Prečo nemôžem aktivovať systém Windows?

Ak ste dostali hlásenie, ktoré uvádza, že systém Windows sa nepodarilo aktivovať, v tejto téme nájdete niekoľko príčin, prečo aktivácia nemusí fungovať, spolu s možnými riešeniami problému. Ďalšie informácie o chybách aktivácie, ktoré nie sú uvedené na tejto stránke, nájdete v téme Pomocné informácie k chybám aktivácie.

Ďalšiu pomoc týkajúcu sa procesu aktivácie nájdete v článku o aktivácii produktov.

Vykonali ste aktualizáciu na Windows 8.1 alebo Windows 8, ale nemali ste nainštalovanú predchádzajúcu verziu alebo správne vydanie Windowsu (chyba 0xC004F061)

Ak sa pri pokuse o aktiváciu systému Windows 8.1 alebo Windows 8, zobrazí chyba 0xC004F061, znamená to, že:

  • Používate kód Product Key na aktualizáciu systému Windows 8.1 alebo Windows 8, ale v počítači nemáte nainštalovanú predchádzajúcu verziu Windowsu. Ak chcete vykonať aktualizáciu, je potrebné, aby ste v počítači mali nainštalovaný Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.

    Ak ste naformátovali alebo vymenili pevný disk, nebudete môcť použiť kód Product Key na aktualizáciu na Windows 8.1 alebo Windows 8. Najprv bude potrebné nainštalovať predchádzajúcu verziu Windowsu a až potom budete môcť preinštalovať Windows 8.1 alebo Windows 8.

  • Pokúšate sa inštalovať balík Windows 8.1 Pro Pack alebo Windows 8 Pro Pack, avšak v počítači už máte nainštalovaný Windows 8.1 Pro alebo Windows 8 Pro. Ak chcete svoje vydanie inovovať, bude potrebné nainštalovať balík Windows 8.1 Media Center Pack alebo Windows 8 Media Center Pack.

  • Pokúšate sa nainštalovať balík Windows 8.1 Media Center Pack alebo Windows 8 Media Center Pack, avšak v počítači nemáte nainštalovaný Windows 8.1 Pro alebo Windows 8 Pro. Ak chcete svoje vydanie inovovať, bude potrebné najskôr nainštalovať balík Windows 8.1 Pro Pack alebo Windows 8 Pro Pack.

Ak sa vám nepodarilo nainštalovať zakúpený balík funkcií, obráťte sa na technickú podporu. Ďalšie informácie o pridávaní funkcií nájdete v téme Add features: FAQ.

V rámci opravy mohla byť použitá iná verzia Windowsu alebo iný kód Product Key

Ak ste svoj počítač zobrali do servisu alebo k niekomu, kto zostavuje a opravuje počítače, je možné, že v rámci opravy došlo k inštalácii inej verzie Windowsu. Mohlo sa tiež stať, že bol na vašom počítači použitý iný kód Product Key, ktorý môže byť blokovaný, ak bol použitý vo viacerých počítačoch, ako umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Ak bol Windows aktivovaný pred opravou alebo prerobením počítača, môžete problém vyriešiť opätovným zadaním kódu Product Key dodaného spolu s vaším počítačom alebo originálnou kópiou systému Windows. Taktiež sa môžete pokúsiť preinštalovať originálnu verziu systému Windows.

Jedna kópia systému Windows sa mohla nainštalovať do viacerých počítačov (chyba 0xC004C008)

Ak vlastníte jednu kópiu systému Windows a nainštalovali ste ju do viacerých počítačov, aktivácia nemusí fungovať, pretože kód Product Key bol už použitý v inom počítači, prípadne bol použitý vo viacerých počítačoch, ako umožňujú licenčné podmienky k softvéru od spoločnosti Microsoft. Zvyčajne je potrebné pri väčšine kópií Windowsu uplatňovať pravidlo, že jednu kópiu systému je možné nainštalovať len do jedného počítača.

Ak sa váš kód Product Key používa vo viacerých počítačoch, ako umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft, na aktiváciu každého počítača bude potrebné zakúpiť kód Product Key alebo kópiu Windowsu.

Falšovaný softvér

Ak vlastníte sfalšovanú kópiu systému Windows, ktorá nebola vydaná a licencovaná spoločnosťou Microsoft, aktivácia nebude fungovať, pretože spoločnosť Microsoft nedokáže spárovať hardvérový profil vášho počítača s 25-miestnym kódom Product Key.

Zistiť, či je vaša kópia systému Windows falšovaná, vám pomôže webová stránka How to Tell na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Ak je, pravdepodobne bude potrebné, aby ste si zakúpili novú kópiu systému Windows.

Počítač z druhej ruky

Ak ste zakúpili počítač z druhej ruky s nainštalovaným systémom Windows, je možné, že kód Product Key sa používa vo viacerých počítačoch, ako umožňujú licenčné podmienky k softvéru od spoločnosti Microsoft.

Predajcu používaného počítača budete pravdepodobne musieť požiadať o originálny disk DVD so systémom Windows a kód Product Key. Ak disk DVD a kód Product Key nie sú k dispozícii, prípadne ak ste ich vyskúšali a aktivácia nefunguje, môže byť potrebné zakúpiť nový kód alebo novú kópiu Windowsu.

Zmeny hardvéru

Ak ste vo svojom počítali vykonali zásadné zmeny hardvéru, napríklad ste vymenili pevný disk alebo základnú dosku, treba Windows aktivovať telefonicky. Postup nájdete v článku o aktivácii produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?