Pripojenie konta k ďalším službám

Môžete pridať priateľov z iných e-mailových kont alebo webových lokalít sociálnych sietí, ktoré používate.

Pridanie priateľov z iných sietí

  1. Prejdite do svojho profilu.

    Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta spoločnosti Microsoft.

  2. Kliknite na položku Pridať priateľov.

  3. V časti Pridanie osôb z iných služieb kliknite na názov služby a potom postupujte podľa pokynov na pridanie priateľov z tejto služby.

Prechod do vášho profilu

Potrebujete ďalšiu pomoc?