Ako sa používa vlastné nastavenie na ukladanie videí?

Program Movie Maker ponúka viacero vstavaných nastavení, z ktorých si môžete vybrať, keď sa chystáte uložiť svoj film. Film však môžete uložiť aj pomocou vlastného nastavenia, ktoré sami vytvoríte. To vám umožňuje uložiť film na úrovni kvality a veľkosti, ktorá vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám.

Zobraziť všetko

Vytvorenie vlastného nastavenia v programe Movie Maker

 1. Otvorte program Movie Maker kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte text Movie Maker a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Movie Maker.
 2. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať videá a fotografie.

 3. V dialógovom okne Pridanie videí a fotografií otvorte priečinok obsahujúci fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, vyberte príslušné videosúbory a fotografie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Ak chcete vybrať viaceré fotografie a videá, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na každú požadovanú fotografiu a video.

 4. Po dokončení úprav prejdite na kartu Domovská stránka, v skupine Zdieľanie kliknite na položku Uložiť film a potom kliknite na položku Vytvoriť vlastné nastavenie.

 5. Ak chcete vytvoriť nové vlastné nastavenie na základe existujúceho nastavenia, kliknite na zoznam Nastavenie a potom vyberte existujúce nastavenie.

 6. Do poľa Názov zadajte názov pre nové vlastné nastavenie.

  Toto je názov vlastného nastavenia, ktorý sa zobrazí v programe Movie Maker.

 7. V oblasti Nastavenie videa vykonajte nasledujúce akcie:

  • Do polí ŠírkaVýška zadajte požadovanú veľkosť zobrazenia videa (v pixloch).

  • Do poľa Bitová rýchlosť zadajte bitovú rýchlosť (v kb/s) pre svoje nastavenie.

  • Do poľa Frekvencia snímok zadajte počet snímok za sekundu pre svoje nastavenie.

 8. V zozname Formát zvuku kliknite na nastavenie zvuku, ktoré chcete použiť.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 10. V dialógovom okne Uloženie vlastného nastavenia zadajte do poľa Názov súboru názov súboru pre nové nastavenie a potom kliknite na položku Uložiť.

 11. V dialógovom okne Vytvorenie vlastného nastavenia kliknite na položku Zavrieť.

Uloženie filmu pomocou vlastného nastavenia

 1. Otvorte program Movie Maker kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte text Movie Maker a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Movie Maker.
 2. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať videá a fotografie.

 3. V dialógovom okne Pridanie videí a fotografií otvorte priečinok obsahujúci fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, vyberte príslušné videosúbory a fotografie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Ak chcete vybrať viaceré fotografie a videá, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na každú požadovanú fotografiu a video.

 4. Po dokončení úprav prejdite na kartu Domovská stránka, v skupine Zdieľanie kliknite na položku Uložiť film a potom kliknite na vlastné nastavenie v kategórii Vlastné nastavenie.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru pre film a potom kliknite na položku Uložiť.

 6. Ak chcete uložený film prehrať vo svojom predvolenom prehrávači médií, kliknite na položku Prehrať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?