Windows Update: najčastejšie otázky

V tejto téme sú uvedené odpovede na niektoré bežné otázky o automatických aktualizáciách Windowsu.

Zobraziť všetko

Čo sú automatické aktualizácie?

Ak používate automatické aktualizácie, nemusíte vyhľadávať aktualizácie online, ani sa obávať, že by v počítači chýbali dôležité opravy systému Windows alebo ovládače zariadení. Windows Update automaticky nainštaluje dôležité aktualizácie, keď budú k dispozícii. Windows Update môžete nastaviť aj na automatickú inštaláciu odporúčaných aktualizácií alebo na upozorňovanie na ich dostupnosť. Taktiež si môžete vybrať, či chcete zapnúť službu Microsoft Update, ktorá zabezpečuje aktualizácie pre ďalšie produkty od spoločnosti Microsoft. Voliteľné aktualizácie, ako napríklad jazykové balíky a aktualizácie zo služby Microsoft Update, sa neinštalujú automaticky.

Čo sa stalo s webovou lokalitou Windows Update?

Adresy http://www.windowsupdate.com alebo http://update.microsoft.com, pomocou ktorých ste doteraz pristupovali na túto stránku, už nie je nutné použiť na prístup k službe Windows Update ani zapnutiu služby Microsoft Update. Namiesto toho môžete všetky funkcie služby Windows Update nájsť v nastaveniach počítača.

Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

Ako zapnúť automatické aktualizácie?

Ak ste nezapli automatické aktualizácie po prvom použití počítača, môžete tieto nastavenia kedykoľvek zmeniť v službe Windows Update.

Zapnutie automatických aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať spôsob inštalácie aktualizácií.

 3. V časti Dôležité aktualizácie vyberte požadovanú možnosť.

 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Je potrebné vyhľadávať aktualizácie?

Ak používate automatické aktualizácie, nemusíte vôbec vyhľadávať dôležité a odporúčané aktualizácie. Windows Update tieto aktualizácie vyhľadá a nainštaluje hneď, keď budú k dispozícii.

Ak nepoužívate automatické aktualizácie, aktualizácie je treba vyhľadať aspoň raz do týždňa. Dôležité aktualizácie vydávame zvyčajne raz mesačne. Aktualizácie však môžu byť vydané kedykoľvek.

Bez ohľadu na nastavenia sa niektoré aktualizácie nenainštalujú automaticky. Do tejto skupiny patria voliteľné aktualizácie a aktualizácie vyžadujúce vyjadrenie súhlasu s novými podmienkami používania. Keď sú tieto aktualizácie k dispozícii, Windows Update vás upozorní, že sú pripravené na inštaláciu.

Vyhľadávanie aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sa nájdu aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

  Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, vyjadrite svoj súhlas s nimi a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka

  • Na dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií bude možno potrebné reštartovať počítač. Pred reštartovaním uložte a zavrite všetky súbory a aplikácie, aby ste nestratili žiadne údaje.

Koľko stoja automatické aktualizácie Windowsu?

Služba Windows Update je bezplatná. V závislosti od spôsobu spoplatňovania internetového pripojenia sa však môžu na čas potrebný na prevzatie aktualizácie vzťahovať poplatky za miestne a medzimestské hovory, internetové služby, údajové tarify podľa objemu údajov alebo mobilné údaje.

Ako zistiť, ktoré aktualizácie boli nainštalované?

V službe Windows Update sa uchováva história aktualizácií, aby ste mohli skontrolovať, ktoré aktualizácie boli nainštalované a kedy. Tento zoznam môžete použiť aj odstránenie konkrétnych aktualizácií, zvyčajne však nie je vhodné odstraňovať ich, pokiaľ na to nemáte opodstatnený dôvod.

Zobrazenie histórie aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť históriu aktualizácií.

Zobrazí sa po aktualizácii výzva na reštartovanie počítača alebo sa počítač reštartuje automaticky?

Ak je na dokončenie inštalácie aktualizácií potrebné reštartovať počítač, môžete vybrať, ši chcete počítač reštartovať hneď alebo reštartovanie odložiť až o 3 dní. Ak počítač dlhší čas nepoužívate, Windows počítač automaticky reštartuje a dokončí inštaláciu aktualizácií.

Zobrazí sa upozornenie, ak sa pri inštalácii aktualizácií vyskytne problém?

Áno. Windows Update poskytuje veľmi dôležité aktualizácie výkonu a zabezpečenia. Ak sa aktualizácia nebude dať nainštalovať, dozviete sa to.

Čo robiť, ak sa počas inštalácie aktualizácií vyskytujú problémy?

Skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update.

Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácií.

Potrebujete ďalšiu pomoc?