Úprava filmov v programe Movie Maker

Pomocou nástrojov na úpravu v programe Movie Maker môžete dosiahnuť, aby váš film vyzeral podľa vašich predstáv.

Zostrihanie videa

Môžete vystrihnúť začiatok a koniec videa, aby sa zobrazovala iba požadovaná časť videa. Ak napríklad máte video, ktoré na začiatku obsahuje niekoľko čiernych snímok, môžete vystrihnúť začiatok videa, aby sa čierne snímky nezobrazovali vo výslednom uloženom filme.

Po zostrihaní videosúboru v programe Movie Maker sa pôvodný videosúbor nezmení. Celý videozáznam zostane v pôvodnom videosúbore.

Zobraziť všetko

Zostrihanie videa v programe Movie Maker

 1. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať videá a fotografie.

 2. V dialógovom okne Pridanie videí a fotografií otvorte priečinok obsahujúci fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, vyberte príslušné videosúbory a fotografie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Kliknite na video, ktoré chcete zostrihať.

  Ak chcete vybrať viaceré fotografie a videá, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na jednotlivé požadované fotografie a videá.

 4. V časti Nástroje videí na karte Upraviť v skupine Úpravy vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť nový počiatočný bod videa, presuňte jazdec pod monitorom s ukážkou do bodu, v ktorom sa video má začínať, a kliknite na položku Nastaviť počiatočný bod.

  • Ak chcete nastaviť nový koncový bod videa, presuňte jazdec pod monitorom s ukážkou do bodu, v ktorom má skončiť prehrávanie videa, a kliknite na položku Nastaviť koncový bod.

Vymazanie všetkých nových počiatočných a koncových bodov v programe Movie Maker, aby sa prehralo celé video

 1. Vo svojom projekte kliknite na zostrihané video.

 2. V časti Nástroje videí na karte Upraviť v skupine Úpravy kliknite na položku Nástroj na vystrihnutie.

 3. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Ak chcete, aby sa zostrihané video znova začalo prehrávať od začiatku, pod monitorom s ukážkou kliknite na manipulátor začiatku vystrihnutia a presuňte ho na začiatok videa.

  • Ak chcete, aby sa vystrihnuté video znova prehrávalo až do konca, pod monitorom s ukážkou kliknite na manipulátor konca vystrihnutia a presuňte ho na koniec videa.

 4. Na karte Vystrihnúť kliknutím v skupine Vystrihnúť na položku Uložiť vystrihnutie uložte vykonané zmeny a zatvorte nástroj na vystrihnutie.

Poznámky

 • Ak chcete rýchlo vystrihnúť video v programe Movie Maker, prehrajte požadované video a stlačením klávesu I nastavte aktuálny bod ako počiatočný bod alebo stlačením klávesu O nastavte aktuálny bod ako koncový bod.

 • Ak vystrihnete časť videa, ktoré má popis, popis sa vystrihne tiež.

Rozdelenie videa

Video môžete rozdeliť na dve menšie časti a potom môžete pokračovať v úpravách. Po rozdelení videa môžete napríklad presunúť jedno video pred druhé a zmeniť tak poradie, v akom sa videá prehrajú v rámci filmu.

Rozdelenie videa na dve časti

 1. Kliknite na film a potom myšou presuňte indikátor prehrávania do bodu, v ktorom chcete rozdeliť video.

 2. V časti Nástroje videa prejdite na kartu Upraviť a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Rozdeliť.

Zrýchlenie alebo spomalenie videa

V programe Movie Maker môžete zmeniť rýchlosť videa tak, aby sa prehrávalo rýchlejšie alebo pomalšie.

Kliknite na video a potom v časti Nástroje videa prejdite na kartu Upraviť, v skupine Upraviť kliknite na zoznam Rýchlosť a potom kliknite na určitú rýchlosť (podľa toho, ako chcete zrýchliť alebo spomaliť video).

Výber motívu

Motív nástroja Automatické video v programe Movie Maker automaticky pridá do filmu titulky, záverečné titulky, prechody a efekty. Ukázaním kurzorom na jednotlivé motívy nástroja Automatické video môžete zobraziť ukážky týchto motívov.

Po pridaní fotografií, videí a hudby, ktoré chcete použiť, do programu Movie Maker prejdite na kartu Domov a v skupine Motívy nástroja Automatické video kliknite na motív, ktorý je pre váš film najvhodnejší. Môžete pokračovať úpravami alebo svoj film iba uložte.

Poznámka

 • Automatické video vytvorí záverečné titulky pre film na základe vašich značiek. Ak značky nie sú správne, môžete ich opraviť zadaním nových značiek.

Potrebujete ďalšiu pomoc?