Prečo Windows nenašiel Bluetooth zariadenie alebo iné bezdrôtové zariadenie?

V tejto téme nájdete niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať, ak Windows nenašiel vaše bezdrôtové zariadenie, napríklad Bluetooth zariadenie alebo sieťovú tlačiareň. Ak máte problémy so zariadením s káblovým pripojením, pozrite si tému Ako postupovať, ak zariadenie s drôtovým pripojením nie je správne nainštalované?.

Zobraziť všetko

Použitie rozšíreného nastavenia tlačiarne

Ak pridávate tlačiareň, môžete skúsiť použiť rozšírené nastavenie tlačiarne.

Pridanie tlačiarne v rozšírených nastaveniach tlačiarne

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Rozšírené nastavenie tlačiarne a ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenie tlačiarne.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zo zoznamu vyberte tlačiareň.

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Požadovaná tlačiareň nie je v zozname a zadajte názov tlačiarne alebo vyberte niektorú z ďalších možností.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Ďaleja potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola zapnutia technológie Bluetooth

Ak váš počítač viete pripojiť k bezdrôtovým zariadeniam, skontrolujte, či je zapnutá technológia Bluetooth.

Poznámka

 • Stránku nastavení Bluetooth neuvidíte, ak váš počítač technológiu Bluetooth nepodporuje. Ak ste si istí, že váš počítač technológiu Bluetooth podporuje, ale stránka nastavení sa nezobrazuje, skontrolujte postup zapnutia hardvéru Bluetooth v informáciach dodaných s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Bluetooth.

 3. Zapnite Bluetooth.

Skontrolujte, či sú zariadenia s technológiou Bluetooth a ostatné bezdrôtové zariadenia zapnuté a rozpoznateľné

Zapnite zariadenie s technológiou Bluetooth alebo iné bezdrôtové zariadenie a nastavte ho tak, aby bolo rozpoznateľné. Spôsoby nastavenia rozpoznateľnosti zariadenia sa môžu výrazne líšiť v závislosti od zariadenia. Ak chcete zistiť, ako sa zariadenie s technológiou Bluetooth nastavuje ako rozpoznateľné, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Ak sa na zariadení nachádza prepínač bezdrôtovej komunikácie, zapnite ho. Prepínač sa môže nachádzať na prednej, zadnej alebo bočnej strane a môže byť malý a neoznačený. V dokumentácii dodanej s počítačom zistite, či obsahuje obrázok s jeho polohou.

Nezabudnite tiež zapnúť bezdrôtovú komunikáciu a vypnúť režim Lietadlo v systéme Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa nedá pripojiť k sieti?.

Ak sa neustále vyskytujú problémy s pripojením k zariadeniu, skúste na vyriešenie bežných problémov použiť Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Riešenie problémov, ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Hardvér a zvuk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Hardvér a zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Poznámka

  • Ak chcete získať najaktuálnejších poradcov pri riešení problémov, počítač musí byť pripojený na internet.

Ďalšie informácie o pridávaní zariadení nájdete v téme Pridanie, odstránenie a správa zariadení a tlačiarní.

Skontrolujte, či váš počítač dokáže zdieľať súbory a zariadenia v sieti.

Ak sa chcete pripojiť k zariadeniam alebo počítačom v sieti, pre sieť, ku ktorej ste pripojení, musí byť v nastaveniach počítača zapnutá položka Vyhľadanie zariadení a obsahu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

Zdieľanie možno zapnúť aj tak, že sa pridáte do domácej skupiny, vďaka čomu bude zdieľanie obrázkov, hudby, videí, dokumentov a tlačiarní s ostatnými používateľmi v domácej skupine jednoduché.

Použitie Poradcu pri riešení problémov

V prípade bezdrôtového zariadenia alebo zariadení pripojených k domácej skupine môžete skúsiť spustiť Poradcu pri riešení problémov na opravu niektorých bežných problémov.

Otvorenie Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Riešenie problémov, ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a internet.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Domáca skupina a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Otvorenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Otvorenie Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Riešenie problémov, ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Hardvér a zvuk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Hardvér a zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Presvedčenie sa, či sú sieťové zariadenia zapnuté

Skôr než sa pokúsite pripojiť k sieťovému zariadeniu, napríklad tlačiarni alebo inému počítaču, skontrolujte, či je zapnuté. Ďalšie informácie o problémoch so sieťovým pripojením nájdete v téme Prečo sa nedá pripojiť k sieti?

Obráťte sa na výrobcu zariadenia

Pozrite sa, či sa medzi informáciami, ktoré ste dostali so zariadením, nenachádzajú tipy na riešenie problémov. Informácie a nové ovládače možno nájsť aj na stránkach technickej podpory na webovej lokalite výrobcu.

Skúste nájsť odpovede na stránke Microsoft Community

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Hardware and Drivers (Hardvér a ovládače) vo fóre systému Windows si pozrite riešenia, ktoré iní ľudia úspešne použili pre svoje konkrétne zariadenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?