Pridanie značiek alebo iných vlastností k súborom

Vo vlastnostiach súboru sa zobrazujú informácie o súbore, ako je meno autora a dátum poslednej úpravy súboru. I keď sú k súborom priradené mnohé vlastnosti, často sú najužitočnejšie značky, pretože k súborom môžete pridávať značky obsahujúce slová či výrazy, ktoré zjednodušia vyhľadávanie súborov.

Súbory je možné rýchlo usporiadať a vyhľadávať, ak na vyhľadávanie a filtrovanie použijete vlastnosti súboru. Môžete napríklad rýchlo obmedziť zobrazené súbory v priečinku Dokumenty iba na tie súbory, ktoré vytvoril určitý autor, alebo tie, ktoré obsahujú určité značky. Najprv však musíte tieto vlastnosti k súborom pridať.

Poznámka.

 • Vlastnosti niektorých typov súborov nie je možné upravovať, ani ich pridávať. Môžete napríklad pridávať a upravovať vlastnosti dokumentov balíka Microsoft Office a hľadania, ale nie je možné pridávať alebo upravovať vlastnosti súborov vo formáte TXT a RTF.

Zobraziť všetko

Postup pridávania a upravovania bežných vlastností pomocou tably s podrobnosťami

Z tably s podrobnosťami v dolnej časti okna priečinka je možné pridávať a upravovať najbežnejšie vlastnosti súboru, ako sú značky, mená autorov a hodnotenia.

 1. Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

 2. Kliknite na súbor, ktorého vlastnosti chcete zmeniť.

 3. V table s podrobnosťami v dolnej časti okna priečinka kliknite na vlastnosť, ktorú chcete zmeniť, zadajte novú vlastnosť a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Obrázok značiek na table s podrobnosťami
  Pridávanie značky v table s podrobnosťami

  Ak chcete pridať viac ako jednu vlastnosť, oddeľte každú položku bodkočiarkou. Ak chcete súbor hodnotiť pomocou vlastnosti Hodnotenie, kliknite na hviezdičku, ktorá predstavuje požadované hodnotenie.

Postup pridávania a upravovania vlastností, ktoré sa nezobrazujú na table s podrobnosťami

 1. Otvorte priečinok so súborom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu Podrobnosti, kliknite na pole s vlastnosťou, ktorú chcete zmeniť, zadajte slovo alebo výraz a potom kliknite na tlačidlo Použiť. (Ak sa pre vlastnosť, ktorú chcete pridať, nezobrazuje žiaden text, ukážte kurzorom na miesto očakávaného zobrazenia textu a zobrazí sa pole.)

  Ak chcete pridať viac ako jednu vlastnosť rovnakého typu, každú vlastnosť oddeľte bodkočiarkou. Ak chcete súbor hodnotiť pomocou vlastnosti Hodnotenie, kliknite na hviezdičku, ktorá predstavuje požadované hodnotenie.

  Obrázok poľa Značky v dialógovom okne Vlastnosti
  Pridávanie značiek k súboru v dialógovom okne Vlastnosti

  Ak chcete zmeniť iné dostupné vlastnosti (ako napríklad vlastnosti Autori, Hodnotenie alebo Poznámky), postupujte podľa krokov uvedených vyššie.

Postup pridávania alebo upravovania vlastností počas ukladania súboru

Vlastnosti súboru je možné pridávať alebo upravovať pri jeho vytváraní alebo ukladaní, čím sa odstráni potreba vyhľadania súboru a následnej zmeny vlastností.

 1. V ponuke Súbor programu, s ktorým práve pracujete, kliknite na príkaz Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako do príslušných polí zadajte značky a ďalšie vlastnosti.

  Obrázok dialógového okna Uložiť ako
  Pridávanie vlastností k súboru v dialógovom okne Uložiť ako
 3. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Postup odstránenia vlastností zo súboru

Ak plánujete súbor zdieľať s iným používateľom, pravdepodobne budete chcieť niektoré alebo všetky vlastnosti tohto súboru odstrániť, najmä v prípade, ak obsahujú osobné údaje. Napríklad vlastnosť Autor môže obsahovať mená ľudí, ktorí na súbore spolupracovali, alebo značky môžu obsahovať slová či výrazy, ktoré nemajú ostatní používatelia vidieť.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu Podrobnosti.

 3. Kliknite na položku Odstrániť vlastnosti a osobné údaje.

 4. V dialógovom okne Odstrániť vlastnosti kliknite na položku Odstrániť všetky vlastnosti a vytvoriť kópiu a potom kliknite na tlačidlo OK. Týmto spôsobom si môžete uchovať pôvodnú verziu súboru so všetkými jeho vlastnosťami a vytvoriť kópiu, ktorá je po odstránení všetkých vlastností vhodná na zdieľanie.
  – alebo –
  V dialógovom okne Odstrániť vlastnosti kliknite na položku Odstrániť zo súboru nasledovné vlastnosti, začiarknite políčka jednotlivých vlastností, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak ste vlastnosti pridali pomocou iného programu ako programu systému Windows, tieto vlastnosti by ste mali odstrániť pomocou daného programu. V dialógovom okne Odstránenie vlastností sa odstránia tie vlastnosti, ktoré boli pridané pomocou systému Windows, neodstránia sa však všetky vlastnosti pridané pomocou niektorých programov.