Ako opravím bežné chyby programu Movie Maker?

V programe Movie Maker sa občas vyskytujú chyby. Tu sú niektoré bežne sa vyskytujúce chyby a postupy, ktoré vám ich pomôžu odstrániť.

Zobraziť všetko

Odstránenie chyby c9450032, ktorá informuje o tom, že sa nenašlo žiadne zvukové zariadenie

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte výraz Ovládací panel, v zozname s výsledkami kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Zvuk.
 2. Na karte Nahrávanie kliknite na nahrávacie zariadenie, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Prejdite k zoznamu Využitie zariadenia, vyberte možnosť Používať toto zariadenie (povoliť) a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Otvorte program Movie Maker kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte text Movie Maker a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Movie Maker.
 4. Kliknite na tlačidlo programu Movie Maker a potom kliknite na položku Možnosti. Na ľavej table vyberte možnosť Webová kamera a potom skontrolujte, či je v časti Dostupné zvukové zariadenie nastavené zariadenie, ktoré ste povolili v okne Ovládací panel v kroku číslo 2.

Odstránenie chyby c9450027, ktorá informuje o tom, že sa nedá nahrať zvuk alebo video z vybratého zariadenia

 1. Skontrolujte, či je webová kamera, ktorú sa pokúšate použiť, správne pripojená k počítaču a či ju aktuálne nepoužíva iný program.

 2. Skúste kameru znova pripojiť a reštartovať počítač.

Odstránenie chyby c9450031 alebo chyby c9450028, ktorá informuje o tom, že sa nenašla žiadna webová kamera

 1. Skontrolujte, či je kompatibilné zariadenie správne pripojené k počítaču. Ak áno, skontrolujte, či je zariadenie pripojené v programe Movie Maker.

 2. Otvorte program Movie Maker kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte text Movie Maker a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Movie Maker.
 3. Kliknite na tlačidlo programu Movie Maker a potom kliknite na položku Možnosti. Na ľavej table vyberte možnosť Webová kamera a potom skontrolujte, či je v zozname Dostupné webové kamery vybratá vaša webová kamera.

Odstránenie chyby 80df0009, ktorá informuje o tom, že program Movie Maker sa nespustil

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu programu Movie Maker a či počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. Ak používate najnovšiu verziu programu Movie Maker a počítač spĺňa systémové požiadavky, ale stále sa zobrazuje toto chybové hlásenie, skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný najnovší ovládač videa.

 1. Ak chcete skontrolovať informácie o výrobcovi grafickej karty a ovládači nainštalovanom v počítači, kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte výraz dxdiag a potom kliknutím na položku dxdiag v zozname s výsledkami otvorte Diagnostický nástroj DirectX. Ak sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete skontrolovať digitálne podpisy ovládačov, kliknite na položku Áno.
 2. V Diagnostickom nástroji DirectX prejdite na kartu Zobrazenie a potom v skupine Zariadenie vyhľadajte informácie o názve grafickej karty a o výrobcovi. V skupine Ovládače je uvedená verzia ovládača, ktorú máte nainštalovanú. Porovnajte tieto informácie s informáciami poskytnutými na webovej lokalite výrobcu. Ak je k dispozícii novšia verzia ovládača, nainštalujte ju podľa pokynov výrobcu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?