Zmena oznámení o žiadostiach o priateľstvo, komentároch alebo označovaní fotografií

Môžete vybrať, ako chcete byť upozorňovaní v prípadoch, ak ľudia požiadajú o vaše priateľstvo, komentujú vaše aktivity, označia vás na fotografii alebo pri iných príležitostiach. Môžete tiež vybrať, kam sa oznámenia budú odosielať.

Zmena typu prijímaných oznámení

  1. Prejdite na webovú stránku nastavenia oznámení.

    Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta spoločnosti Microsoft.

  2. V časti Nastavenie kliknite na položku Zobraziť podrobnosti a potom začiarknite políčko vedľa každého typu oznámení, ktoré chcete dostávať.

  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.