Zdieľanie a publikovanie fotografií z Fotogalérie

Ak máte v počítači nainštalovaný e-mailový program, fotografie a videá môžete zdieľať vo forme príloh e-mailu z programu Fotogaléria. Ak máte ako predvolený e-mailový program nainštalovaný program Mail a máte v ňom nakonfigurované minimálne jedno e-mailové konto, fotografie z Fotogalérie môžete posielať prostredníctvom e-mailu s fotografiami. E-mail s fotografiami umožňuje zdieľať viac fotografií ako pri zdieľaní formou príloh e-mailu, pretože fotografie sa odosielajú do služby OneDrive, nie do priečinka doručenej pošty príjemcu.

Fotografie a videá z Fotogalérie tiež môžete publikovať v blogu alebo na webových lokalitách ako Facebook a YouTube.

Zobraziť všetko

Zdieľanie fotografií alebo videí z programu Fotogaléria vo forme príloh e-mailu

 1. Otvorte Fotogalériu a potom vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete poslať e-mailom.

 2. Na karte Domov prejdite do skupiny Zdieľať a kliknite na položku E-mail.

 3. Vyberte veľkosť pre fotografie a potom kliknite na položku Priložiť.

Zdieľanie fotografií pomocou e-mailov s fotografiami z Fotogalérie (program Mail musí byť nainštalovaný ako predvolený e-mailový program a musí v ňom byť nakonfigurované aspoň jedno konto)

 1. Otvorte Fotogalériu a vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať v e-maile s fotografiami.

 2. Na karte Domov prejdite do skupiny Zdieľať a kliknite na položku E-mail s fotografiami.

 3. Vyberte možnosť Odoslať fotografie ako prílohy, vyberte veľkosť pre fotografie a potom kliknite na položku Priložiť.

Publikovanie fotografií a videí v blogu alebo na webovej lokalite

 1. Otvorte Fotogalériu.

 2. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete publikovať, a potom kliknite na kartu Vytvoriť.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete fotografie a videá publikovať v blogu, prejdite do skupiny Zdieľať a kliknite na položku Blogový príspevok.

  • Ak chcete fotografie a videá publikovať na webovej lokalite, prejdite do skupiny Publikovať, vyberte cieľové umiestnenie publikovania a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete pridať ďalšie cieľové umiestnenie publikovania do skupiny Zdieľať, kliknite na položku Pridať doplnok a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?