Vyhľadanie fotografií nedávno upravených vo Fotogalérii

Po úprave fotografie alebo zmene jej dátumu, hodnotenia alebo iných údajov môže byť v niektorých počítačoch ťažké nájsť takto upravenú fotografiu.

Vyhľadanie skrytých súborov v počítači

  1. Otvorte ponuku Možnosti priečinka kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart a následným kliknutím na položky Ovládací panel, Vzhľad a prispôsobenie a Možnosti priečinka.
  2. Kliknite na kartu Zobrazenie.

  3. V časti Rozšírené nastavenia vyberte položku Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Softvér 2011 McAfee VirusScan nastavuje pre upravené fotografie vlastnosť Skryté a zabraňuje tak ich zobrazeniu v programe Fotogaléria. Ďalšie informácie o riešení tohto problému nájdete na webovej lokalite spoločnosti McAfee.

Potrebujete ďalšiu pomoc?