Ako môžem vystrihnúť video v programe Movie Maker?

Môžete vystrihnúť začiatok a koniec videa, aby sa zobrazovala iba požadovaná časť videa. Ak napríklad máte video, ktoré na začiatku obsahuje niekoľko čiernych snímok, môžete vystrihnúť začiatok videa, aby sa čierne snímky nezobrazovali vo výslednom uloženom filme.

Po zostrihaní videosúboru v programe Movie Maker sa pôvodný videosúbor nezmení. Celý videozáznam zostane v pôvodnom videosúbore.

Zobraziť všetko

Vystrihnutie videa v programe Movie Maker

 1. Otvorte program Movie Maker kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Do poľa hľadania zadajte text Movie Maker a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Movie Maker.
 2. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať videá a fotografie.

 3. V dialógovom okne Pridanie videí a fotografií otvorte priečinok obsahujúci fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, vyberte príslušné videosúbory a fotografie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Kliknite na video, ktoré chcete vystrihnúť.

  Ak chcete vybrať viaceré fotografie a videá, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na každú požadovanú fotografiu a video.

 5. V časti Nástroje videí na karte Upraviť v skupine Úpravy vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť nový počiatočný bod videa, presuňte jazdec pod monitorom s ukážkou do bodu, v ktorom sa video má začínať, a kliknite na položku Nastaviť počiatočný bod.

  • Ak chcete nastaviť nový koncový bod videa, presuňte jazdec pod monitorom s ukážkou do bodu, v ktorom má skončiť prehrávanie videa, a kliknite na položku Nastaviť koncový bod.

Vymazanie všetkých nových počiatočných a koncových bodov v programe Movie Maker, aby sa prehralo celé video

 1. Vo svojom projekte kliknite na vystrihnuté video.

 2. V časti Nástroje videí na karte Upraviť v skupine Úpravy kliknite na položku Nástroj na vystrihnutie.

 3. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Ak chcete, aby sa vystrihnuté video znova začalo prehrávať od začiatku, pod monitorom s ukážkou kliknite na manipulátor začiatku vystrihnutia a presuňte ho na začiatok videa.

  • Ak chcete, aby sa vystrihnuté video znova prehrávalo až do konca, pod monitorom s ukážkou kliknite na manipulátor konca vystrihnutia a presuňte ho na koniec videa.

 4. Na karte Vystrihnúť kliknutím v skupine Vystrihnúť na položku Uložiť vystrihnutie uložte vykonané zmeny a zatvorte nástroj na vystrihnutie.

Poznámky

 • Ak chcete rýchlo vystrihnúť video v programe Movie Maker, prehrajte požadované video a stlačením klávesu I nastavte aktuálny bod ako počiatočný bod alebo stlačením klávesu O nastavte aktuálny bod ako koncový bod.

 • Ak vystrihnete časť videa, ktoré má popis, popis sa vystrihne tiež.


Ďalšie zdroje informácií

Potrebujete viac informácií?
Zadajte svoju otázku vo fórach programu Movie Maker

Máte nejaké nápady v súvislosti s programom Movie Maker?
Pošlite nám svoje pripomienky