, poskytnite iba v prípade, že je to opodstatnené. Vstupný formulár pre registračné údaje musí byť zabezpečený. Vyhľadajte hlásenie, v ktorom sa uvádza, že informácie budú zašifrované, a hľadajte aj ikonu zámku alebo skontrolujte, či webová adresa začína reťazcom HTTPS:// (ak nie je prítomný ani jeden z uvedených indikátorov, nezadávajte svoje dôverné informácie). Taktiež sa pokúste zistiť, čo politika ochrany osobných údajov príslušnej webovej stránky hovorí o ukladaní informácií: Vedie si záznam o vašom čísle kreditnej karty? Má partnerov, s ktorými zdieľa informácie? Pred poskytnutím informácií musíte mať istotu, že lokalita využíva informácie korektne a bezpečným spôsobom.

Umožňuje maloobchodná webová lokalita telefonický alebo e-mailový kontakt s nejakou osobou?

Poskytuje telefónne číslo, na ktoré môžete zatelefonovať v prípade problémov, alebo ktoré môžete použiť na zadanie objednávky? Poskytuje webová lokalita zoznam svojich poštových adries? Má zverejnenú politiku vrátenia tovaru s prijateľnými podmienkami? Ak webová lokalita neposkytuje telefónne číslo ani fyzickú adresu, skúste sa e-mailom spojiť so spoločnosťou a požiadajte o tieto informácie.

Ak lokalitu nepoznáte, máte k dispozícii ďalšie informácie, ktoré pomôžu pri rozhodovaní?

Ak webovú lokalitu dôverne nepoznáte alebo ak lokalita nemá certifikačnú pečať zabezpečenia ochrany osobných údajov, nemusí to nevyhnutne znamenať, že jej nemôžete dôverovať. Spýtajte sa na lokalitu spoľahlivých priateľov alebo kolegov. Na internete vyhľadajte informácie o lokalite z iných zdrojov, napríklad referencie z časopisov alebo od spoločností, ktorým dôverujete. Prečítajte si prehlásenie webovej lokality o ochrane osobných údajov a iné prehlásenia (pamätajte však na to, že lokalita nemusí tieto zásady bezpodmienečne dodržiavať).

Webová lokalita nemusí byť dôveryhodná, ak:

  • Používateľa na ňu odkazuje e-mailová správa od neznámej osoby.

  • Lokalita ponúka problematický obsah, napríklad pornografiu alebo nelegálne materiály.

  • Lokalita ponúka niečo podozrivo výhodné, čo poukazuje na možný podvod alebo predaj nelegálnych či pirátskych produktov.

  • Lokalita láka používateľov pomocou nepoctivých predajných praktík, pri ktorých produkt alebo služba nezodpovedá očakávaniu.

  • Lokalita vyžaduje kreditnú kartu na účely overenia totožnosti alebo osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné.

  • Lokalita vyžaduje poskytnutie čísla kreditnej karty bez dôkazu o zabezpečení transakcie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?