Knižnicu programu Windows Media Player môžete použiť na organizovanie celej kolekcie digitálnych médií v počítači vrátane hudby, videa a obrázkov. Po pridaní súborov do knižnice môžete prehrávať súbory, napaľovať zmiešané disky CD, vytvárať zoznamy skladieb, synchronizovať súbory s prenosnými prehrávačmi hudby a videa a zdieľať súbory s inými zariadeniami v domácej sieti. Na pridanie súborov do knižnice môžete použiť niekoľko metód:

 • Monitorovanie priečinkov. Po prvom spustení začne prehrávač automaticky prehľadávať niektoré predvolené priečinky v počítači a vyhľadávať hudobné súbory, videá a obrázkové súbory a potom ich pridá do knižnice. Po pridaní alebo odstránení súborov v rámci týchto priečinkov prehrávač automaticky aktualizuje knižnicu. Ak sú digitálne mediálne súbory uložené v umiestnení bez automatického monitorovania, v prehrávači je možné nastaviť, ktoré priečinky sa majú monitorovať.

 • Pridanie prehrávaných mediálnych súborov. Súbor, ktorý sa v knižnici nenachádza, prehrávač automaticky pridá do knižnice počas prehrávania v počítači alebo na Internete. Automaticky sa nepridá súbor prehrávaný z vymeniteľného ukladacieho média, vymeniteľného ukladacieho zariadenia alebo umiestnený v zdieľanom sieťovom priečinku. Do knižne sa napríklad automaticky nepridá prehrávaný súbor uložený na karte CompactFlash, údajovom disku CD alebo v zdieľanom priečinku na inom počítači v sieti.

 • Kopírovanie a konvertovanie z disku CD. Prehrávač sa môže použiť na kopírovanie a konvertovanie skladieb z hudobných diskov CD. Počas kopírovania a konvertovania sa skladby vytvoria ako súbory v počítači.

 • Preberanie hudby a videa z internetových obchodov. Do internetových obchodov sa môžete prihlásiť priamo z prehrávača. Po prihlásení môžete z internetových obchodov preberať hudobné súbory a videosúbory.

Táto téma popisuje prvé dve metódy. Informácie o ďalších metódach nájdete v témach Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD a Nakupovanie cez Internet.

Zobraziť všetko

Zmena priečinkov monitorovaných prehrávačom

 1. Kliknite na šípku pod kartou Knižnica a potom kliknite na položku Pridať do knižnice....

 2. V dialógovom okne Pridanie do knižnice kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Moje osobné priečinky. Túto možnosť použite na monitorovanie digitálnych mediálnych súborov uložených v osobných priečinkoch Hudba, Obrázky a Video, ako aj ľubovoľných súborov uložených vo verejných priečinkoch Hudba, Obrázky a Video, ku ktorým má prístup každý používateľ počítača.

  • Moje priečinky a priečinky ostatných používateľov, do ktorých mám povolený prístup. Túto možnosť použite na monitorovanie digitálnych mediálnych súborov uložených v osobných priečinkoch Hudba, Obrázky a Video, súborov uložených vo verejných priečinkoch Hudba, Obrázky a Video, ako aj súborov uložených v osobných priečinkoch Hudba, Obrázky a Video, ktoré patria iným používateľov počítača. Nezabudnite, že monitorovať súbory uložené v osobnom priečinku iného používateľa môžete iba vtedy, ak sa táto osoba rozhodne priečinok s vami zdieľať. Informácie o zdieľaní priečinka s inou osobou na vašom počítači nájdete v okne Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete monitorovať ďalšie priečinky, kliknite na tlačidlo Pridať... a potom zadajte umiestnenie priečinka.

  • Ak chcete zastaviť monitorovanie pridaného priečinka, kliknite na priečinok, ktorý chcete zo zoznamu odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete zastaviť monitorovanie automaticky pridaného priečinka, kliknite na priečinok a potom kliknite na tlačidlo Ignorovať.

  • Ak chcete zadať, či má prehrávač pridať súbory, ktoré už boli z knižnice odstránené, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Pridať súbory odstránené z knižnice.

  • Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbory s určitou veľkosťou nepridávali do knižnice, do polí Zvukové súbory a Videosúbory zadajte obmedzenia veľkosti súboru.

Zmena automaticky pridávaných mediálnych súborov počas prehrávania

 1. Kliknite na šípku pod kartou Knižnica, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom na kartu Prehrávač.

 2. Ak nechcete, aby sa súbory v počítači alebo súbory na Internete počas prehrávania pridávali do knižnice, zrušte začiarknutie políčka Pri prehrávaní pridávať mediálne súbory do knižnice.