Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa aktivácie systému Windows.

Zobraziť všetko

Čo je aktivácia?

Aktivácia pomôže overiť pravosť kópie systému Windows a či nebola použitá na viacerých počítačoch, ako umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Aktivácia týmto spôsobom pomáha zabrániť falšovaniu softvéru. S aktivovanou kópiou systému Windows budete môcť používať všetky funkcie systému Windows.

Je aktivácia to isté ako registrácia?

Nie. Aktivácia je povinná, ale registrácia nie. Aktivácia je proces, ktorým sa zabezpečí používanie kópie systému Windows podľa licenčných podmienok pre softvér od spoločnosti Microsoft. Registrácia je proces zadávania informácií (napríklad e‑mailovej adresy) s cieľom prihlásiť sa na odber podpory produktu, nástrojov, tipov a ďalších výhod produktu.

Zhromažďuje aktivácia informácie, ktoré sa používajú na kontaktovanie používateľa?

Informácie zhromaždené počas aktivácie sa nepoužijú na kontaktovanie používateľa.

Je aktivácia nevyhnutná?

Áno. Po nainštalovaní systému Windows máte 30 dní na jeho aktiváciu online alebo telefonicky. S aktivovanou kópiou systému Windows budete môcť používať všetky funkcie systému Windows.

Ako aktivovať systém Windows?

Systém je možné aktivovať online alebo telefonicky. Na aktiváciu online je potrebné internetové pripojenie. Aktivácia cez telefón vyžaduje interakciu s automatizovaným telefónnym systémom.

Postup pri aktivácii systému Windows na počítači:

Spustite aktiváciu systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Počítač, ďalej na položku Vlastnosti a potom na položku Ak chcete systém Windows aktivovať teraz, kliknite sem. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Vyberte požadovaný spôsob aktivácie.

Poznámka

  • Ak pri nastavení počítača vyberiete možnosť automatickej aktivácie systému Windows online, automatická aktivácia kópie systému Windows sa začne tri dni po prvom prihlásení používateľa.

Koľkokrát je možné nainštalovať systém Windows do počítača bez potreby opätovnej aktivácie systému Windows?

Systém Windows môžete na tom istom počítači preinštalovať, koľkokrát chcete, pretože aktivácia spája kód Product Key systému Windows s informáciami o hardvéri počítača. Ak sa hardvér počítača výrazne zmení, možno bude potrebné systém Windows znova aktivovať.

Bude niekedy potrebná opätovná aktivácia súčasnej kópie systému Windows?

Možno áno. Systém Windows možno bude potrebné aktivovať, ak:

  • Odinštalujete systém Windows z jedného počítača a nainštalujete ho do iného počítača. Počas inštalácie zadajte kód Product Key dodaný s kópiou systému Windows. Ak automatická aktivácia zlyhá, postupujte podľa pokynov, pomocou ktorých je možné systém Windows aktivovať cez telefón. Na aktiváciu kópie systému Windows budete mať 30 dní.

  • Výrazne zmeníte hardvér v počítači, napríklad inováciou pevného disku a pamäte súčasne. Ak výrazná zmena hardvéru vyžaduje opätovnú aktiváciu systému Windows, zobrazí sa oznámenie a na aktiváciu systému Windows budete mať tri dni.

  • Preformátujete pevný disk. Preformátovaním sa vymaže stav aktivácie. V takomto prípade budete mať na opätovnú aktiváciu systému Windows 30 dní.

  • Počítač napadne vírus, ktorý odstráni stav aktivácie.

Na opätovnú aktiváciu systému Windows nie je potrebné kupovať nový kód Product Key.

Postup pri aktivácii systému Windows na počítači:

Spustite aktiváciu systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Počítač, ďalej na položku Vlastnosti a potom na položku Ak chcete systém Windows aktivovať teraz, kliknite sem. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ako skontrolujem stav aktivácie systému Windows na počítači?

Stav aktivácie systému Windows skontrolujete nasledovne:

  1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

  2. V časti Aktivácia systému Windows sa zobrazí stav aktivácie. Kód Product Key je možné zmeniť kliknutím na položku Zmeniť kód Product Key.

Ako získam nový kód Product Key systému Windows?

Ak kód Product Key systému Windows nie je platný, ak kód Product Key systému Windows nemáte, alebo ak ste stratili kód Product Key, ktorý bol dodaný spolu so systémom Windows, aktivácia systému Windows bude vyžadovať zakúpenie nového kódu Product Key. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Čo sa stane, ak systém Windows nie je aktivovaný?

Ak sa systém Windows neaktivuje do 30 dní od inštalácie, nebudete môcť používať všetky funkcie systému Windows. Po aktivácii systému Windows je možné počítač znova naplno používať.

Postup pri aktivácii systému Windows na počítači:

Spustite aktiváciu systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Počítač, ďalej na položku Vlastnosti a potom na položku Ak chcete systém Windows aktivovať teraz, kliknite sem. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows potrebný na aktiváciu?

Kód Product Key sa nachádza v počítači alebo na obale inštalačného disku v balíku so systémom Windows.

Nálepka s kódom Product Key vyzerá podobne ako na tomto obrázku:

Obrázok nálepky s kódom Windows Product Key.
Nálepka s kódom Product Key systému Windows

Ďalšie nálepky si môžete pozrieť na Internete.