Ako môžem vytvoriť podpis v službe Windows Live Mail?

Na karte Podpisy v časti Možnosti služby Windows Live Mail si môžete vytvoriť a upraviť vlastné podpisy pre svoje správy. Podpisy môžu obsahovať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie informácie, ktoré chcete zobrazovať v spodnej časti e-mailových správ.

Zobraziť všetko

Pridanie podpisu

 1. Otvorte program Windows Live Mail kliknutím na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart. Do poľa hľadania zadajte text Mail a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Live Mail.
 2. V ľavom dolnom rohu kliknite na položku Pošta.

 3. V ľavom hornom rohu otvorte ponuku Súbor, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Pošta.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti.

 4. Kliknite na kartu Podpisy.

 5. Na karte Podpisy kliknite na položku Nové.

 6. V časti Upraviť podpis vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Do poľa Text zadajte text podpisu.

  • Kliknite na položku Súbor, potom na položku Prehľadávať, vyberte textový súbor alebo súbor HTML, ktorý obsahuje váš podpis, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip

 • Ak chcete do podpisu zahrnúť aj vlastné písmo či grafické prvky, vytvorte si podpis v textovom procesore alebo editore HTML a uložte ho ako súbor HTML. Potom podľa postupu uvedeného vyššie vyberte tento súbor ako podpis.

Používanie podpisov vo všetkých e-mailových správach

Ak chcete podpis automaticky pripojiť ku všetkým svojim správam, začiarknite políčko Pridávať podpisy ku všetkým odchádzajúcim správam.

Výber predvoleného podpisu

Ak používate viaceré podpisy, jeden z nich môžete nastaviť ako predvolený. Kliknite na požadovaný podpis a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolený.

Výber osobitných podpisov pre rôzne e-mailové kontá a kontá diskusných skupín

Ak chcete pre jednotlivé kontá používať osobitné podpisy, kliknite na požadovaný podpis, potom kliknite na položku Rozšírené a začiarknite políčko vedľa konta, v ktorom chcete podpis používať.

Používanie podpisov iba v prípade určitých správ

Ak chcete manuálne vybrať, kedy sa podpis pripojí k vašej správe, skontrolujte, či ste zrušili začiarknutie políčka Pridávať podpisy ku všetkým odchádzajúcim správam. Ak chcete pridať podpis do určitej správy, v okne so správou kliknite na ponuku Vložiť, ukážte na položku Podpis a potom kliknite na podpis, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie podpisu vo formáte HTML alebo vo formáte RTF

 1. Na karte Domov v službe Windows Live Mail kliknite na položku E-mailová správa.

 2. Do tela správy pridajte text, ktorý chcete použiť ako svoj podpis.

  • V časti Písmo na karte Správa upravte vzhľad textu (veľkosť, farbu, typ písma atď.).

  • V časti Fotografia na karte Vloženie vložte jednu fotografiu alebo iný obrázok. Najlepšie sú menšie obrázky.

 3. Kliknite na položku Súbor a potom na tlačidlo Uložiť ako súbor.

 4. Prejdite na umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a zadajte názov súboru.

 5. V poli Uložiť ako vyberte možnosť Súbory HTML (*.htm, *.html).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?