Možnosti práce so skupinami

Skupiny poskytujú viacero skvelých funkcií, pomocou ktorých si môžu členovia zachovať prehľad a získavať aktuálne informácie.

  • Kalendár skupiny. Sledujte dôležité udalosti a dátumy pomocou kalendára, ktorý môžu zdieľať všetci v skupine.

  • Zdieľanie fotografií a dokumentov. Zdieľajte s členmi obrázky a ďalšie súbory.

  • Kontakt s ostatnými. Posielajte členom skupiny správy pomocou e-mailovej adresy skupiny alebo konverzujte v skupine pomocou programu Messenger.

Prechod do služby Skupiny

Potrebujete ďalšiu pomoc?