Ako sa určujú kategórie webového obsahu?

Služba Bezpečnosť rodiny zoskupuje mnohé webové lokality do kategórií, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas rodičov. Niekoľko príkladov kategórií: vhodné pre deti, sociálne siete, obsah pre dospelých. Namiesto zadávania jednotlivých webových lokalít do zoznamu povolených a blokovaných webových lokalít sa rodičia môžu spoľahnúť na kategórie, pomocou ktorých môžu určiť, čo si ich deti môžu pozrieť. Ak rodič vyberie nastavenie webového filtrovania, ktoré blokuje určitú kategóriu webových lokalít, dieťa nebude mať prístup k lokalitám v príslušnej kategórii.

Poznámka

  • Aj keď služba Bezpečnosť rodiny používa najnovšie technológie, žiadny systém takéhoto typu nefunguje so 100 % presnosťou. Webové filtrovanie patrí medzi rozvíjajúce sa technológie, v ktorých sa niekedy webová lokalita zaradí do inej kategórie, ako by si to predstavovali dospelí alebo vydavatelia lokality. Ak sa rodičia alebo vlastníci webových lokalít domnievajú, že určitá lokalita by mala byť blokovaná alebo povolená, môžu to nahlásiť tímu služby Bezpečnosť rodiny.

Webové lokality sa zaraďujú do kategórií najprv pomocou počítača a výsledky potom upresňujú recenzenti. Ak je webová lokalita obľúbená a jej obsah je stabilný, jej adresa sa uloží v počítači v zozname hodnotenia obsahu. Ak webová lokalita nie je dostatočne obľúbená na zaznamenanie v tomto zozname alebo ak sa obsah webovej lokality často mení, služba Bezpečnosť rodiny skontroluje kategóriu lokality v službe hodnotenia obsahu.

Služba hodnotenia obsahu hodnotí webové lokality na základe množiny pravidiel. Služba informuje službu Bezpečnosť rodiny o tom, že:

  • webová lokalita patrí do určitej kategórie (napríklad medzi webové lokality pre dospelých),

  • webová lokalita predstavuje lokalitu všeobecného záujmu a nepatrí do žiadnej kategórie,

  • webová lokalita je neznáma a služba ju nemôže dostatočne spoľahlivo kategorizovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?