Prečo sa nedá prihlásiť do Windows Obchodu?

Ak sa Windows Obchod neotvorí po ťuknutí alebo kliknutí na položku Obchod na domovskej obrazovke, skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov s aplikáciami. Tento nástroj automaticky identifikuje a opraví niektoré problémy s Windows Obchodom. Je k dispozícii len v angličtine, ale funguje v PC s akýmkoľvek jazykom.

Ak dokážete otvoriť Obchod, ale máte problémy pri prihlásení, skontrolujte, či ste zadali správne konto Microsoft a heslo. Ak sú prihlasovacie informácie správne, ale stále sa vyskytujú problémy, môže byť potrebné vytvoriť nové heslo:

 1. Prejdite na webovú lokalitu Obnovenie hesla.

 2. Vyberte možnosť, ktorá zodpovedá vášmu problému, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 3. Vyberte spôsob obnovenia hesla a postupujte podľa pokynov.

  Po obnovení hesla sa odporúča pridať čo najviac bezpečnostných informácií, aby bolo konto bezpečnejšie. Tieto informácie môžete použiť na opätovné získanie prístupu k svojmu kontu, ak zabudnete heslo alebo ak sa niekto iný pokúsi získať kontrolu nad vaším kontom.

Ak je konto Microsoft možné použiť na prihlásenie do iných aplikácií alebo služieb, môžete skúsiť vymazať vyrovnávaciu pamäť pre Windows Obchod v PC.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „spustiť“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť.

 3. Do príkazu Spustiť zadajte wsreset.exe a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Po vymazaní vyrovnávacej pamäte sa otvorí Windows Obchod.

Potrebujete ďalšiu pomoc?