Aké typy súborov možno používať v programe Movie Maker?

Do programu Movie Maker môžete pridať nasledujúce typy videí, fotografií a zvukových súborov.

Zobraziť všetko

Súbory projektu

Typy súborov projektu (formát) Prípony názvov súborov
Typy súborov projektu (formát)

Súbory projektu v programe Windows Movie Maker

Prípony názvov súborov

.mswmm

Typy súborov projektu (formát)

Súbory projektu v programe Movie Maker

Prípony názvov súborov

.wlmp

Videosúbory

Typy videosúborov (formát) Prípony názvov súborov
Typy videosúborov (formát)

Videosúbory Windows Media (WMV)

Prípony názvov súborov

.wmv

Typy videosúborov (formát)

Súbory Windows Media

Prípony názvov súborov

.asf a .wm

Typy videosúborov (formát)

Súbory AVCHD

Prípony názvov súborov

.m2ts, .mts a .m2t

Typy videosúborov (formát)

Súbory Apple QuickTime

Prípony názvov súborov

.mov a .qt

Typy videosúborov (formát)

Súbory DV-AVI

Prípony názvov súborov

.avi

Typy videosúborov (formát)

Súbory televíznych relácií nahratých technológiou od spoločnosti Microsoft

Prípony názvov súborov

.dvr-ms a .wtv

Typy videosúborov (formát)

Súbory filmov vo formáte MPEG-4

Prípony názvov súborov

.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 a .k3g

Typy videosúborov (formát)

Súbory filmov vo formáte MPEG-2

Prípony názvov súborov

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob a .m2t

Typy videosúborov (formát)

Súbory filmov vo formáte MPEG-1

Prípony názvov súborov

.m1v

Typy videosúborov (formát)

Súbory Motion JPEG

Prípony názvov súborov

.avi a .mov

Poznámky

 • Videosúbory, ktoré používajú správu digitálnych prístupových práv (DRM), nie je možné používať v programe Movie Maker.

 • Technická podpora týkajúca sa používania videosúborov vo formáte MPEG-2 a videosúborov televíznych relácií nahratých technológiou od spoločnosti Microsoft vo vašom filme je k dispozícii iba v prípade, že v počítači sa používa niektoré z týchto vydaní systému Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise alebo Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium alebo Windows Vista Ultimate.

 • Videosúbory vo formáte AVCHD, ktoré obsahujú zvuk Dolby Digital, možno používať v programe Movie Maker iba v prípade, ak sa v počítači používa niektoré z nasledujúcich vydaní systému Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise alebo Windows 7 Ultimate.

 • Videosúbory vo formáte MPEG‑4, ktoré obsahujú zvuk vo formáte AAC, je možné použiť, ak program Movie Maker používate v počítači so systémom Windows 7.

 • Videosúbory vo formáte 3GPP a 3GPP2, ktoré sú často nahraté pomocou mobilného telefónu, je možné používať v programe Movie Maker v prípade, ak súbor obsahuje video vo formáte MPEG‑4, zvuk vo formáte AAC a ak je program Movie Maker nainštalovaný v počítači so systémom Windows 7.

  Videosúbory vo formáte 3GPP môžu obsahovať zvuk vo formáte AMR a súbory vo formáte 3GPP2 môžu namiesto toho obsahovať zvuk vo formáte AMR alebo QCELP. V týchto prípadoch sa často stáva, že video sa prehrá, ale zvuk nie. Súbory obsahujúce video vo formáte H.263 sa bez nainštalovania ďalších kodekov nemusia v programe Movie Maker prehrať.

 • Niektoré videosúbory vo formáte MPEG‑4 sa môžu používať, ak používate program Movie Maker v počítači so systémom Windows Vista a ak sú nainštalované potrebné videokodeky a zvukové kodeky.

 • Ďalšie informácie o videokodekoch a zvukových kodekoch, ako aj o tom, ako zistiť, ktoré kodeky sú nainštalované v počítači a používajú sa v konkrétnom videosúbore, nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky na webovej lokalite systému Windows.

Súbory fotografií

Typy súborov fotografií (formát) Prípony názvov súborov
Typy súborov fotografií (formát)

Súbory Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Prípony názvov súborov

.jpg, .jpeg, .jfif a .jpe

Typy súborov fotografií (formát)

Súbory Tagged Image File Format (TIFF)

Prípony názvov súborov

.tif a .tiff

Typy súborov fotografií (formát)

Súbory Graphics Interchange Format (GIF)

Prípony názvov súborov

.gif

Typy súborov fotografií (formát)

Súbory bitových máp systému Windows

Prípony názvov súborov

.bmp, .dib a .rle

Typy súborov fotografií (formát)

Súbory ikon

Prípony názvov súborov

.ico a .icon

Typy súborov fotografií (formát)

Súbory Portable Network Graphics (PNG)

Prípony názvov súborov

.png

Typy súborov fotografií (formát)

Súbory fotografií HD

Prípony názvov súborov

.wdp

Zvukové súbory

Typy zvukových súborov (formát) Prípony názvov súborov
Typy zvukových súborov (formát)

Zvukové súbory Windows Media (WMA)

Prípony názvov súborov

.asf, .wm a .wma

Typy zvukových súborov (formát)

Súbory Pulse‑code Modulation (PCM)

Prípony názvov súborov

.aif, .aiff a .wav

Typy zvukových súborov (formát)

Súbory Advanced Audio Coding (AAC)

Prípony názvov súborov

.m4a

Typy zvukových súborov (formát)

Súbory vo formáte MP3

Prípony názvov súborov

.mp3

Typy zvukových súborov (formát)

Všetky videosúbory podporované v programe Movie Maker

Prípony názvov súborov

Poznámky

 • Zvukové súbory, ktoré používajú správu digitálnych prístupových práv (DRM), nie je možné používať v programe Movie Maker.

 • Videosúbory podporované v programe Movie Maker, môžete používať ako zvukové súbory.

 • Ďalšie informácie o videokodekoch a zvukových kodekoch, ako aj o tom, ako zistiť, ktoré kodeky sú nainštalované v počítači a používajú sa v konkrétnom zvukovom súbore, nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky na webovej lokalite systému Windows.

Potrebujete ďalšiu pomoc?