Komprimácia a dekomprimácia súborov

Ak chcete, aby súbor zaberal menej miesta, môžete ho skomprimovať. Tým sa zjednoduší zasielanie súboru e-mailom alebo jeho presúvanie. Môžete dokonca skomprimovať viaceré súbory do jedného skomprimovaného priečinka. Tým sa zjednoduší zdieľanie skupiny súborov. Ak chcete otvoriť skoprimovaný súbor, najskôr ho musíte dekomprimovať.

Zobraziť všetko

Kompresia súboru alebo priečinka

Niektorý typy súborov, ako sú JPEG obrázky, sú už zo svojej podstaty výrazne komprimované, preto nemá zmysel ich ďalej komprimovať.

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Vyberte súbor alebo priečinok, ťuknite alebo kliknite na príkaz Zdieľať a potom ťuknite alebo kliknite na príkaz ZIP.

  Na mieste, kde sa nachádza pôvodný súbor, sa vytvorí nový komprimovaný priečinok. Komprimovaný priečinok môžete premenovať rovnako ako ktorýkoľvek iný priečinok. Stačí vybrať priečinok, ťuknúť alebo kliknúť na kartu Domov a ťuknúť alebo kliknúť na položku Premenovať.

  Ak chcete pridať nové súbory alebo priečinky do komprimovaného priečinka, môžete ich doň presunúť myšou.

Poznámky

 • Ak do komprimovaného priečinka pridáte šifrované súbory, nebudú viac šifrované, pretože sa dekomprimujú.

 • Ak máte záujem o ochranu heslom alebo nastaviteľné funkcie komprimovania pre komprimované priečinky, na webe môžete vyhľadať aplikácie na komprimáciu súborov. Pri inštalácii aplikácií na komprimáciu súborov z webu však buďte opatrní, pretože môže dôjsť k zmene nastavení a súbory sa viac nebudú otvárať v želaných aplikáciách.

 • Ak chcete skomprimovať súbory alebo priečinky z okna Príkazový riadok, môžete použiť príkaz compact. Informácie o používaní tohto príkazu získate zadaním výrazu compact /help do príkazového riadka.

Dekomprimácia súborov alebo priečinkov z komprimovaného priečinka

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Ak chcete dekomprimovať jednotlivé súbory alebo priečinky, otvorte skomprimovaný priečinok a súbory alebo priečinky, ktoré chcete dekomprimovať, presuňte myšou na iné miesto.

  -alebo-

  Ak chcete extrahovať celý obsah komprimovaného priečinka, ťuknite alebo kliknite na kartu Nástroje komprimovaných priečinkov a potom na položku Extrahovať všetko.

  Dekomprimácia všetkých súborov zo skomprimovaného priečinka
  Dekomprimácia všetkých súborov zo skomprimovaného priečinka

Poznámka

 • Ak sa pokúšate extrahovať celý obsah komprimovaného priečinka a nevidíte príkaz Extrahovať všetko, označte komprimovaný priečinok, ťuknite alebo kliknite na kartu Domov a potom na položku Vlastnosti. Presvedčte sa, či sa na karte Všeobecné vedľa položky Otvoriť v programe uvádza aplikácia Prieskumník. Ak nie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť a zvoľte aplikáciu Prieskumník. Ak stále nevidíte príkaz Extrahovať všetko, asociácia súborov .zip v registroch môže byť poškodená. Vo fóre podpory pre Windows vyhľadajte informácie o použití opravy registrov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?