Prečo sa po kliknutí na prepojenie zobrazí bezpečnostná správa?

Služba Microsoft používa technológiu Microsoft SmartScreen, ktorá vás chráni pred potenciálne škodlivými webovými lokalitami. Keď kliknete na prepojenie v programe spoločnosti Microsoft, filter SmartScreen automaticky spustí kontrolu reputácie webovej lokality a upozorní vás na prípadný nebezpečný obsah.

Ak prepojenie vedie na webovú lokalitu, ktorá je známa neoprávneným získavaním údajov, čiže podvodom zhromažďuje od ľudí osobné a finančné informácie, filter SmartScreen vám zabráni prejsť na túto lokalitu.

Hlásenie s upozornením na nebezpečnú webovú lokalitu
Hlásenie s upozornením na nebezpečnú webovú lokalitu

Ak sa reputácia webovej lokality nedá presne určiť, napríklad v prípade nových a menej navštevovaných stránok, filter SmartScreen vás na to upozorní a môžete sa rozhodnúť, či prejdete na túto lokalitu.

Hlásenie s pripomienkou k bezpečnosti webu
Hlásenie s pripomienkou k bezpečnosti webu