Kde sa nachádza ovládací panel?

Pozrite si video o rozličných spôsoboch vyhľadávania a zmeny nastavení vo Windowse. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

V systéme Windows 8.1 a Windows RT 8.1 existuje niekoľko rozličných spôsobov vyhľadania a zmeny nastavenia: okno Nastavenie počítača, ovládací panel, kľúčové tlačidlo Nastavenie a funkcia vyhľadávania. Väčšinu nastavení, ktoré budete chcieť zmeniť, možno nájsť v rámci nastavení počítača.

Otvorenie nastavenia počítača

 • Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  Nastavenie počítača
  Nastavenie počítača

  V okne Nastavenie počítača môžete zmeniť väčšinu nastavení Windowsu, napríklad zmeniť rozlíšenie obrazovky, pridať a odobrať zariadenia, prispôsobiť obrazovku uzamknutia, zmeniť dátum a čas alebo pridať používateľské kontá.

Otvorenie ovládacieho panela

 • Ak chcete otvoriť ovládací panel, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

  Ovládací panel
  Ovládací panel

  Súčasťou ovládacieho panela sú niektoré dodatočné nastavenia, ktoré pravdepodobne tak často nepoužívate, napríklad prispôsobenie pracovnej plochy.

Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie

 • Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  Po výbere kľúčového tlačidla Nastavenie sa zobrazia nastavenia, Pomocník a informácie pre aplikáciu, v ktorej sa nachádzate, navyše aj bežné nastavenia počítača ako pripojenie k sieti, hlasitosť, jas, oznámenia, napájanie a klávesnica. Tieto nastavenia počítača sú rovnaké bez ohľadu na to, kde vo Windowse sa nachádzate, nastavenia aplikácií sú však pre každú aplikáciu odlišné.

Vyhľadanie nastavení

Ak si nie ste istí, kde hľadať konkrétne nastavenie, môžete prehľadať počítač.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na šípku Šípka vo vyhľadávacom poli a potom na položku Nastavenie.
 3. Zadajte slovo alebo slovné spojenie do vyhľadávacieho poľa. Keď sa medzi výsledkami hľadania zobrazí požadované nastavenie, ťuknutím alebo kliknutím ho môžete otvoriť. Ak chcete zobraziť všetky výsledky hľadania konkrétneho výrazu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VyhľadávanieTlačidlo Vyhľadávanie a zobrazí sa stránka s výsledkami hľadania. Ťuknutím alebo kliknutím otvorte požadovaný výsledok hľadania.

Potrebujete ďalšiu pomoc?