Ako možno pomocou programu Movie Maker stiahnuť hudbu a pridať ju do filmu?

Po pridaní videí a fotografií do projektu programu Movie Maker môžete pridať hudbu, ktorá vám pomôže dotvoriť atmosféru filmu.

Zobraziť všetko

Prevzatie hudby od poskytovateľa hudby

  1. V programe Movie Maker otvorte projekt, do ktorého chcete pridať hudbu.

  2. Na karte Domov v skupine Pridať kliknite na dolnú polovicu tlačidla Pridať hudbu (v balíku Windows Live Essentials kliknite na položku Pridať hudbu).

  3. Vyberte možnosť v zozname poskytovateľov hudby. Podľa pokynov na príslušnej webovej lokalite vyhľadajte a prevezmite hudbu.

Poznámka

  • Zapamätajte si umiestnenie v počítači, do ktorého hudbu prevezmete, aby ste ju mohli jednoducho nájsť, keď budete pripravení pridať ju do filmu.

Pridanie hudby do projektu programu Movie Maker

  1. V programe Movie Maker otvorte projekt, do ktorého chcete pridať hudbu.

  2. Prejdite k bodu vo filme, od ktorého sa má hudba začať prehrávať. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať hudbu.

  3. Prejdite k umiestneniu, do ktorého ste uložili svoj hudobný súbor, vyberte ho a potom ho kliknutím na tlačidlo Otvoriť pridajte do filmu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?