Úprava fotografií vo Fotogalérii

Pomocou nástrojov na vykonávanie úprav vo Fotogalérii môžete zlepšiť kompozíciu, expozíciu, detaily, farby a niektoré ďalšie vlastnosti fotografií. Nie všetky typy súborov je možné upravovať.

Úprava fotografií

 1. Otvorte Fotogalériu.

 2. Vyberte fotografie, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na kartu Úpravy v hornej časti obrazovky.

 3. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Ak chcete automaticky upraviť fotografiu alebo skupinu fotografií, vyberte fotografie, ktoré chcete upraviť, a potom na karte Úpravy v skupine Rýchle úpravy kliknite na položku Automaticky upraviť alebo na niektorú z ďalších možností úprav.

  • Ak chcete fotografie upraviť manuálne, dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Vyladiť.

  Poznámka

  • Ak sa fotografia nedá upraviť vo Fotogalérii, príčinou môže byť niektorý z nasledujúcich dôvodov:

   • Vlastnosti fotografie sú nastavené iba na čítanie. Ak chcete zmeniť nastavenie iba na čítanie, kliknite pravým tlačidlom myši na fotografiu a vyberte možnosť Vlastnosti. Na karte Všeobecné prejdite do skupiny Atribúty, zrušte začiarknutie políčka Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

   • Fotografia je uložená v umiestnení určenom iba na čítanie, ako je napríklad zdieľaný sieťový priečinok, disk CD alebo disk DVD, prípadne iné umiestnenie, v ktorom nemôžete zmeniť jej vlastnosti. Ak chcete uložiť kópiu fotografie do svojho počítača, kde ju môžete upraviť, dvakrát kliknite na fotografiu a potom na karte Úpravy v skupine Spravovať kliknite na položku Vytvoriť kópiu. Vyberte typ súboru, vyberte umiestnenie v počítači, kde sa má fotografia uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

   • Typ súboru fotografie nie je podporovaný. Vo Fotogalérii sa nedajú otvoriť ani upraviť všetky typy súborov fotografií. Ak chcete uložiť kópiu fotografie a zmeniť jej typ súboru na formát, ktorý môžete upraviť, dvakrát kliknite na fotografiu a potom na karte Úpravy v skupine Spravovať kliknite na položku Vytvoriť kópiu. Vyberte typ súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   • Fotografia pravdepodobne bola odstránená alebo premiestnená potom, ako ste ju vybrali na úpravu. Obnovte fotografiu v jej pôvodnom umiestnení a potom ju skúste znova upraviť.

Zobraziť všetko

Manuálna úprava expozície

 1. Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, kliknite na položku Vyladiť v skupine Úpravy a potom kliknite na položku Upraviť expozíciu.

 2. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Ak chcete upraviť jas, posúvajte jazdec Jas.

  • Ak chcete upraviť kontrast, posúvajte jazdec Kontrast.

  • Ak chcete upraviť tiene bez zmeny stredného tónu alebo preexponovaných oblastí, posúvajte jazdec Tiene.

  • Ak chcete upraviť detaily preexponovaných oblastí bez zmeny stredného tónu alebo tieňa, posúvajte jazdec Preexponované oblasti.

  • Ak chcete upraviť biely bod a čierny bod fotografie, prejdite do časti Histogram a posúvajte bielu a čiernu šípku.

   Poznámka

   • Histogram zobrazuje, ako sa pri použití efektov na fotografiu upravuje expozícia fotografie.

Manuálna úprava farby

 1. Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, kliknite na položku Vyladiť v skupine Úpravy a potom kliknite na položku Upraviť farby.

 2. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Ak chcete upraviť odtieň, aby sa fotografia zobrazovala v teplejších alebo studenších odtieňoch, posúvajte jazdec Teplota farieb.

  • Ak chcete upraviť dominanciu farby, posúvajte jazdec Tón.

  • Ak chcete upraviť živosť farieb, posúvajte jazdec Sýtosť.

Manuálne vyrovnanie fotografie

 1. Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, kliknite na položku Vyladiť v skupine Úpravy a potom kliknite na položku Vyrovnať fotografiu.

 2. Fotografiu môžete ešte viac vyrovnať manuálne pomocou jazdca.

Manuálna úprava detailov

 1. Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, kliknite na položku Vyladiť v skupine Úpravy a potom kliknite na položku Upraviť detail.

 2. Ak chcete upraviť ostrosť fotografie, použite jazdec Zvýšiť ostrosť.

 3. Ak chcete znížiť šum obrázka, kliknite na položku Analyzovať a potom použite jazdec Znížiť šum.

Manuálne orezanie fotografie

 1. Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Orezať.

 2. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Ak chcete zmeniť proporcie fotografie, kliknite na niektorú z proporcií v zozname Proporcia.

  • Ak chcete vybrať vlastné proporcie fotografie, v zozname Proporcia kliknite na položku Vlastné a potom myšou posúvajte rohy rámčeka orezania, kým fotografia nezíska požadované proporcie.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť rámčeka orezania, myšou posúvajte rohy rámčeka orezania. Ak vyberiete štandardnú veľkosť pre tlač, rámček orezania si zachová svoje proporcie tak, ako je zmenená jeho veľkosť. Vlastný rámček orezania môže mať ľubovoľnú šírku a výšku. Ak chcete zachovať proporcie vlastného rámčeka orezania, podržte stlačený kláves Shift, keď meníte veľkosť rámčeka orezania.

  • Ak chcete zmeniť kompozíciu fotografie, myšou presuňte rámček orezania do novej pozície na fotografii.

  • Ak chcete otočiť rámček orezania tak, aby sa fotografia orezala na výšku alebo na šírku, kliknite na položku Otočiť snímku.

 3. Opätovným kliknutím na položku Orezať použite orezanie.

Manuálne odstránenie efektu červených očí

 1. Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Červené oči.

 2. Posúvaním myši vytvorte rámček okolo oka, z ktorého chcete odstrániť tento efekt, a potom uvoľnite tlačidlo myši.

 3. Tento krok opakujte pre každé oko, z ktorého chcete odstrániť tento efekt.

Poznámka

 • Ak sa na fotografii zobrazujú červené oči aj po použití nástroja na odstránenie efektu červených očí, zopakujte tento postup.

Manuálne použitie čiernobielych efektov

 • Dvakrát kliknite na fotografiu, aby sa zobrazila v režime zobrazenia jednej fotografie, a potom vyberte požadovaný efekt v skupine Efekty.

Uloženie úprav

Ak chcete uložiť zmeny fotografie, kliknite na položku Zavrieť súbor a zmeny sa automaticky uložia.

Poznámka

 • Ak chcete odstrániť zmeny fotografie, kliknite na položku Vrátiť na originál.

Zmena veľkosti fotografií

 1. Vyberte fotografie, ktorých veľkosť chcete zmeniť, a potom na karte Úpravy prejdite do skupiny Vlastnosti a kliknite na položku Zmeniť veľkosť.

 2. Kliknite na zoznam Vyberte veľkosť a potom vyberte veľkosť fotografií. Ak chcete použiť vlastnú veľkosť, do poľa Maximálne rozmery zadajte maximálnu šírku, ktorú chcete nastaviť pre svoje fotografie.

 3. Kliknite na položku Upraviť veľkosť a uložiť. Ak chcete uložiť fotografie so zmenenou veľkosťou do iného umiestnenia, kliknite na položku Prehľadávať a potom vyberte existujúci priečinok, do ktorého sa uložia fotografie so zmenenou veľkosťou.

Potrebujete ďalšiu pomoc?