Nastavenie hlasitosti reproduktora

Väčšina reproduktorov má vlastný ovládač hlasitosti, celkovú úroveň hlasitosti zvuku však môžete ovládať aj pomocou systému Windows.

  1. Otvorte dialógové okno Ovládanie hlasitosti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom v časti Zvukové zariadenia a zvuk kliknutím na položku Úprava hlasitosti systému.

  2. V časti Hlavný ovládač hlasitosti posúvaním jazdca smerom nahor alebo nadol upravte hlasitosť.

Tip

  • Ak chcete hlasitosť stlmiť, kliknite na tlačidlo Stlmiť Obrázok tlačidla Stlmiť .