Ako môžem nastaviť lokalitu FTP pre fotografie v blogu?

Ak do blogu pridáte obrázok, musí byť uložený online. Veľa poskytovateľov blogových služieb poskytuje pre obrázky ukladací priestor online. Iní poskytovatelia zase vyžadujú vytvorenie vlastného ukladacieho priestoru online. Ak používate blogovú službu, ktorá neposkytuje ukladací priestor online, vyhľadajte hostiteľskú službu poskytujúcu lokalitu FTP (file transfer protocol).

Informácie potrebné na nastavenie lokality FTP v programe Writer môžete získať od hostiteľskej služby. Pomocou týchto informácií môžete pridať lokalitu FTP.

Nastavenie lokality FTP v programe Writer

 1. Kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart otvorte program Writer. V poli hľadania zadajte výraz Writer a v zozname výsledkov kliknite na položku Writer.
 2. Na karte Domovská stránka kliknite na požadované konto blogu.

 3. Kliknite na kartu Konto blogu a potom kliknite na položku Možnosti blogu.

 4. V dialógovom okne Upraviť nastavenie blogu kliknite na položku Obrázky.

 5. Vyberte položku Odovzdať obrázky na server FTP a potom kliknite na položku Konfigurovať server FTP.

 6. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Názov hostiteľa. Názov vášho servera FTP.

  • Meno používateľa a heslo. Meno používateľa a heslo pre vaše konto FTP.

  • Cesta k priečinku na publikovanie. Cesta k súborom v priečinku na serveri FTP. Priečinok vyhľadáte kliknutím na tlačidlo Prehľadávať.

  • Webová adresa priečinka na publikovanie. Webová adresa priečinka, ktorý obsahuje obrázky.

Pridanie obrázkov do príspevku

Po nastavení lokality FTP pridajte obrázky do príspevku.

 1. Kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart otvorte program Writer. V poli hľadania zadajte výraz Writer a v zozname výsledkov kliknite na položku Writer.
 2. Na karte Domovská stránka kliknite na položku Obrázok.

 3. Vyhľadajte požadovaný obrázok a kliknite na položku Otvoriť.

 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo pre lokalitu FTP a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

Potrebujete ďalšiu pomoc?