Klávesové skratky

V programe Writer môžete veľa bežných úloh vykonať pomocou samotnej klávesnice.

Zobraziť všetko

Skratky pre blogy a príspevky

Funkcia Klávesová skratka
Funkcia

Vytvoriť nový príspevok

Klávesová skratka

Ctrl+N

Funkcia

Vytvoriť novú stránku

Klávesová skratka

Ctrl+G

Funkcia

Otvoriť príspevok

Klávesová skratka

Ctrl+O

Funkcia

Uložiť príspevok

Klávesová skratka

Ctrl+S

Funkcia

Publikovať príspevok

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+P

Funkcia

Uverejniť koncept v blogu

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+D

Funkcia

Vložiť hypertextové prepojenie

Klávesová skratka

Ctrl+K

Funkcia

Pridať obrázok z počítača

Klávesová skratka

Ctrl+J

Funkcia

Pridať obrázok z webu

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+J

Funkcia

Zobraziť vlastnosti príspevku

Klávesová skratka

F2

Funkcia

Nastaviť kategórie

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+C

Funkcia

Aktualizovať motív blogu

Klávesová skratka

Ctrl + F11

Funkcia

Zmeniť na zobrazenie pre úpravy

Klávesová skratka

F11

Funkcia

Zmeniť na zobrazenie ukážky

Klávesová skratka

F12

Funkcia

Zmeniť na zobrazenie zdroja

Klávesová skratka

Shift+F11

Skratky na formátovanie textu

Funkcia Klávesová skratka
Funkcia

Tučné

Klávesová skratka

Ctrl+B

Funkcia

Kurzíva

Klávesová skratka

Ctrl+I

Funkcia

Prečiarknuté

Klávesová skratka

Ctrl+H

Funkcia

Podčiarknuté

Klávesová skratka

Ctrl+U

Funkcia

Dolný index

Klávesová skratka

Ctrl+=

Funkcia

Horný index

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+=

Funkcia

Odrážky

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+L

Funkcia

Vymazať formátovanie

Klávesová skratka

Ctrl+medzerník

Funkcia

Centrovať text

Klávesová skratka

Ctrl+E

Funkcia

Zarovnať text doľava

Klávesová skratka

Ctrl+L

Funkcia

Zarovnať text doprava

Klávesová skratka

Ctrl+R

Funkcia

Nový odsek

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+N

Funkcia

Nadpis 1

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+1

Funkcia

Nadpis 2

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+2

Funkcia

Nadpis 3

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+3

Funkcia

Nadpis 4

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+4

Funkcia

Nadpis 5

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+5

Funkcia

Nadpis 6

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+6

Funkcia

Nastaviť smer textu zľava doprava
(K dispozícii iba v režime sprava doľava.)

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Shift

Funkcia

Nastaviť smer textu sprava doľava
(K dispozícii iba v režime sprava doľava.)

Klávesová skratka

Ctrl+pravý kláves Shift

Všeobecné klávesové skratky

Funkcia Klávesová skratka
Funkcia

Vystrihnúť

Klávesová skratka

Ctrl + X

Funkcia

Kopírovať

Klávesová skratka

Ctrl + C

Funkcia

Prilepiť

Klávesová skratka

Ctrl + V

Funkcia

Prilepiť špeciálne

Klávesová skratka

Ctrl+ľavý kláves Alt+V

Funkcia

Výber všetkých položiek

Klávesová skratka

Ctrl + A

Funkcia

Hľadať

Klávesová skratka

Ctrl+F

Funkcia

Vrátenie vykonanej akcie späť

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Funkcia

Znova

Klávesová skratka

Ctrl+Y

Funkcia

Tlačiť

Klávesová skratka

Ctrl+P

Funkcia

Zobraziť alebo skryť pás s nástrojmi

Klávesová skratka

Ctrl + F1

Funkcia

Zobraziť Pomocníka programu Writer

Klávesová skratka

F1

Potrebujete ďalšiu pomoc?