Prečo sa nedá nájsť alebo nainštalovať aplikácia z Windows Obchodu?

Nižšie je uvedených niekoľko príčin, prečo nemusí byť možné nájsť alebo nainštalovať aplikáciu z Windows Obchodu:

 • Aplikácia nie je k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Hoci aplikácia môže byť k dispozícii v niekoľkých rôznych krajinách alebo oblastiach, vydavateľ sa mohol rozhodnúť, že ju nevydá vo vašej krajine alebo oblasti. Znamená to, že sa na webe zobrazí stránka popisu aplikácie, ale keď sa ju pokúsite zobraziť v Obchode, zobrazí sa správa, že aplikácia nie je k dispozícii.

 • Nastavenie preferencií môže skrývať aplikácie. V Obchode je možné nastaviť preferencie, aby bolo jednoduchšie nájsť aplikácie používajúce preferovaný jazyk alebo obsahujúce funkcie zjednodušeného ovládania. Keď je toto nastavenie zapnuté, aplikácie nevyhovujúce preferenciám sú pri vyhľadávaní alebo prehľadávaní v Obchode skryté. Ďalšie informácie o preferenciách nájdete v téme Nastavenie predvolieb pre službu Windows Obchod.

 • Nastavenie služby Bezpečnosť rodiny môže skrývať aplikácie z dôvodu hodnotenia vhodnosti podľa veku. Rodičia môžu používať nastavenie služby Bezpečnosť rodiny, aby zabránili svojmu dieťaťu zobrazovať alebo inštalovať aplikácie z Obchodu, ktoré nie sú vhodné pre jeho vek. Ďalšie informácie o službe Bezpečnosť rodiny sa nachádzajú v téme Use Family Safety with the Windows Store.

 • Spôsob platby priradený ku kontu sa nezhoduje s krajinou alebo oblasťou, v ktorej sa nachádzate. Na to, aby ste si mohli zakúpiť aplikáciu z Obchodu v konkrétnej krajine alebo oblasti, je potrebné použiť spôsob platby z tejto krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie služby Windows Obchod v inej krajine alebo oblasti.

 • Aplikácia už nie je k dispozícii v Obchode. V niektorých prípadoch môže byť aplikácia odstránená z Obchodu. Znamená to, že sa na webe zobrazí stránka popisu aplikácie, ale keď sa ju pokúsite zobraziť v Obchode, zobrazí sa správa, že aplikácia nie je k dispozícii.

 • Procesor PC nie je kompatibilný s aplikáciou. Obchod automaticky skrýva aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s procesorom PC, aby ste nenainštalovali aplikácie, ktoré nebudú vo vašom PC fungovať. Znamená to, že v jednom počítači sa aplikácie dostupné v Obchode môžu zobraziť, ale tieto aplikácie nebudú v Obchode k dispozícii v inom počítači používajúcom iný procesor.

 • PC nevyhovuje systémovým požiadavkám aplikácie. Aplikáciu nebudete môcť nainštalovať, ak PC nevyhovuje jej systémovým požiadavkám. Ak chcete zobraziť systémové požiadavky aplikácie, na stránke s popisom aplikácie v Obchode sa posuňte na časť Podrobnosti. Ak počítač vyhovuje systémovým požiadavkám aplikácie, ale aplikácia sa nedá nainštalovať, skontrolujte, či do Obchodu nie ste prihlásení pomocou dočasného alebo hosťovského konta.

 • PC sa nedávno aktualizovalo, ale nebolo reštartované. Ak boli nedávno nainštalované aktualizácie pre Windows, pred inštalovaním aplikácií z Obchodu je potrebné reštartovať PC.

Ak ste skontrolovali všetky uvedené možné dôvody a aplikácie stále nemožno nájsť alebo nainštalovať, môžete skúsiť vymazať vyrovnávaciu pamäť pre Windows Obchod v PC.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „spustiť“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť.

 3. Do príkazu Spustiť zadajte wsreset.exe a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Po vymazaní vyrovnávacej pamäte sa otvorí Windows Obchod.

Potrebujete ďalšiu pomoc?