Úprava zvuku v programe Windows Movie Maker: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa úpravy úrovne zvuku v programe Windows Movie Maker.

Zobraziť všetko

Ako sa zvuk dostane do projektu v programe Windows Movie Maker?

Keď pridáte videoklip na panel deja alebo časovú os, na zvukovej stope časovej osi sa objaví sa zvuk, ktorý je priradený k obrazu. Keď do filmu pridáte hovorený komentár alebo sprievodnú hudbu, tento zvuk sa objaví na stope Zvuk alebo hudba, ktorá je oddelená od zvukovej stopy. Vo filme môžete použiť obidve stopy zároveň a upraviť hlasitosť jednotlivých stôp v závislosti od toho, aký efekt chcete dosiahnuť. Zvuk môžete v jednotlivých klipoch alebo na začiatku a na konci filmu postupne zosilniť alebo stlmiť, alebo môžete zvuk v jednotlivých klipoch úplne vypnúť.

Ako je možné upraviť úroveň hlasitosti hudby a zvuku, ktoré sú prehrávané súčasne tak, aby boli počuteľné obe?

Predvoleným nastavením zvuku v programe Windows Movie Maker pre zvukovú časť importovaného videa a hovoreného komentára alebo pridanej hudby je rovnaká úroveň hlasitosti. Toto nastavenie však môžete zmeniť, ak nie je vyvážené v súlade s vašimi predstavami. Ak chcete upraviť úroveň hlasitosti, urobte nasledovné:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Úrovne zvuku.

 2. Urobte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete zvýšiť úroveň zvuku na zvukovej stope, ktorý je súčasťou videoklipu, posuňte jazdec smerom k nastaveniu Zvuk z videa.

  • Ak chcete zvýšiť úroveň zvuku na zvukovej alebo hudobnej stope, posuňte jazdec smerom k hodnote Zvuk alebo hudba.

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ako sa dá stlmiť zvuk vo videu?

Ak chcete stlmiť zvuk vo videu, vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na zvukovej stope alebo stope Zvuk alebo hudba časovej osi kliknite na zvukový klip, ktorý chcete stlmiť. Ak chcete vybrať viac klipov, stlačte a držte kláves CTRL zároveň s kliknutím na klipy.

 2. V ponuke Klip ukážte na položku Zvuk a kliknite na príkaz Stmiť.

Ako sa dá upraviť hlasitosť vo filme?

Upravte úroveň hlasitosti pre každý zvukový klip samostatne podľa nasledovných pokynov:

 1. Na zvukovej stope alebo stope Zvuk alebo hudba na časovej osi vyberte zvukový klip, ktorého hlasitosť chcete stlmiť.

 2. V ponuke Klip ukážte na položku Zvuk a kliknite na možnosť Hlasitosť.

 3. Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete hlasitosť znížiť, posuňte jazdec Úprava hlasitosti zvuku doľava.

  • Ak chcete hlasitosť zvýšiť, posuňte jazdec Úprava hlasitosti zvuku doprava.

  • Ak chcete klip stlmiť, začiarknite políčko Stlmiť hlasitosť klipu.

  • Ak chcete obnoviť pôvodnú úroveň hlasitosti, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Ako nastaviť postupný nástup hlasitosti alebo jej doznievanie?

Postupný nástup alebo doznievanie hlasitosti môžete upraviť pridaním zvukového efektu Postupný nástup hlasitosti zvuku alebo Postupné doznievanie hlasitosti zvuku. Ak chcete použiť postupný nástup alebo doznievanie hlasitosti, urobte nasledovné kroky:

 1. Na zvukovej stope alebo stope Zvuk alebo hudba na časovej osi vyberte zvukový klip.

 2. V ponuke Klip ukážte na položku Zvuk a kliknite na možnosť Postupný nástup hlasitosti zvuku alebo Postupné doznievanie hlasitosti zvuku.

Akú technológiu používa program Windows Movie Maker na prehrávanie zvukových súborov?

Technológia, ktorú program Windows Movie Maker používa na prehranie súboru, závisí od technológie, ktorá bola použitá na nahranie pôvodného súboru. Ak bol súbor vytvorený napríklad pomocou formátu Windows Media Audio (WMA), program Windows Movie Maker použije na prehranie súborov technológiu WMA. Ak bol súbor vytvorený pomocou technológie Dolby Digital, program Windows Movie Maker použije na prehranie súborov technológiu Dolby Digital. Ďalšie informácie o typoch súborov, ktoré môže program Windows Movie Maker prehrávať, nájdete v téme Import videosúborov, obrázkov a zvuku do programu Windows Movie Maker.

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright 1992–1997 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.