Aby ste mohli tlačiť, musíte tlačiareň pripojiť priamo k počítaču (nazýva sa lokálna tlačiareň) alebo vytvoriť pripojenie k sieťovej alebo zdieľanej tlačiarni.

Zobraziť všetko

Pridanie sieťovej tlačiarne, bezdrôtovej tlačiarne alebo tlačiarne s rozhraním Bluetooth

Skôr než začnete, zistite názov tlačiarne, ktorú chcete pridať. Názov tlačiarne môže byť napísaný priamo na nej, v opačnom prípade sa obráťte na majiteľa tlačiarne alebo správcu siete.

 1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

 3. V ponuke Sprievodca pridaním tlačiarne vyberte položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth.

 4. V zozname dostupných tlačiarní začiarknite tlačiareň, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak je počítač pripojený k sieti, v zozname sa zobrazia len tlačiarne uvedené v adresári Active Directorydomény.

 5. V prípade, že sa zobrazí výzva, nainštalujte do počítača ovládač tlačiarne. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tipy

 • Dostupné môžu byť všetky tlačiarne v sieti vrátane tlačiarní s rozhraním Bluetooth a bezdrôtových tlačiarní alebo tlačiarní, ktoré sú pripojené k inému počítaču a zdieľané v sieti. Ak chcete tlačiarne pridať do počítača, musíte mať povolenie na ich používanie.

 • Je vhodné vytlačiť skúšobnú stranu a overiť tak, či tlačiareň pracuje správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač skúšobnej strany.

Pridanie lokálnej tlačiarne

Podľa pokynov výrobcu tlačiarne pridajte alebo pripojte tlačiareň k počítaču a systém Windows tlačiareň automaticky nainštaluje. Ak systém Windows nedokáže tlačiareň nainštalovať, alebo ak ste odstránili tlačiareň a chcete ju opäť pridať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

 3. V ponuke Sprievodcu pridaním tlačiarne vyberte položku Pridať lokálnu tlačiareň.

 4. V ponuke Vybrať port tlačiarne vyberte možnosť Použiť existujúci port a odporúčaný port tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Inštalácia ovládača tlačiarne vyberte výrobcu tlačiarne a názov tlačiarne, potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámky

  • Ak tlačiareň nie je uvedená v zozname, ale máte k nej inštalačný disk, kliknite na položku Z diskety a prejdite na miesto na disku, na ktorom sú uložené ovládače tlačiarne. Ak potrebujete pomoc pri vyhľadávaní ovládačov na inštalačnom disku, pozrite sa do dokumentácie s informáciami od výrobcu, ktoré boli dodané spolu s tlačiarňou.

  • Ak tlačiareň nie je uvedená v zozname a nemáte inštalačný disk, kliknite na položku Windows Update a počkajte, kým systém Windows skontroluje, či sú k dispozícii nejaké balíky ovládačov. Ak sa zobrazí nový zoznam výrobcov a tlačiarní, vyberte príslušné položky v každom zozname k tlačiarni.

 6. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tip

 • Je vhodné vytlačiť skúšobnú stranu a overiť tak, či tlačiareň pracuje správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač skúšobnej strany.

Odstránenie tlačiarne

Poznámka

 • Tlačiareň nemožno odstrániť, ak sa v tlačovom fronte nachádzajú položky. Systém Windows počká, kým sa dokončí tlač položiek čakajúcich na vytlačenie, a potom odstráni tlačiareň. Ak máte povolenie na správu dokumentov v tlačiarni, môžete zrušiť všetky tlačové úlohy a znova skúsiť odstrániť tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v témach Zrušenie tlače a Čo sú povolenia tlačiarne?

 1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete odstrániť. Potom kliknite na položku Odstrániť.

  Ak sa nepodarí tlačiareň odstrániť, pravým tlačidlom myši na ňu opäť kliknite, potom kliknite na tlačidlo Spustiť ako správca a na položku Odstrániť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Tip

 • Ak chcete do ponuky Štart pridať odkaz na tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, vyberte položku Vlastnosti, a potom na karte Ponuka Štart kliknite na položku Prispôsobiť. Začiarknite políčko Tlačiarne a kliknite na tlačidlo OK.